Defin, Tören ve Başka Şeyler Üstüne

Avrupa ve Amerika’da ölen insanların önemli bir yüzdesi yakılıyor. Bunun sembolik değil de, bazı ülkelerde yüzde 90 civarında olması, insanı hayrete düşürüyor. İnsanoğlu öyledir işte, kendinden olmayanın âdetini hep garipser.

İslamda kaç çeşit defin var? Anadolu Türk töresinde defin nasıl yapılır? Orta Asya Türklerinde defin ve seremoni nasıl yapılır? Ülkeden ülkeye, milletten millete, mezhepten mezhebe hepsi farklıdır.

Ortalama Türk, ortalama Sünni, ortalama Hanefi resmi ideolojinin kültürel ürünü olan yaygın ve bildiğimiz defin işlemini mutlak doğru kabul ediyoruz.

Zaten kitlelerin mutlak doğru diye bildikleri şeyler üzerinden yapılan propaganda egemenlerin en önemli ideolojik aygıtlarıdır.

Beka, bayrak, ezan, vatan gibi temel tezler vardır…

Kim kimden daha çok neyi seviyor?

Bu neye göre ölçülür?

İktidara biat etmekle mi?

Vatandaşlık görevlerini tam yerine getirmekle mi?

Siyasal bilimlerde şöyle gri alanlar vardır. Kim ki en çok bağırıp çağırıyorsa ona dikkat edin, der.

Mesela Fetöcülük üstüne kim bugün akıl veriyor, bağırıp çağırıyor bakın. İsim isim, geçmişlerine bakın hepsinin “Fetö” ile bağlantısı vardır.

En son komşularını öldürmekten bahseden Sevda Noyan televizyona çıktı. Kim bu kadın? Kocası Engin Noyan yıllarca Fetöcü televizyonda program yapan, akıl veren adam değil mi?

Defin işlemini bir kenara bırakalım. Türkiye’de namazı ele alalım.

Şafiî mezhebine ait kaç milyon insan var bu ülkede?

Türkiye’de cemaatlerin ve tarikatların önemli bir kısmını şafiîler kurmadı mı? Tarikat liderlerinin haritasını çıkartın önemli bir bölümü şafiî değil mi?

Peki şafiîler nasıl namaz kılar? Diyanetin resmi dayattığı namazla aynı namazı mı kılıyor? Hangi vakit namaz, kaç rekat?

Cahillik ve cahillik ideolojisi zor. Taraftarlığı ise cehennemdir.

Şöyle bir vaka çıktı televizyona yıllar önce; Van’da bir gösteriye polis müdahale eder, polis cami avlusundan insanları toplar. Cami cemaati buna itiraz eder, polis ise şu soruyu sorar; ikindi vakit namazı kaç rekat, cemaatten biri de hangi mezhebe göre soruyorsun der. Çünkü Kürtler hem kendi mezheplerinin namazını, hem de dayatılan mezhebin namazını biliyordur. Kürtleri de bir kenara bırakın… Türkiye’deki Mardin, Urfa, Hatay Sünni Araplarının durumu farklı mı?

Gelelim Anadolu Alevilerine. Onların da usulü farklı. Arap Alevilerinin de farklı…

Bir Alevi cemi hayal edin, bir Sünni zikir töreni düşünün, Hristiyan ibadetinde söylenen ilahileri düşünün…

Allahın ayetlerini düşünün, mesela Hucurat suresini bilirsiniz hepiniz!

“Ey insanlar, gerçekten, biz sizi bir erkek ve bir dişiden yarattık ve 'birbirinizi tanımanız ve tanışmanız' için sizi halklar ve kabileler (şeklinde) kıldık. Şüphesiz, Allah katında sizin en üstün (kerim) olanınız, (ırk, renk, soy ve servetçe değil) takvaca en ileride olanınızdır. Şüphesiz Allah bilendir, haber alandır.”

Heyhat fani dünya… Bilirsiniz, bilirsiniz de lal olur dilleriniz.

Çünkü Anadolu’nun koca İslamcı birikimi “bakara, makara” siyasasına ciro edildi.

Heyhat fani dünya… Tarih hep tekerrürden ibarettir.

Tarih Hz. Muhammed’in İslam’ını da gördü, Muaviye, Emevi İslam’ını da…

Kimi İslam’ın bedeline talip, kimi patentine…

Benim gibi seküler, dinlerle alakası olmayan, sadece Allaha inanan birine öyle yazılar yazdırıyor ya hayat. Heyhat…

Heyhat, fakat Türkiye şöyle bir yere mutlaka varacaktır.

İslam’ın bedeline talip İslamcılar, barışçı Kürtler, sosyalistlerin de olduğu solcular, tek partide ya da bir ittifakta seçimlerden başarıyla çıkacaklar. Meclise gidecekler. Önce Türkiye halklarıyla beraber bir anayasa yapacaklar. Sonra da bürokrasiden, adalete, ekonomiden, çalışma hayatına dek yepyeni, kanunlar yapacaklar.

Nihayetinde; Demokrasiye, adalete ve kamu ekonomisine sahip bir ülke olacağız. Başka türlüsü mümkün değil, sürdürülebilir değil.

YORUM EKLE

Demokrat Haber’e Patreon'dan bağış yapabilirsiniz > > > > >