Başbakan Ahmet Davutoğlu, Katar'a gerçekleştireceği ziyaret öncesi Ankara Esenboğa Havalimanı'nda açıklamalarda bulundu.

Yeni anayasa konusuna değinen Davutoğlu, “Yeni anayasayı başkanlık sistemi etrafında dokuyacağız” dedi.

Davutoğlu’nun yeni anayasa ve başkanlık sistemine dair açıklaması şöyle:

"Özellikle anayasanın ruhu ile ilgili kısımlarda, yani temel insan hak ve özgürlükleri, temel değerler, giriş bölümleri, bu konularda bir ön çalışma olarak da belli bir aşamaya gelmiş bulunuyoruz. Bu çerçevede de yazım heyetimiz bazı çalışmalar yaptı ama açık bir şekilde ifade edeyim, daha bunlarda herhangi bir metin ortaya çıkmamıştır. Bu metin üzerinde yapılan spekülasyonların hiçbirinin de gerçek bir karşılığı yoktur. Bunlar aramızda tartışılacak, konuşulacak ve nihai olarak çağdaş, hukuk devleti kuralları içinde özgürlükçü bir anayasa metnini inşallah Meclisimize ve kamuoyumuza sunmayı hedefliyoruz.

“Bizim şu anki hedefimiz odaklandığımız husus, net, pür, iç dengeleri iyi korunmuş ve yönetimde herhangi bir yetki karmaşasına yol açmayacak bir sistemdir ki, bunun adı başkanlık sistemidir. Öncelikli olarak başkanlık sistemini en ideal, çağdaş şekliyle ve şimdiye kadar da savunduğumuz, öne çıkardığımız şekliyle ele alacağız. Kamuoyumuza bunu sunacağız.

"Bu çalışmalarda hep şunu söyledim, geçmiş anayasaların tek zaafı bir önceki dönemin arızalarını gidermek için tepki niteliği taşımalarıdır. 61’den 82’ye giderken yürütmeyi güçlendirmek adına farklı bir anayasaydı. Bizim tepki anayasası yapmak yerine kalıcı bir anayasayı öne çıkarmamız. Zihinlerimizde her şeyi açık, rahat konuşulan, toplumun mutabakatını öne çıkaran bir anlayışı anayasaya yansıtmak lazım. Bizim meselemiz, güçler ayrılığını çok iyi yansıtan insan hak ve özgürlükleri temeline dayanan, başkanlık sistemi etrafında dokunmaktır. Böyle bir metne itirazlar daha az olacaktır. Sistem meselesidir mesele. Temelden ve kökten doğru bir sisteme oturtmaktır amaç.”