Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, KPSS’ye ek olarak sözlü sınava dayalı personel alımının önünü açan yönetmeliğin yürütmesini durdurdu.

KPSS’ye ek olarak sözlü sınava dayalı personel alımının önünü açan yönetmeliğe ilişkin KESK Haber- Sen’in Başbakanlık ve PTT aleyhine açtığı davada, Genel Kurul, “Adayların eşit şartlarda yarışmalarını sağlayan objektif bir yöntem olan merkezi sınavdan sonra her türlü öznel değerlendirmeye açık bulunan ikinci bir sınavın yapılması, merkezi sınavın nesnel sonuçlarını kısmen dahi olsa etkisiz kılacağı gibi, sözü edilen sınavın tek aşamalı olarak sözlü şeklinde yapılması halinde de sınavın yargısal denetimi yetki ve şekil unsurları ile sınırlandırılmış olacaktır” kararını verdi ve düzenlemenin yürütmesini durdurdu.

PTT’de Çalıştırılacak İdari Hizmet Sözleşmeli Personel Hakkında Yönetmelikte 2015’te “sözlü sınav” değişikliği yapıldı. Buna göre, işe alınacaklarda aranacak genel şartlara, “KPSS’ye katılmak ve yönetim kurulunca belirlenen asgari puanı almak” koşuluna, “Yapılacak sözlü sınavda başarılı olmak” hükmü eklendi.

Ayrıca, KPSS’ye katılmış olanlar arasından yapılacak personel alımları için “gerekli KPSS puanını haiz olup başvuruda bulunan adaylardan en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere alım yapılacak personel sayısının en fazla dört katına kadar aday sözlü sınava tutulmak üzere çağırılır” usulü belirlendi.

Bu değişiklikle KPSS puanına ek olarak, yazılı sınavın yanına sözlü sınavın da “yapılabileceğine” ilişkin kural “sadece sözlü sınav koşulu” ile değiştirildi.

DAVALI BAŞBAKANLIK

PTT, ilk derece mahkemesinin kararına itiraz etti ve dosya Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kurulu’na taşındı. Genel Kurul, “sözlü sınav” düzenlemesinin yürütmesinin durdurulmasına karar verdi. PTT, Başbakanlığa bağlı Türkiye Varlık Fonu’na devredildiğinden, Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kurulu’nda açılan davada PTT’nin sıra Başbakanlık Hukuk Hizmetleri’ne bağlı Hukuk Müşavirleri de davalı olarak yer aldı.

DENETİM SINIRLI

Kararda, “İdari hizmet sözleşmeli personel pozisyonuna atanacaklar için ÖSYM tarafından yapılan merkezi sınav olan Kamu Personeli Seçme Sınavı dışında sözlü olarak gerçekleştirilecek ikinci bir sınavın yapılması öngörülmüştür. Adayların eşit şartlarda yarışmalarını sağlayan objektif bir yöntem olan merkezi sınavdan sonra her türlü öznel değerlendirmeye açık bulunan ikinci bir sınavın yapılması, merkezi sınavın nesnel sonuçlarını kısmen dahi olsa etkisiz kılacağı gibi, sözü edilen sınavın tek aşamalı olarak sözlü şeklinde yapılması halinde de sınavın yargısal denetimi yetki ve şekil unsurları ile sınırlandırılmış olacaktır” denildi.