Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu (DİDDK), Danıştay 14’ncü İdare’nin 3’üncü Boğaz köprüsünün ÇED’den muaf tutulmasının yolunu açan kararını oybirliğiyle bozdu.

Bu karar, bağlantı yollarıyla birlikte İstanbul’un Kuzey Ormanları’nda yüzbinlerce ağacın kesilmesine yol açan köprü projesi için iki yıl sonra ÇED sürecinin başlatılması gerektiği anlamına geliyor.

AYM KARARI DİNLEMELİ 

Anayasa Mahkemesi, 3 Temmuz 2014’te ‘büyük ölçekli ve çevre için riskli projelere ÇED muafiyeti’ getiren yasa değişikliğinin Anayasa’ya aykırı olduğuna hükmetmiş, yasanın iptaline karar vermişti. Böylece, ‘mega projeler’de ÇED süreçlerinin başlatılması gündeme gelmişti.

Ancak Danıştay 14’ncü Daire, ‘3’üncü köprünün ÇED sürecinden muaf olmasının hukuka aykırı olmadığına’ yönelik yeni bir karar vermişti.

DİDDK, Danıştay dairesinin bu kararını bozarak 3’üncü köprü için yeni bir değerlendirme yapılması gerektiğine hükmetti. Kararda, “Düzenlemenin dayanağı olan 2872 sayılı Çevre Kanunun Geçici 3.maddesi ‘planlama aşaması geçmiş ve ihale süreci başlamış olan’ ibaresinin Anayasa’ya aykırı olduğuna ve iptaline karar verildiğinden, Daire tarafından bu husus göz önünde bulundurulmak suretiyle yeniden bir karar verilmesi gerektiği düşünülmektedir” denildi.


"ÇED SÜREÇLERİ BİR AN ÖNCE BAŞLATILMALI"


DİDDK’nın kararını yorumlayan Mimarlar Odası avukatı Can Atalay, ÇED süreçlerinin amacına uygun olarak ve geçiştirilmeden başlatılması gerektiğini belirterek, “İstanbul’un kuzey ormanlarını ciddi anlamda tahrip eden 3. Köprü için ÇED süreçleri hiç uygulamadı. 3. Köprü, 3. Havalimanı gibi ÇED süreci uygulanmayan tüm projelerde ÇED süreçleri bir an önce başlatılmalıdır” diye konuştu.

Yapımı halen devam eden 3’üncü köprünün temel atma töreni 29 Mayıs 2013 tarihinde yapılmıştı.