İçişleri Bakanlığı’na bağlı Ödül Komisyonu’nun "Terörden Arananlar Listesi’nin" iptalini isteyen Danıştay Cumhuriyet Başsavcılığı; komisyonun, aranan terör suçlularının önem sıralaması sonucunu doğuran bir listeleme yapmayı sağlayan bir yetki olarak kullanmasının mümkün bulunmadığını kaydetti.

İçişleri Bakanlığı'na bağlı Ödül Komisyonu, tutuklu bulunan Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) Genel Başkanı Selçuk Kozağaçlı’nın da sanığı olduğu ÇHD Davası’nın aranan Avukat Özgür Yılmaz’ın adını "Terör Arananlar Turuncu Liste’ye" yazdı.

Yılmaz’ın bulunmasına yardımcı olanlara ise 1 milyon TL verileceği duyuruldu.

AVUKATIN LİSTEDEN ÇIKARILMASINI İSTEDİ

Özgür Yılmaz’ın avukatı Fatih Gökçe, Yılmaz’ın adının "terörden arananlar" listesine yazılması işleminin iptali istemiyle Danıştay’da dava açtı.

Dava dilekçesinde, 5 Kasım 2019 tarihinde Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren “Terör Suçlarının Ortaya Çıkarılmasına veya Delillerin Ele Geçirilmesine ya da Suç Faillerinin Yakalanmasına Yardımcı Olanlara Verilecek Ödül Hakkında Yönetmelik’in” tümünün de iptali talep edildi.

DANIŞTAY SAVCISI: TERÖRDEN ARANANLAR LİSTESİ İPTAL EDİLMELİ

Davaya ilişkin görüşünü Danıştay 10’uncu Daire’ye sunan Danıştay Cumhuriyet Savcısı, dava konusu yönetmeliğin 6’ncı maddesinin 2’nci fıkrasındaki şu ifadenin iptalini istedi: "Ödül vaadiyle aranan terör suçluları, terör örgütündeki hiyerarşik konumları ve/veya yaptıkları eylemin sonuçlarının ağırlığına göre Ödül Komisyonunca gruplandırılarak ve her bir grupta yer alanlara verilebilecek azami ödül miktarı belirtilmek suretiyle ilan edilebilir.

Ayrıca Özgür Yılmaz’ın adının "terörden arananlar" listesinden çıkarılması talep edildi.

İptal talebinin gerekçesinde, Ödül Komisyonu’nun "terörden arananlar listesi" yapma yetkisinin bulunmadığına dikkat çekildi ve şu değerlendirmede bulunuldu:

"Ödül komisyonuna tanınan, verilecek ödül miktarının belirlenmesi yetkisinin, aranan terör suçlularının önem sıralaması sonucunu doğuran bir listeleme yapmayı sağlayan bir yetki olarak kullanımı mümkün bulunmamaktadır. Aranan terör suçlusu ya da faili yönünden böyle bir listeleme yapılması Anayasal düzenin devamı açısından gerekli olması halinde bu listelemenin, terör suçlarının ortaya çıkarılmasına, delillerin ele geçirilmesine ve suç faillerinin ele geçirilmesine yardımcı olanlara verilecek ödülü belirleyecek olan Ödül Komisyonu tarafından yapılması tanınan yetkiyi aşar nitelikte bulunmaktadır."

Kaynak: Mezopotamya Ajansı