Danıştay savcısı, Atatürk Orman Çiftliği’ne inşa edilen Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin yapımına temel oluşturan Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun ilke kararına olumsuz görüş verdi. Savcı, tarihi sit alanlarında “resmi yapıların” inşa edilmesinin yasalara aykırı olduğunu vurguladı.

Cumhuriyet'ten Sefa Uyar'ın haberine göre; AOÇ arazisi üzerinde inşa edilen Cumhurbaşkanlığı Sarayı’yla ilgili Danıştay savcısından “iptal” görüşü geldi. Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu (KVKYK), 16 Ocak 2014’te yayımladığı ilke kararı ile tarihi sit alanlarına “kamu binası” yapılmasının önünü açtı. Ancak Danıştay, AOÇ arazisi üzerinde inşa edilen Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nın yapımına temel sağladığı belirtilen kararı iptal etti. Bunun üzerine KVKYK, yeni ilke kararı yayımlayarak, iptal edilen “kamu hizmet yapıları” ibaresi yerine “resmi kurum yapıları” ibaresini kullandı.

CHP Ankara Milletvekili Levent Gök, bu değişikliği yargıya taşıdı. Gök’ün başvurusunda, yürütmeyi durdurma istemi Danıştay 6. Dairesi tarafından reddedilse de Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu (DİDDK) yürütmenin durdurulmasına karar verdi. 

Davada, kararın iptal edilmesi yönünde bir görüş de Danıştay savcısından geldi. Danıştay savcısı, mahkemeye sunduğu yaklaşık üç sayfalık görüşünde, “tarihi sit alanlarının doğal yapısıyla birlikte korunmasının esas olduğuna” işaret ederek “resmi kurum yapılarının, tarihi sit alanlarında meydana getireceği bitki örtüsünü, topografik yapıyı, siluet etkisini bozabilecek, tahribata yönelik sonuçlarının koruma kapsamından çıkarılmış olmasının Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yasası’nda öngörülen koruma esaslarına ve Milli Parklar Yasası’nın hükümlerine aykırı olduğu sonucuna varıldığını” vurguladı.

Görüşte, “Bu durumda, ‘resmi kurum yapıları’ ibarelerinde hukuka uyarlık bulunmadığından iptaline karar verilmesi gerektiği düşünülmektedir” denildi.