Danıştay'ın üç yıl önce "Milli parkta ekolojik denge bozulamaz" diyerek iptal ettiği Dersim'deki Munzur Vadisi Milli Parkı'nda yapılmak istenen Konaktepe Barajı ile iki HES projesine EPDK yeniden önlisans izni verdi.

Doğal güzellikleriyle ünlü Munzur Vadisi, 55'i sadece Munzur'da 227'si sadece Türkiye'de yetişen 1518 bitki türüne ev sahipliği yapıyor. Ayrıca Munzur Alası, Çengezli Boynuzlu Keçi, Bezuvar Dağ Keçisi, Ur Kekliği gibi çeşitli endemik fauna türlerini barındırıyor.

Nilay Vardar'ın Bianet'te yer alan habere göre Munzur Vadisi'ne yapılmak istenen Konaktepe Barajı ve Konaktepe HES 1,2 için Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nca 2010'da Konaktepe Elektrik Üretim A.Ş.’ye Elektrik Üretim Lisansı verilmişti.

Dersim Kültürel ve Doğal Miras Koruma Girişimi sözcüsü Barış Yıldırım, yürütmesinin durdurulması ve iptali için Danıştay’da dava açmıştı.

Danıştay 13. Dairesi Munzur Vadisi Milli Parkı Uzun Devreli Gelişme Planı’nın onaylanmadığı, milli park niteliğini taşıyan Munzur Vadisi’nde su kaynaklarının kullanımı ve işletilmesinin yasak olduğu, kamu yararı olmadığı gerekçeleriyle yürütmeyi durdurmuştu.

EPDK ve şirketin karara itirazını Danıştay İdarî Dava Daireleri Kurulu reddetti; üstelik "Muznur Vadisi'ndeki baraj ve HES'lerde ÇED aranması şarttır" dedi. Bunun üzerine Danıştay 13. Dairesi EPDK elektrik üretim lisansını iptal etti.

Danıştay karar gerekçesinde milli parklarda tabii ekosistem değerinin bozulamayacağını vurguladı.

Ancak bu esnada Çevre ve Orman Bakanlığı Munzur Vadisi Milli Parkı Uzun Devreli Gelişme Planı'nı imzalayarak Munzur Vadisi Millî Parkı’nda inşa edilmesi planlanan Baraj / HES Projelerinin yapılması hususunda üstün kamu yararı bulunduğu, enerji ihtiyacının yerli başka kaynaklardan karşılanmasının mümkün olmadığı hususunda vazgeçilmez ve kesin zorunluluk şartlarının oluştuğuna dair karar aldı.

Dersim Kültürel ve Doğal Miras Koruma Girişimi'nin bu karar karşı açtığı yürütmesinin durdurulması ve iptal talebiyle açılan dava süreci devam ediyor.

İşte EPDK bu karara dayanarak yani Munzur Vadisi Milli Parkında yapımı kararlaştırılan Baraj ve HES'ler için alınan "Üstün Kamu Yararı Kararı"nı gerekçe göstererek yeniden Konaktepe Barajı ile Koanktepe HES 1,2 projesine ön lisans verdi.

Baraj ve HES projesi Dersim Ovacık yolu 35. kilometrede yapılacak. 26 kilometrelik baraj için 1086 kilometrekarelik drenaj alanı ve 1390 hektarlık göl alanı planlanıyor. İki HES'in kurulu gücü 150 megawat olacak.