Danıştay 10’uncu Dairesi, basın kartında İletişim Başkanlığı’nın yetkili kılınmasını ve Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) kamu kurumlarında çalışanlara basın kartı verilmesi gibi bazı düzenlemeleri hukuka aykırı buldu.

Resmi Gazete’de 21 Mayıs 2021’de yayınlanan Basın Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin bazı maddelerinin yürürlüğünün durdurulması ve iptali istemiyle Çağdaş Gazeteciler Derneği (ÇGD) ve DİSK Basın İş adına avukat Onur Can Keskin Danıştay’da dava açmıştı.

ANKA’nın haberine göre Danıştay 10’uncu Dairesi, Basın Kartı Yönetmeliği’nin bazı maddelerinin yürütmenin durdurulmasına karar verdi. Daire, bazı maddelerdeki durdurma talebiniyse reddetti.
Yönetmelik daha önce de yürütmesinin durdurulması ve iptali talebiyle Danıştay’a taşınmıştı. Yargılama sürecinin sonunda Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, yönetmeliğin bazı maddelerinin yürütmesinin durdurulmasına karar vermişti. Bunun üzerine İletişim Başkanlığı yönetmelikte bir değişikliğe daha gitti. Bunun üzerine ÇGD ve DİSK Basın İş, yönetmeliğin bazı maddelerinin yürütmesinin durdurulmasını tekrar istedi.

Danıştay 10’uncu Daire’nin yeni kararında yürütmesi durdurulan düzenlemeler şöyle:

* Basın kartı verilecek kişilerde aranan şartlar arasında yer alan mücbir sebepler dışında bir aydan fazla olmamak üzere ara vermeden çalışması koşulu.

* RTÜK basın başdanışmanı, daire başkanları, daire başkan yardımcıları ve üst kurul uzmanlarına da basın kartı verilmesi.

* Cumhurbaşkanlığı Merkez Teşkilatı’nda basın-yayın faaliyeti yürüten kişilerle Cumhurbaşkanlığı’na bağlı başkanlıklarda ve ofislerde basın ve halkla ilişkiler birimi amirine ve bu birimde basın-yayın faaliyeti yürüten personele de basın kartı verilmesi.

* Bakanlıklarda, basın ve halkla ilişkiler müşaviriyle bu birimde basın-yayın faaliyeti yürüten en fazla iki personele de basın kartı verilmesi.

* Kamu kurum ve kuruluşlarıyla kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları temsilcilerine de basın kartı verilmesi.

* İletişim Başkanlığı özel kalem müdürüne de basın kartı verilmesi.

* Sürekli basın kartının iptalini gerektirir eylem ve faaliyetlerde bulunulduğunun İletişim Başkanlığı tarafından yapılan inceleme üzerine tespit edilmesi üzerine kartın iptaline karar verilmesi.

‘DERS NİTELİĞİNDE KARAR’

Kararda yer alan şu değerlendirmeler dikkat çekti:

ÇGD ve DİSK Basın İş, kararla ilgili yazılı açıklamada şunları kaydetti: “Bu baskı ortamında, Danıştay’da sürmekte olan basın özgürlüğünü esas alan davamızda ders niteliğinde bir karar çıktı. 2018 yılından beri hukuk mücadelesi verdiğimiz ve ne yazık ki bizzat hukuku uygulaması gerekenlerin hülle yaparak basın özgürlüğü lehine yargı kararlarını boşa düşürme anlayışından kaynaklı, yaklaşık dört yıldır süren Basın Kartı Yönetmeliği’ne ilişkin yargılamada Danıştay 10. Dairesi tekrar bizleri haklı bulan bir karara imza attı.”