Dersim Araştırmaları Merkezi (DAM), Dersim katliamının 84. yılı nedeniyle yazılı bir açıklama yaptı. DAM'ın açıklamasında 4 Mayıs 1937 tarihinde alınan bakanlar kurulu kararıyla Dersim’de soykırım yapıldığı vurgulanarak şöyle dendi: “Yakın tarihimize ‘’38 katliamı’’ olarak geçen Dersim Tertelesi, yüzyıllar boyunca bağımsız yaşamış bir halkın, bu statüsünü koruma çabasından başka şey değildir. Ama bu insani talebe katliam ve sürgünle cevap verildi. 38’den bu yana devralınan inkarcı ve imhacı gelenek, bugün de yeni politik versiyonları ile uygulanmaktadır.

‘İNKAR VE ASİMİLASYON DEVAM EDİYOR’

Aradan 84 yıl geçti ama inkâr ve asimilasyon tüm boyutlarıyla devam etmektedir. Mevcut sistem dünün referansları üzerinden hala yol alıyor. Kürt halkının talepleri söz konusu olduğunda, Ankara partileri anında “ulusal” zırha bürünüyorlar. Dilimize, inancımıza ve coğrafyamıza saygı gösterilmiyor. Halkımızın en temel yurttaşlık hakları dahi söz konusu olunca “devletin bekası” gibi soyut bir kavram ile çıkılıyor karşımıza. Dün insanlarımıza suç sayılan değerler, bugün de bizlere suç sayılmaktadır.

Dilimiz, inancımız ve coğrafyamız üzerindeki yasaklar hala devam etmektedir. Birlik içinde ve demokratik muhteva yoluyla taleplerimizi sıralamaktan geri durmayacağız. Devleti, topraklarımızda işlenen bu suçlarla yüzleştirme çabamızı sürdüreceğiz. Türkiye’nin gerçek bir barış ve özgürlük yurdu olması için bütün yaşananlarla yüzleşmesi gerekiyor. Bizler kadim kültürümüzün ruhuna uygun davranmak ve değerlerimiz uğruna mücadele etmekten vazgeçmeyeceğiz.”

TOPLUMSAL BARIŞ İÇİN DERSİM’LE YÜZLEŞME

Dersim’de soykırım yapıldığının resmen tanınmasını ve toplumsal barış için yüzleşmenin gerçekleştirilmesi gerektiğini ifade eden DAM’ın diğer talepleri şunlar oldu: Dersim Soykırımı’nda ne kadar insanın katledildiği resmen açıklansın. Katliamdan sonra; başta evlatlık verilen çocuklar olmak üzere sürgün edilen tüm insanların akıbeti açıklansın. Başta Seyid Rıza ve oğlu olmak üzere idam edilenlerin mezar yerleri açıklansın. Halkımıza soykırımı hatırlatan “Tunceli” isminin yerine, coğrafyanın kadim adı olan Dersim’in kullanılması için yasal düzenleme yapılsın.