Çözüm sürecini resmi olarak yürüten "Terörle Mücadele Yüksek Kurulu Başkanlığı" Bülent Arınç'a bağlandı. Ancak "Çözüm süreci koordinasyonunu bir başbakan yardımcısının uhdesine vermek sayın başbakan tarafından uygun görülmedi" diyen Arınç "Süreç ile ilgili tüm yetkiler Sayın Başbakan'da toplanmıştır" açıklaması yaptı.

Bakanlar Kurulu toplantısı sonrasında Başbakan Yardımcılarının görev dağılımı açıklandı. Görevlendirmelerde en büyük sürpriz çözüm sürecinin yönetim kadrosunda yaşandı. Daha önce “çözüm sürecinin koordinasyonu” görevini yöneten Beşir Atalay’ın kabinede yer bulamamasının ardından, süreci onun görevini devralan Yalçın Akdoğan’ın yürütmesi bekleniyordu.

Ancak yeni görevlendirmelerle, çözüm sürecinin Bülent Arınç ve Başbakan Ahmet Davutoğlu tarafından yürütüleceğini ortaya koydu. Bülent Arınç’ın eski sorumluluk alanları ise Yalçın Akdoğan’a devredildi.

Radikal'deki habere göre görev dağılımı şöyle:

BAŞBAKAN DAVUTOĞLU’NA BAĞLI KURULUŞLAR:

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Arınç, Bakanlar Kurulu toplantısının ardından Başbakan Davutoğlu'na bağlı kurum ve kuruluşların, MGK Genel Sekreterliği, MİT Müsteşarlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, Türkiye Yatırım, Destek ve Tanıtım Ajansı Başkanlığının olduğunu bildirdi.

BÜLENT ARINÇ'A BAĞLI KURULUŞLAR:

Hükümet Sözcüsü Arınç’ın sorumlulukları: Hükümet Sözcülüğü, Danıştay ile ilişkiler, Terörle Mücadele Yüksek Kurulu Başkanlığı, Milli Güvenlik Kurulu kararlarının ve görüşlerinin değerlendirilmek üzere Bakanlar Kurulu'na sunulması, Bakanlar Kurulu'nda kabulü halinde bu tavsiye kararlarının uygulanmasının koordinasyonu ve izlenmesi, insan haklarıyla ilgili kurullar, insan haklarıyla ilgili konularda koordinasyon ve Kıbrıs ile ilgili koordinasyon işleri, Vakıflar Genel Müdürlüğü ve Türkiye İnsan Hakları Kurumu.

ÇÖZÜM SÜRECİ DE DAVUTOĞLU’NA BAĞLI

Arınç, gazetecilerin “çözüm sürecinden siz mi sorumlu olacaksınız?” sorusuna “Çözüm süreci koordinasyonunu bir başbakan yardımcısının uhdesine vermek sayın başbakan tarafından uygun görülmedi. Süreç ile ilgili tüm yetkiler Sayın Başbakan’da toplanmıştır” yanıtı verdi.

YALÇIN AKDOĞAN’IN GÖREVLERİ:

Yalçın Akdoğan'ın sorumlu olduğu kuruluşlar: TBMM ile ilişkiler, kamu diplomasisiyle ilgili işlerin yürütülmesi, bağlı kurum ve kuruluşlar, Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü, TRT Genel Müdürlüğü, Anadolu Ajansı Genel Müdürlüğü, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'yla ilişkiler olduğunu bildirdi.

ALİ BABACAN’IN SORUMLU OLDUĞU KURUMLAR:

Başbakan Yardımcısı Ali Babacan'ın sorumlu olduğu kurumlar: Ekonomik konularda genel koordinasyon, bağlı kurum ve kuruluşlar, Hazine Müsteşarlığı, merkez bankası, Ziraat Bankası, Halk Bankası, Kalkınma Bankası, İhracat Kredi Bankası, Vakıflar Bankası Genel Müdürlükleri, Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu.

NUMAN KURTULMUŞ’A BAĞLI KURULUŞLAR:

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş'a bağlı kurum ve kuruluşlar: Medeniyetler İttifakı projesinin yürütülmesi, bağlı kurum ve kuruluşlar Atatürk, Kültür, Dil, Tarih ve Yüksek Kurumu, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı