Avukat Remzi Kazmaz, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’na göre yurttaşlara uygulanacak idari yaptırımlarla ilgili olarak karar verici mercinin mülki amir olduğunu belirterek, polisin, jandarmanın kestiği koronavirüs cezaları geçersiz olabileceğini, 15 gün içinde iptal edilebileceğini dile getirdi.

Av. Kazmaz, kolluk kuvvetlerinin kestiği cezaların neden geçersiz olduğu ve nasıl iptal edilebileceği konusunda şu bilgileri verdi:

‘GENELGE İLE KİŞİSEL HAK VE HÜRRİYETLER YASAKLANAMAZ’

“5326 sayılı Kabahatler Kanunu’na göre karar verme yetkisini kullanacak organlar tahdidi olarak sayılmıştır. Salgın döneminde İçişleri Bakanlığı genelge ile kişisel hak ve hürriyetleri yasaklayamayacağı gibi, bu yönde düzenleme de yapamayacaktır. Buna rağmen yasa ile düzenlenen ve dayanağını Anayasa’dan alan kabahat niteliğindeki fiiller ile ilgili idari yaptırımları ancak kanunda tahdidi olarak sayılan organlar alabilecektir.

‘MÜLKİ AMİR ONAYLAMADAN VATANDAŞA CEZA TEBLİĞ EDİLEMEZ’

Bu kapsamda, yurttaşlara uygulanacak idari yaptırımlarla ilgili olarak karar verici mercii mülki amirdir. Mülki amir olarak illerde vali, ilçelerde ise kaymakam devleti temsil eden en yüksek kamu görevlileri olarak görev yapmaktadır.

Polis veya diğer kolluk kuvvetleri yurttaşlara ceza yazıp mülki amirin onayını almadan ilgilisine tebliğ edemez. 

Polisin görevi yapılan ihlal ile ilgili olarak tutanak tutarak tespitlerini mülki amire iletmektir. Ancak ve ancak, mülki amirin, polisin tuttuğu tutanağa istinaden para cezası veya diğer idari yaptırımlar hususunda onay vermesi halinde ilgilisine ceza tebliğ edilebilecektir.

EMSAL KARAR ADANA’DAN

Adana 5. Sulh Ceza Mahkemesi’nin kararı çok çarpıcı ve salgın döneminde kesilen ve mülki amirce onaylamadan tebliğ edilen tüm cezalar bakımından emsal oluşturabilecek bir karardır.

Umumi Hıfzısıhha Kanunu doğrultusunda polis tarafından idari para cezası uygulanan bir yurttaş  “Sulh Ceza Mahkemesi”nde itiraz ederek para cezasının iptalini talep etmiştir.

İptal talebi üzerine yargılamayı yapan Sulh Ceza Mahkemesi kararında özetle; “Bu kanunun ihlali durumunda idari yaptırım kararının ancak mülki amir tarafından verilebileceği, polis tarafından sadece ihlale ilişkin ‘ihlal tespit tutanağı’ tutulabileceği, itiraz konusu yaptırım kararının ise kolluk tarafından verildiğinin anlaşıldığı, bu nedenle yaptırım kararının hukuka aykırı olduğu” yönünde karar vermiştir.

MASKE CEZALARI DA AYNI KAPSAMDA

Adana’daki olay, kolluk kuvvetlerinin kestiği maske cezaları için de emsal teşkil eder. Dolayısıyla polisin, jandarmanın kestiği maske cezaları da geçersizdir.

15 GÜN İÇİNDE MAHKEMEYE BAŞVURUN

Cezaların polis veya diğer kolluk kuvvetleri tarafından kesilerek ilgilisine tebliği halinde; idari para cezası kararına karşı, kararın tebliği veya tefhimi tarihinden itibaren en geç 15 gün içinde, Sulh Ceza Hakimliği’ne başvurularak idari para cezasının iptalinin talep edilmesi gerekmektedir.

Anayasaya aykırı şekilde vatandaşlara idari para cezası verilmesinin; suçta ve cezada kanunilik ilkesine aykırılık teşkil edeceğinden “idari para cezasına itiraz doğrultusunda iptaline” imkân verecektir.”