Coronavirüs Virüs mü Silah mı?

Bulaşıcı hastalıklar, yüzyıllar boyunca milyarlarca insanın ölümüne yol açtı, kan bağlarını bitirdi, savaşlardan daha fazla can kaybına neden oldu ve tarihin yönünün belirlemede kilit rol oynadı.

Şu günlerde tüm dünya, insanlık tarihinin en korkunç ölümcül virüs saldırılarından biriyle boğuşmakta.

Daha önce görülmemiş olan coronavirüsün (KOVID -19) neden birden ortaya çıktığı, tüm dünyayı kuşattığı henüz bilinmemekte.

Doğanın işleyen yasalarıyla kendiliğinden ürettiği bir virüs mü, özellikle üretilen bir silah mı olduğunu bugünkü bilgilerimizle açıklama olanağı yok.

Dünya nüfusunun yarısının yok edilmesi düşüncesinin bu gelişmelerde ne gibi etkileri var henüz bilinmemekte. 2013 yılında Güney Kore Cumhuriyeti’nde oynatılan FLU VİRÜS FİLMİ’nde , insanlığın bir gün benzeri olayları yaşayacağı ileri sürülmüştü.

İnsanlığın sorunları ortak

Dünyada günde 8 500 çocuk açlıktan ölüyor. Hiç duyulmuyor. Çünkü onlar yoksullar. Coranavirüs zenginleri de, yoksulları da, siyasal şarlatanları da öldürüyor. Bunca yaygaranın nedeni bu. Kuşkusuz varsıllar, bu virüsün ölümlerinden kurtulma yollarını yoksullara oranla daha çok erken bulacaklar.

Tüm dengesizliklere karşın, coronavirüsü, tüm insanlığı ölümde ortaklaştırdı.

Coranavirüs salgını, insanlığın birlikte yaşamak zorunda olduğunu gösterdi. Dünyanın bir yerinde olan bir olayın, tüm yeryüzünü etkilemekte olduğunu anladık. Artık dünyamızın gerçekten küçük bir köy olduğu, bu köyde iyiliklerin, kötülüklerin birlikte yaşanmak zorunda olduğu anlaşıldı.

Bilimin tek seçenek olduğu, ancak bilimin belli kesimlerin değil insanlığın yararına kullanılması gerektiği geçeğini gözle önüne serdi.

Virüs din, dil, soy, cinsiyet, varsıl yoksul tanımadan tüm insanlığı bir sıraya diziyor. Birlikte yaşanacak ya da birlikte ölünecek.

İnsanlık “ötekileştirmeleri çoğaltarak” değil, “ortak noktaları bularak” daha iyi bir dünyada yaşama olanağı bulacak.

Geleceğin savaşları

Geleceğin savaşları yapay zeka yoluyla yayılan virüslerle yapılacak. Yapay zekayı en iyi kullananlar, dünyayı yönetecekler.

Bilgisayarları insan aklının yerine kullanma, geleceği ele geçirmenin en belirleyici aracı olacak.

Yapay zeka aracılığıyla yapılan savaşlar, bundan önceki tüm silahların pabucunu dama atacak. F35 almanın, S 400 almanın, bundan önceki teknolojilerle silah üretmenin geniş halk yığınlarından toplanan vergilerin cepleri şişirme uğruna harcanmasından başka bir yararı olmayacak.

Neden yaşlı nüfus?

Doğa öldürücü bir virüs üretse, bu virüs insan dışındaki canlılara da etki yapar. Bugüne dek, coronavirüsün insan dışında kalan canlılara etkisi konusunda bir bilgi yayınlanmadı. Canlılar içinde yalnızca insan türüne, insan türünün de özellikle 65 yaş üstü kesimine etki eden bir virüsün üretilmesinde, özel çabaların, özel ellerin olduğu düşüncesini gündeme getirmekte.

Özellikle yaşlı nüfusu ölüme sürüklemesi, bu işte bir mühendislik çalışması olduğu kuşkusunu akıllara getirmekte.

Dünya nüfusunun yaklaşık %10’u 60 yaşın üstünde. “Dünyada yaşlı nüfusun artış hızı (% 2.1), genel nüfus artış hızından (% 1.2) daha fazladır.

“Türkiye Cumhuriyeti’nde 2018 yılında, yaşayanların % 8.8 65 ve üstündeydi”.

Yaşlı nüfus dünyanın tüm ülkelerinde ekonomilere bir yük olarak görülüyor. Sosyal güvenlik sistemleri yaşlı nüfusa, emeklilere aylık ödemekte, sağlık giderlerini karşılamakta zorlanıyor.

Uzunca bir süredir dünya nüfusunun çokluğu, hızlı nüfus artışının yeni yükler getirdiği, bu nüfusun azaltılması gerektiği tartışılıyordu.

Dünya nüfusu azaltılacaksa temizliğe yaşlı nüfustan başlanması gerektiği düşünülmüş olabilir.

Bu eğilimin, bu konuda girişilen eylemlerin bir “insanlık suçu” oluşturacağı açık.

İtalya’da 80 yaşın üstündeki insanların bilerek ölümün kucağına itilmesi bağışlamayacak bir insanlık suçu olarak gündeme gelecek.

-------------------------------------

(1) Flu Virüs filmi konusu corona virüs mü? Virüs filmi ... - Sabahwww.sabah.com.tr › Medya HaberleriGazetesi, Flu Virüs filmi konusu corona virüs mü? Virüs filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?, 17.03.2020

(2) Mandıracıoğlu, Aliye, Dünyada ve Türkiye'de yaşlıların demografik özellikleri ...egetipdergisi.com.tr › download › article-file

(3) Vikipedi, özgür ansiklopedi

YORUM EKLE

Demokrat Haber’e Patreon'dan bağış yapabilirsiniz > > > > >