Aralarında Doğa Derneği, Greenpeace, ÇEKÜL, TEMA ve WWF’nin de bulunduğu çok sayıda örgüt, Mart ayında zeytinlikleri madenciliğe açan yönetmelik değişikliğinin iptal edilmesi için çağrıda bulundu.

Örgütler bu yönetmeliğin uluslararası sözleşmelere aykırı olduğunu ve zeytinlikleri madenciliğe karşı savunmasız bıraktığını savundu.

Yönetmeliğe karşı açılan davalarda yürütmenin durdurulması kararı verilmiş, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın itirazı üzerine Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, Danıştay’ın farklı dairelerinin verdiği farklı kararları ortaklaştırması gerektiğini söyleyerek bazı davalardaki yürütmeyi durdurma kararını kaldırmıştı.

Örgütler bunun usulen verilen bir karar olduğunu, davanın esasına ilişkin olmadığını, bu yüzden yönetmelik değişikliğinin hâlâ hukuka aykırı olduğunu belirtti:

“Danıştay 10. Daire ile birlikte oluşturulacak ortak heyetin de bu gerçeğe istinaden yönetmelik değişikliğine yönelik yürütmeyi durdurma kararı vermesini ve bu yönetmelik değişikliğinin en kısa zamanda esastan iptal edilmesini talep ediyoruz.

“Türkiye zeytin üretiminde dünyada 5., zeytin ihracatında ise 4. sırada yer alıyor. ‘Elektrik ihtiyacı’ gerekçesiyle ülkemizin dış ticaret dengesinin sağlanmasında zeytin ihracatının payı görmezden gelinerek zeytinle ülke ekonomisine daha fazla katkı sağlanması engelleniyor.”