23 Mart 2012 Cuma günü İstanbul'da Çok Kültürlü Yaşamda Süryaniler konulu sempozyum düzenleniyor.

 

Avrupa Süryani Birliği ve Turabdin Süryani Kültür ve Dayanışma Derneği tarafından organize edilen sempozyumda Süryanilere ait sorunlar masaya yatırılacak ve kamuoyunun dikkati çekilmeye çalışılacak.

 

Sempozyum programı aşağıdaki gibidir;

 

Açılış Konuşmaları Saat 09.00

Erol DORA, Mardin Milletvekili

Peter VAN DER BLOEMEN, Hollanda Büyükelçisi Siyasi İşler Birinci Sekreteri

Tuma ÇELİK, Avrupa Süryaniler Birliği

 

Belgesel Gösterimi Saat 10.00

 

Çok Kültürlü Yaşamda Süryaniler ve Mülkiyet Hakkı

 

1. Oturum Saat 11.00

Moderatör: Tuma ÇELİK

Muzaffer İRİS, “Azınlık kavramı, Lozan ve Süryani okulları”

Ahmet TAŞĞIN, “Var Yoklar Arasında Süryaniler”

Vercihan ZİFLİAN, “Süryani Toplumu Midyat-Mardin ve Mor Gabriel’den İbaret Olmamalı”

Abdurrahim ÖZMEN, “Mülk-Adalaet-Din: Mülküne Yeniden Malik Olmaya dair Süryani Öyküleri”

 

Öğlen Yemeği Saat 12.30

 

2. Oturum Saat 14.00

Moderatör: Evgil TÜRKER

İsmail BEŞİKÇİ, “İttihat ve Terakki'nin Osmanlı İmparatorluğu'nu Türk Etnisi Etrafında Yeniden

Organize Etme Projesi”

Yavuz ÖNEN, “Bir Arada Yaşamak; Midyat’ta Süryaniler”

Davut VERGİLİ, “Kadastro Çalışmaları ve Süryanilerin Topraksızlaştırılması”

Ramazan ERGİN, “19. yüzyılda Köyde Kalan ve Zorla Göç Ettirilen Ailelerin Günümüz İlişki Biçimi”

 

3. Oturum Saat 15.30

Moderatör: Davut VERGİLİ

Suavi AYDIN, “20. Yüzyılın Başında Tur Abdin bölgesinde Aşiret-Cemaat ilişkileri bağlamında Süryaniler”

Orhan MİROĞLU, “Kurbanla Oynamak”

Suphi AKSOY, “Süryaniler ve Diğer Halklarla İlişkileri”

Sait ÇETİNOĞLU, “Mardin’de Mülkiyetin El Değiştirmesi”

Şabo BOYACI, “Süryaniler’in Geleceği ve Çok Kültürlü Yaşam”

 

4. Oturum Saat 17.00

Tuma ÇELİK, “Tartışma ve Değerlendirme”

Kapanış: Saat 18.00

 

Yer: Cezayir Lokantası; Hayriye Cad. No 12, Galatasaray-Beyoğlu 34425 İstanbul