Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez elektrik dağıtım işinin özel sektöre devri aşamasında, bazı şirketlerin kasa ve bankada tutulan paralarla haksız kazanç elde ettiğini belirterek dava süreçlerinin 2009 yılından bu yana devam etmesine rağmen henüz hiçbir şirketten tahsilat yapılmadığını açıkladı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, elektrik dağıtım işinin özelleştirildiği 2009 yılından buyana geçen süreçte, bazı elektrik dağıtım şirketlerinin, kamuyu zarara uğratmasını, 2 ayrı yazılı soru önergesiyle TBMM gündemine taşıdı.

KASA VE BANKALARDA TUTULAN PARALARIN AKIBETİ NE OLDU?

Gürer, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez tarafından yanıtlanması istemiyle verdiği yazılı soru önergesinde, TEDAŞ Genel Müdürlüğüne bağlı dağıtım şirketlerinin özel sektöre devri aşamasında, Genel Müdürlük talimatlarına aykırı olarak kasa ve bankada tutulan paraları kamu zararı yönünden inceleyen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Denetim Hizmetleri Daire Başkanlığınca düzenlenen İnceleme Raporunda Yeşilırmak, Fırat, Çamlıbel ve Uludağ EDAŞ’ın hazır değer hesaplarında kalan paralar ve faizlerinin akıbetini sordu.

GÖREVİ KÖTÜYE KULLANAN YÖNETİCİLERE AÇILAN DAVALAR SONUÇLANDI MI?

Bu paraların tahsilatının yapılıp yapılmadığının açıklanmasını isteyen Gürer, “Bahse konu şirketlerden talep edilen veya tahsil edilen anapara ve yasal faizlerinin toplam tutarı ayrı ayrı ne kadardır? Şirket yetkililerinden; repo talimatlarını imzalamak suretiyle yükümlülüklerinin gereklerine aykırı davranmak ve böylelikle firmanın haksız iktisabına ve sebepsiz zenginleşmesine sebebiyet vermeleri şeklindeki eylemlerinin 5237 Sayılı Trük Ceza Kanununun 257/2 inci maddesinde tanımlanan “ Görevi Kötüye Kullanma” suçunu oluşturduğu, belirtilmiştir. Görevin kötüye kullanılması neticesinde açılan davalar sonuçlanmış mıdır?” şeklinde sorular yöneltti.

MAHKEME SÜRECİ DEVAM EDİYOR

CHP Milletvekili  Gürer’in önergesini yanıtlayan Bakan Dönmez, önergede bahsi geçen dağıtım şirketlerine hazır değer hesaplarında kalan para ve faizlerinin tahsilatına ilişkin alacak davaları açıldığını, bu davaların mahkeme süreçlerinin devam ettiğini bildirdi.

4 ŞİRKETTEN YAKLAŞIK 26 MİLYON TL ALACAK VAR

Bakan Dönmez, “Bahsi geçen bu şirketlerden Çamlıbel EDAŞ’ın 3.120.130,06 TL, Uludağ EDAŞ’ın 8.791.964,79 TL, Yeşilırmak EDAŞ’ın 8.734.434,00 TL ve Fırat EDAŞ’ın 5.218.382 TL ödenmeyen anapara ve faiz tutarı bulunmaktadır” açıklamasında bulundu.

İlgililer hakkında Bölge Asliye Ceza Mahkemelerinde davalar açıldığını ifade eden Bakan Dönmez, bazı sanıkların dava süreçlerinin tamamlandığını, bazılarının ise dava süreçleri devam ettiğini belirtti.

TEDAŞ, MERAM’DAN 11 YILDIR 39 MİLYON ALACAĞINI TAHSİL EDEMEDİ

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, MERAM A.Ş.’nin 2009 yılından bu yana TEDAŞ’a olan borcunu sorduğu soru önergesinde ise, “Meram Elektrik Dağıtım A.Ş.’nin devir işlemlerinin yürütüldüğü 2009 Eylül ayında, okunan endeks sayısının, Ağustos ve Ekim 2009 aylarına göre düşük olması, ayrıca bu aylarda tahakkuk iptal tutarlarının önceki aylardan fazla olduğunun görülmesi üzerine yapılan inceleme sonucunda 174.687.307 kWh karşılığı toplam 39.621.250 TL tutarında alacak saptanmış olup bu alacağın faiziyle birlikte MERAM EDAŞ’tan tahsil edilerek TEDAŞ Genel Müdürlüğü’ne devredilmesi sağlanmış mıdır?” şeklindeki sorularının yanıtlanmasını istedi.

BU DAVA BİTMEZ

CHP Milletvekili Gürer’in önergesine yanıt veren Bakan Dönmez, “Bakanlığımız denetçileri tarafından düzenlenen inceleme Raporuna istinaden Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü (TEDAŞ) tarafından 39.621.250,00 TL alacak ve faizi Meram Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi’nden (MERAM EDAŞ) talep edilmiş, ancak herhangi bir ödeme yapılmadığından talep edilen tutarların tahsili için TEDAŞ tarafından 27.10.2014 tarihinde MERAM EDAŞ’a karşı Konya 1. Asliye Ticaret Mahkemesinde alacak davası açılmıştır” dedi.

Anılan mahkemece davanın kısmen kabul kısmen reddi ile 39.621.249,93 TL alacağın 30.09.2009 tarihinden itibaren işleyecek faizi ile birlikte tahsiline, feri nitelikteki KDV'ye ilişkin taleplerin reddine karar verildiğini bildiren Bakan Dönmez, karara karşı her iki tarafınistinaf yoluna başvurması nedeniyle dosyanın istinaf incelemesinde olduğunu kaydetti.

PARA YERİNE TEMİNAT MEKTUBU

Bakan Dönmez, “Bununla birlikte dosyada TEDAŞ lehine hükmedilen bedellere ilişkin icra takibi başlatılmış olup Meram EDAŞ tarafından dosyaya teminat mektubu sunularak alacak garanti altına alınmıştır” ifadelerini kullandı.

"ÖZELLEŞTİRMEDEN SONRA DAĞITIM İŞİ DAHA SORUNLU HALE GELDİ"

Önerge sahibi CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer ise Türkiye’de 21 dağıtım bölgesinde 2009 yılından bu yana elektrik dağıtım işinin özel şirketler tarafından yürütüldüğünü anımsattı.

Elektrik dağıtım işinin özelleştirilmesindeki amacın kayıp ve kaçak oranını azaltmak ve elektrik dağıtım hizmetlerini profesyonel bir şekilde sorunsuz yürütmek olduğunu hatırlatan Gürer, ancak gelinen noktada dağıtım işinin özelleştirilmesinin, elektrik dağıtımının öncekinden daha çok sorunlu hale getirdiğini ifade etti.

11 YILDIR TAHSİL EDİLEMEYEN TRİLYONLAR NE ZAMAN TAHSİL EDİLECEK?

Elektrik dağıtım işinin özelleştirilmesinin ardından 1 ay elektrik borcunu ödeyemeyen vatandaşın elektriğinin hemen kesildiğini, özel şirketlerin özellikle tarımsal sulama amaçlı elektrik kullanan çiftçinin gözünün yaşına bakmadığını belirten Ömer Fethi Gürer, “Ancak devlet, bu şirketlerden 2009 yılından kalma paralarını bile tahsil edememiş. Bu nasıl bir alacak davasıdır ki, 11 yıldır devam ediyor?” diyerek tepkisini dile getirdi.

Kaynak: Evrensel