CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, iktidarın, Meclis'in denetim araçlarından biri olan soru önergelerine yanıt vermediğini belirterek örnekler verdi.

"Tek adam sistemini dayatarak Meclis'i itibarsızlaştırmaya çalışan AKP, denetim yollarını tıkamaya çalışıyor" diyen Bülbül, "Özellikle İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TBMM'yi hiçe sayarak ve Bilgi Edinme Kanunu'nu ihlal ederek, verdiğimiz soru önergelerini yanıtsız bırakıyor. Son 5 yılda ne kadar biber gazı alındığını soruyoruz, 'yeteri kadar' diye yanıt veriyor. Bu yanıtın altına imza atmaktan da ne imtina ediyor ne de utanıyor. Bu tutumdan derhal vazgeçilmelidir. Bakanlık, soru önergelerini istenilen bilgi ışığında yanıtlamakla yükümlüdür" ifadesini kullandı.

Bülbül, bir önergesinde Bakan Soylu'ya, son 5 yılda kolluk güçlerinin kullanımı için ne kadar biber gazı satın alındığını, bunların ne kadarının kullandığını; alınan ve kullanılan gazların yıllara ve illere göre dağılımını sordu.

Soylu, Bülbül'e verdiği yanıtta, kolluk kuvvetlerinin, görevini kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanması, devam ettirilmesi amacıyla kanunların verdiği yetkiye ve hukukun üstünlüğü ilkesine bağlı kalarak yerine getirdiğini; kişi ve topluluğun kanunsuz eylemlerini etkisiz hale getirmek amacıyla göz yaşartıcı göz kullandığını ifade etti.

Bakan Soylu, Bülbül'ün miktar sorusuna ise "Toplumsal olaylara müdahalede kullanılan göz yaşartıcı gazlar, tüm modern polis teşkilatlarında olduğu gibi ülkemizde de kamu düzenini sağlamada zafiyete düşülmeyecek şekilde 'yeterli miktarda' alınmaktadır" yanıtını verdi.

CHP'li Bülbül, korona virüsü salgını nedeniyle 26 Nisan 2021 tarihinde tam kapanmaya geçileceğinin duyurulmasının ardından, Soylu'nun tekellerin kapalı olacağını açıkladığını anımsattı.

Bülbül, Soylu'ya, toplamda kaç tekel bayii hakkında içki sattığı için işlem yapıldığını; gözaltına alındığını; esnafa içki satışı yaptığı gerekçesiyle para cezası kesilip kesilmediğini; kesilmişse ülke genelinde toplam tutarının ne kadar olduğunu; içki satışı yapıldığı gerekçesiyle yapılan işlemlerin hangi hükme dayandırıldığını sordu.

Bakan Soylu ise Bülbül'e, koronavirüs salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, karantina temini, sosyal mesafeyi koruma ve salgının yayılma hızını kontrol altına alma amacıyla Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulu'nun önerileri doğrultusunda çok sayıda önlem kararı alınarak uygulamaya geçirildiğini ifade etti.

Soylu, önlemleri ihlal eden kişiler hakkında Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve Kabahatler Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edildiğini ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu kapsamında gerekli adli işlemlerin yapılması için suç duyurusunda bulunulduğunu bildirdi. Fakat Soylu, Bülbül'ün sorduğu istatistiksel bilgilere cevabından yer vermedi.

Bülbül, bir başka önergesinde ise Soylu’ya, 2015 yılından önergenin yanıtladığı tarihe kadar kaç asker, polis, korucu ve sivil yurttaşın terör örgütleri tarafından kaçıldığını; kaç yurttaşın operasyonlarla kurtarıldığını ve kaçının hala rehin tutulduğunu; terör örgütleri tarafından kaçırılan yurttaşlarla ilgili ne tür çalışmaların yapıldığını sordu.

Bakan Soylu ise Bülbül’e şu yanıtı verdi:

“Ülkemiz, ulusal güvenliğini ve kamu düzenini tehdit eden, güvenlik güçlerinin ve vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini hedef alan terör örgütleriyle ayrım gözetmeden, demokratik ve hukuk kuralları çerçevesinde etkin bir şekilde ve kararlılıkla mücadele etmektedir.

Terörle mücadele kapsamında elde edilen bilgilere ilişkin detaylı çalışmalar yapılmakta, alınan ihbarlar ilgili kurum, kuruluş ve birimlerle anında paylaşılarak gerekli önlemlerin alınması sağlamaktadır.

Kolluk kuvvetleri tarafından alınan ‘genel emniyet ve asayişi sağlamaya yönelik’ tedbirlerin yanı sıra terör örgütlerince kaçırılan kamu görevlileri ve sivil vatandaşlarımızın bulunmasına yönelik istihbarat faaliyetleri yürütülmektedir. Ayrıca bulunabilecekleri alanlar ile mücavir bölgelerde arazi, iklim ve tehdit durumu dikkate alınarak helikopter ve insansız hava araçlarıyla keşif ve operasyonel faaliyetler icra edilmektedir.”

Kaynak: ANKA