CHP Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer, Sayıştay’ın Sosyal Güvenlik Kurumu 2021 yılı denetim raporunda Sağlık Bakanlığı’nın hastaların tedavisi için SGK’dan fazladan aldığı 42 milyar 302 milyon TL’nin nereye harcandığının belirlenemediği tespitini TBMM gündemine taşıdı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı’na soru önergesi veren Yüceer, şunları kaydetti:

"Bu tespite göre SGK, bakanlığa bağlı hastanelerde ayakta ve yatarak tedavi gören hastaların sağlık hizmeti giderleri için Sağlık Bakanlığı’na götürü bedel olarak 81 milyar 160 milyon TL ödeme yapmıştır. Ancak bakanlık tarafından 2021 yılında Medula’ya girilen sağlık hizmetlerinin toplam tutarının 38 milyar 858 milyon TL olduğu tespit edilmiştir. Sağlık Bakanlığı’nın hastaların tedavisi için SGK’dan fazladan aldığı 42 milyar 302 milyon TL’yi nereye harcadığı ise belirlenememiştir. Sayıştay raporunda, SGK tarafından Sağlık Bakanlığı’na 2021 yılında ödenen 81 milyar 160 milyon TL’nin hangi kriterlere göre belirlendiğinin belirtilmemesine dikkat çekilmiştir” dedi.

Yüceer, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya şu soruları yöneltti:

"Sağlık Bakanlığı olarak hastaların tedavisi için Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan alınmış olan 42 milyar 302 milyon TL hangi amaçla kullanılmıştır?

Kanun maddesindeki ‘bu sözleşme kapsamında verdikleri tedavi hizmetlerine ilişkin toplam tahakkuk tutarının götürü bedel sözleşme tutarından düşük olması durumunda, aradaki fark terkin edilir’ hükmü, kamu üniversite sağlık hizmet sunucularına uygulanırken Sağlık Bakanlığı bünyesinde yer alan sağlık kurum ve kuruluşları için neden uygulanmamıştır?

Sayıştay’ın çarpıcı tespiti sonrası Sağlık Bakanlığı’na fazladan ödenen 42 milyar 302 Milyon TL terkin edilecek midir ve Sosyal Güvenlik Kurumu’na iade edilecek midir?

Konuyla ilgili Bakanlığınız tarafından bir soruşturma başlatılmış mıdır? Başlatıldıysa sonuçları nelerdir?"