CHP Ankara Milletvekili Necati Yılmaz'dan çocuk mahkumlarla ilgili soru önergesi

CHP Ankara Milletvekili Necati Yılmaz, mahpus çocukların sayısında son yıllarda yaşanan artışı ve bu çocukların durumunu TBMM gündemine taşıdı.

Son 10 yılda hakkında mahkumiyet kararı verilen çocuk sayısının yüzde 177 arttığını ifade eden Yılmaz, hapis cezası alan 14 yaş altında çocuk sayısında Türkiye’nin ilk sırada bulunduğu iddialarını sordu.

Başbakan Binali Yıldırım’ın yanıtlaması istemiyle verilen soru önergesinde, Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü’nün verilerine göre, 2005-2015 dönemini kapsayan son 10 yılda hakkında mahkumiyet kararı verilen çocukların sayısının yüzde 177 arttığını vurgulandı. Hakkında mahkumiyet kararı verilen çocuk sayısının 2005’teki 18 bin 859’luk düzeyinden 2015 yılında 52 bin 314’e ulaştığı belirtildi.

 “Bunların 14 bin 122’sini hapis cezası alan, 3 bin 854’ünü ise hapis cezası alıp suçu ertelenen çocuklar oluşturmuştur.

“Hapis cezası alan çocuk sayısı son 10 yılda yaklaşık 34 kat artmıştır.

“Mahkumiyet kararı verilen çocukların yüzde 46’sını 12-15 yaş grubu, yüzde 52’sini ise 15-18 yaş grubu çocuklar oluşturmuştur.
“2015 yılında yabancı uyruklu 638 çocuk hakkında mahkumiyet kararı verilmiştir.”

 Sorular

Yılmaz önergede, önergenin yanıtlanacağı tarih itibariyle ıslahevlerinde kalan çocuk sayısının kaç olduğunu sordu, bunların kaçının erkek, kaçının kız çocuklarından oluştuğunun açıklanmasını istedi. Yılmaz, 15 Temmuz 2016 darbe sürecinin sonrasında ıslahevlerinden infaz uygulamaları kapsamında tahliye edilen çocuk olup olmadığını ve bunların sayısını da sordu.

Önergede çocukları suça iten nedenlere ilişkin olarak ilgili kurumlar tarafından yapılan bir çalışma olup olmadığı da soruldu.
Önergede ayrıca şu sorulara yer verildi.

* Çocuklardaki suç oranının düşürülmesi konusunda hükümetiniz tarafından yürütülen çalışmalar nelerdir?

* 2015 yılında yabancı uyruklu 638 çocuk hakkında mahkumiyet kararı verildiği göz önüne alındığında, bu çocukların kaçını Suriyeliler oluşturmaktadır? Hakkında mahkumiyet kararı verilen yabancı uyruklu çocukların son 10 yıldaki dağılımı ne biçimdedir?

* Hakkında mahkumiyet kararı verilen Suriyeli çocukların önergenin yanıtlandığı tarih itibariyle suç dağılımları ne yöndedir?

* Son 10 yılda okula devam etmeyen çocuk sayısı yıllar itibariyle nedir? Aynı dönemde suça maruz kalan çocuk sayısı ve maruz kaldıkları suç türleri yıllar itibariyle nasıl gerçekleşmiştir?

* Çocukların suça itilmesinde veya suça maruz kalmasında eğitim hayatından kopuşlarının da etkisi olduğu düşünülmekte midir? Hakkında mahkumiyet kararı verilen ya da suça maruz kalan çocukların eğitimlerinin devam etmesi için ne gibi çalışmalar yapılmaktadır? Yıllar itibariyle ayrı ayrı gösterilmek üzere ıslahevinde kalan çocukların eğitim durumları ne biçimde gerçekleşmiştir?