İstanbul 2. Bölge adayları Melda Onur, Enis Berberoğlu, İnan Güney ve Gül Yüksel dün, genel seçim öncesinde LGBTİ Hakları Sözleşmesi'ni milletvekili adaylarının imzasına açan Sosyal Politikalar Cinsiyet Kimliği ve Cinsel Yönelim Çalışmaları Derneği SPoD LGBTİ'yi ziyaret etti. Sözleşmeye, "Biz’ler Gökkuşağıyız” diyen HDP'nin İstanbul kadın milletvekili adaylarının ardından CHP'li adaylar da imza attı.

LGBTİ'lerin karar alma ve siyaset üretme süreçlerinde etkin biçimde yer almaları talebiyle şubat ayında “Mecliste LGBTİ” kampanyası başlatan ve bu kampanya kapsamında LGBTİ Hakları Sözleşmesi hazırlayan SPoD LGBTİ temsilcileri, milletvekili adaylarından Meclis’te LGBTİ haklarını savunmalarını istediler.

LGBTİ'lerin açık kimlikleriyle Mecliste olmalarının önemine değinen Melda Onur, "Şimdiye kadar LGBTİ'lerin sorunlarını Meclise taşımaya çalıştık. Seçimlerden sonra da bunu kararlılıkla sürdüreceğiz" dedi. Sözleşmenin CHP içinde daha çok adaya ulaşması için çabalayacaklarını söyleyen Enis Berberoğlu ise şu açıklamada bulundu: "CHP, 2015 Seçim Bildirgesi’nde de cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği ayrımcılığına karşı mücadele edeceğini duyurdu. Biliyorsunuz bildirgede yasal düzenlemeler ve yaptırımlar yoluyla, cinsel yönelim ve cinsiyet kimliğine dayalı tüm ayrımcılıklara karşı kararlı şekilde mücadele edeceğiz cümlesine yer verildi. Bu bir temel insan hakları meselesidir.”

Önümüzdeki günlerde farklı illerden ve partilerden adayların da LGBTİ Hakları Sözleşmesi'ni imzalaması bekleniyor.

Bu sözleşmeyle milletvekili adaylarını LGBTİ hak ve özgürlüklerinin garanti altına alınacağına dair bir siyasi tutum sergilemeye çağıran SPoD LGBTİ, sözleşmeyi imzalayan milletvekili adaylarını süreç boyunca kamuoyuyla paylaşacak, bu adayların seçilmeleri halinde ise yeni yasama dönemindeki çalışmalarını da izleyerek sözleşmenin gereklerini yerine getirip getirmediklerini denetleyecek.

Sözleşme şöyle:

LGBTİ Hakları Sözleşmesi

Ben aşağıda imzası bulunan milletvekili adayı olarak, 7 Haziran 2015 genel seçimlerinde milletvekili seçilmem halinde,

Cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği hakları da dahil olmak üzere tüm insan haklarının korunacağına ilişkin bir siyasi tutum sergilemeyi,

Uluslararası insan hakları hukuku tarafından güvence altına alınmış olan LGBTİ (Lezbiyen Gey Biseksüel Trans ve İnterseks) haklarının tanınması ve bu kapsamda Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası insan hakları sözleşmelerinden kaynaklanan sorumlulukların yerine getirilmesi amacıyla TBMM’de çalışmalar yürütmeyi,

Seçimlerden sonra başlaması öngörülen yeni anayasa yazım sürecinin şeffaf ve katılımcı olması için çalışmayı,

Toplumsal yaşamın her alanında var olan cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği temelli ayrımcılığı görmezden gelen yasaların değiştirilmesi ve LGBTİ’lerin adalete erişiminin sağlanması için mücadele yürütmeyi,

LGBTİ’lerin eğitim, sağlık, çalışma hayatı, barınma alanlarında dışlanma ve ayrımcılığa uğramamaları, bu alanlarda verilen hizmetlerden eşit biçimde yararlanabilmeleri için eşitlikçi sosyal politikalar geliştirmeyi,

Siyasi temsilde ve katılımda eşitliğin sağlanabilmesi için, mensup olduğum siyasi parti içinde LGBTİ haklarını görünür kılmayı, LGBTİ’lerin siyasetin her kademesinde açık kimlikleriyle ayrımcılığa uğramadan yer alabilmeleri için gereken adımların atılması konusunda çalışmayı,

Farklı siyasi partilerden LGBTİ haklarını savunan diğer milletvekilleriyle işbirliği yapmayı ve bu amaçla TBMM çatısı altında kalıcı bir yapı oluşturulması için öncülük etmeyi bu belge ile taahhüt ederim.

(gercekgundem.com)