CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, kamu çalışanlarına yılın belirli dönemlerinde giyecek ve yakıt giderleri için yardım yapılmasını talep etti. 

Kılıç, yüksek zamlar ve enflasyon karşısında ezilen kamu çalışanları ve emeklileri ekonomik olarak rahatlatmak amacıyla, "Devlet Memurları Kanunu ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi"ni TBMM Başkanlığı'na sundu.

Kanun teklifi hakkında yazılı açıklama yapan Kılıç, yaşanan ekonomik kriz nedeniyle satın alma gücü düşen yurttaşların giyeceğe ve yakacağa ulaşmakta ve bu ihtiyaçlarını gidermekte zorlandığını vurguladı.

"SARAY'IN GÜNLÜK 10 MİLYON TL MASRAFI VAR"

Türkiye genelinde 2021'de, 243 milyon elektrik, 134 milyon da doğal gaz faturasının ödenmediğini hatırlatan Kılıç, "Sadece İzmir’de borcundan dolayı elektriği kesik abone sayısı 28 bin 945 olarak gerçekleşmiştir. İzmir’de 2021'de yaklaşık Foça nüfusu kadar elektrik abonesinin borcundan dolayı elektriği kesilmiştir" dedi.

Kılıç, şunları kaydetti:

"İlgili kanunlarda yapılmasını istediğimiz değişikliklerle, kamu hizmetlerini yürüten memurlar, sözleşmeli personel, geçici personel ve işçilere devlet tarafından her yılın ocak ayında bir kez ödenmek üzere 2 bin TL giyecek yardımı, kasım, aralık, ocak ve şubat aylarında, yılda dört kez 1000’er TL ısınma ve doğal gaz giderlerini karşılamak üzere yakacak yardımı yapılmasını talep ediyoruz.

Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı alanlara; kasım, aralık, ocak ve şubat aylarında, yılda 4 kez 1000’er TL ısınma ve doğal gaz giderlerini karşılamak üzere yakacak yardımı yapılmasını da istiyoruz. Saray'ın günlük 10 milyon TL masrafı var ve 2023 için kabul edilen bütçe ile bu tutar kat be kat artacak. Biz istiyoruz ki kamu emekçilerine yılda bir kez verilecek 2 bin liralık giyecek yardımı ve yine kamu emekçilerine ve kamudan yaşlılık aylığı alanlara yılda dört  kez verilecek 1000 TL’lik yakacak yardımını esirgemesinler."