CHP, suça sürüklenen çocuklara ilişkin cezai tedbirlerin çocukların yararını ortadan kaldırdığını ve yetişkinlerle aynı koşullara tabi tutulduğunu belirterek, 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun’da değişiklik yapılmasına ilişkin kanun teklifi sundu.

CHP Milletvekilleri, Özgür Özel, Nurettin Demir ve Veli Ağbaba tarafından verilen kanun teklifinde, Türkiye’de cezaevlerinde bulunan çocukların yüzde 80’ine yakınının hükümlü değil tutuklu olarak bulunduğu ve topluma kazandırılması mümkün olan çocukların burada daha çok suça sürüklendiği vurgulandı.

Pozantı, Ankara ve Şakran Cezaevlerinde tutuklu çocuklara yönelik cinsel şiddet vakalarının da hatırlatıldığı teklifte, çocuk cezaevlerinin artık amacından çıktığı ve hükümetin bu kurumlarda çocukların yaşamlarını ve gelişimlerini olumsuz etkileyecek cinsel istismar, kötü muamele ve şiddet uygulamalarını önleyemediğinin açık olduğuna vurgu yapıldı.

Teklif ile çocuk cezaevlerinin kapatılarak hakkında tutuklama veya mahkumiyet kararı verilmiş olan çocukların çocuk eğitim evlerinde tutulması ve bu kurumların cezalandırma değil sosyal ve psikolojik destek ile yönlendirme ve eğitim amaçlı olarak yeniden düzenlenmesinin amaçlandığı belirtildi.