CHP’nin Rizeli Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, bölgenin CHP'li milletvekilleriyle birlikte hazırladığı Çay Kanunu Teklifini TBMM’ye sundu.

Teklif, CHP Rize İl Başkanlığında yapılan basın toplantısıyla kamuoyuna açıklandı.

Toplantıya Mehmet Bekaroğlu, Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya, Giresun Milletvekili Necati Tığlı, CHP’nin Rize İl Başkanı Saltuk Deniz ve Giresun İl Başkanı Fikri Bilge ile çok sayıda ilçe başkanı katıldı.

Neoliberal politikaların uygulanmaya başlamasıyla sorunların ortaya çıktığını söyleyen Bekaroğlu, "1984 yılında yürürlüğe giren ve yaş çayı üreticiden doğrudan alıp işlemeyi gerçek ve tüzel kişilere serbest bırakan mevcut çay kanunu; çay tarımı, sanayisi ve ticareti konularında hiçbir düzenleme içermemektedir" dedi.

"Mevcut Çay Kanunu, sorunları çözmediği gibi, bizatihi sorunların kaynağı durumundadır" diye belirten Bekaroğlu, "devletin koruması gereken zayıf durumdaki yaş çay üreticilerinin yanında adil bir yasal zemin hazırladıklarını" söyledi.

TEKLİFİN DETAYLARI

Teklifin detayları şöyle:

*Çay Standartlarını Belirleme Komisyonu kurulacak. Komisyon eliyle çayın her aşamasına standartlar getirilecek. Çay bahçeleri, yaş çay, yaş çay işleme tesisleri ve kuru çay için standartların belirlenmesiyle bu standartların dışına çıkılmaması önlenecek.

*Yaş çayın alımı, fiyatı ve ödemelerine ilişkin düzenlemeler yapılacak.

*Yaş çay alım fiyatı, Bakanlık tarafından her yıl şubat ayının sonuna kadar; ÇAYKUR, çay ekim alanı olarak tespit edilmiş olan illerin Ziraat Odaları, Esnaf ve Sanatkârlar Odaları, Ticaret ve Sanayi Odaları, ÇAYKUR’da yetkili sendikalar, Çay Üreticileri Kooperatifleri ve tüketici derneklerinin önerileri ile yaş çayın maliyeti ve TÜFE artış oranları dikkate alınarak belirlenip açıklanacak.

*Taban fiyat olarak açıklanan fiyatın altında alım yapılması yasaklanacak.

*Yaş çay ürün bedelleri, alım yapılan ayı takip eden ay sonuna kadar ödenmek zorunda olacak.

*Çayda destekleme priminin, ürün bedelinin yüzde 10’undan az olmaması sağlanacak.

Kota ve kontenjan sorununa getirilen çözüm, ÇAYKUR’un özel fabrikalarla anlaşma yaparak kuru çay *ürettirmesinin önü açmak.

*Sağlıklı işleyen, yaş ve kuru çay üreticilerinin, devletin ve tüketicilerin haklarının korunmasını sağlayacak bir Çay Borsası kurulacak.

*ÇAYKUR, Varlık Fonundan çıkarılacak.

KAYA: MUTLAKA BU METİNDEN FAYDALANSINLAR

Toplantıda söz alan CHP Milletvekili Ahmet Kaya, "Çok sayıda kanun teklifi gördüm, çok sayıda kanun teklifi okudum, irdeledim, inceledim ama bu kadar güzel hazırlanmış, meseleye bu kadar hâkim ve çözüm odaklı bir kanun teklifi görmedim. İktidar yetkililerine sesleniyorum. Mutlaka bu metinden faydalansınlar. Bu kanun teklifini bizim sayısal olarak gücümüz Meclis’ten geçirmeye yetmiyor. Ama eğer çay üreticisini düşünüyorsanız, bu milleti düşünüyorsanız bu kanun teklifini alın, bundan faydalanın ve çayın biriken bütün sorunlarını el birliğiyle çözelim. Çözüm bu teklifte" diye konuştu.

BEKAROĞLU: HALKIMIZA SÖZÜMÜZDÜR

Bekaroğlu ise "En geç 2022 son baharında seçim olacak ve yeni iktidar döneminde bu teklifi daha da geliştirerek kanunlaşmasını sağlayacağız. Bu, halkımıza taahhüdümüzdür" dedi.