Loç Vadisi’nde HES mücadelesi

Yargı, Cide HES’e imar planı olmadan göz yumanlar soruşturulmalı dedi.

Loç Vadisi’nde HES mücadelesi

Zonguldak Bölge İdare Mahkemesi Cide HES ile ilgili olarak “herhangi bir nazım ve uygulama imar planı olmadan yapı yapılmasına müsaade ederek görevlerini ihmal ettiklerine ilişkin iddiaların adli takibi gerektirecek mahiyette olduğu” kanaati ile, İmar Müdürlüğü görevlileri hakkında soruşturmaya izin vermeyen Kastamonu Valiliğinin kararını bozdu.

Cide HES inşaatı herhangi bir imar planı olmadan inşaata başlamış ve yapılan müracaatlara rağmen, imar planı olmayan inşaatın devamına göz yumulmuş idi. Savcılığa ve İçişleri Bakanlığa yapılan şikayetler sonrasında ancak 31 Aralık 2010 akşamı inşaat mühürlenebilmişti. Kastamonu İl özel İdaresi İmar Müdürlüğü görevlilerinin görevlerini ihmal edip kötüye kullandıkları hakkında yapılan şikayetler üzerine, Kastamonu Valiliği tarafından yapılan ön inceleme sonrasında, Kastamonu Valisi, İmar Müdürlüğü görevlilerinin herhangi bir suçu olmadığı gerekçesi ile “soruşturma izni” vermemiş ve bu karara LOÇ Platformu üyeleri tarafından Zonguldak Bölge İdare Mahkemesi nezdinde itiraz edilmişti.

Zonguldak Bölge İdare Mahkemesi yapılan itiraz üzerine konuyu değerlendirdi, itirazı kabul ederek, soruşturma izni verilmemesi kararını kaldırdı. Kararda “Ön inceleme raporu ve eklerinin incelenmesinden, İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdür Vekili Mehmet Hikmet YILMAZ, Harita Mühendisleri Mahmut Dinçer ÇOLAK ve İsmail Sinan AVANOĞLU, Çevre Mühendisi İsmail Seçkin ŞENEL ile İnşaat Teknikeri Hüseyin Tolga TURGUT'un Cide ilçesi sınırları içerisinde Orya Enerji Elektrik Üretim A.Ş. Firması tarafından yapımı planlanan Cide Hidroelekrik Santrali (HES) kapsamında proje alanına ilişkin olarak, İl Genel Meclisi kararı ile kesinleşmiş herhangi bir nazım ve uygulama imar planı olmadan yapı yapılmasına müsaade ederek görevlerini ihmal ettiklerine ilişkin iddiaların adli takibi gerektirecek mahiyette olduğu kanaatine varılmış olup, bu durumda anılan fiili nedeniyle ilgili kamu görevlileri hakkında soruşturma izni verilmemesi yönünde alınan kararda hukuka uyarlık görülmemiştir.” ifadeleri ile, iddiaların “adli takibi” gerektirecek nitelikte olduğu yönünde kanaat belirtilerek, hakkında şikayet olan görevlilerin yargılanması gerektiği yönünde görüş belirtildi.

LOÇ VADİSİ KORUMA PLATFORMU KARARDAN MEMNUN

Bu karar bir kere daha LOÇ Platformu üyelerinin haklılığını ve Cide HES inşaatının başlatılması esnasında hukuka uygun olmayan uygulamaların yapıldığını gösterdi. Loç Vadisi Koruma Platformu’na niçin soruşturma açılmasını istiyorsunuz diye sorduğumuzda şu yanıtı aldık:

“Loç Halkı olarak soruşturma açılmasını istediğimiz görevliler ile ilgili hiçbir şahsi tanışıklığımız yoktur. Yolda görsek birbirimizi tanımadan geçer gideriz. Bu görevli memurların herhangi bir ceza almasını da istemeyiz. Zira bizim canımız çok yandı. Başka canların yanmasını istemeyiz. Bencil değiliz. Ancak Kanunların uygulama aşamasında özel şirketlere gösterilen anlayışın, yardımın köylülere, halka da gösterilmesini, adaletin eşit dağıtılmasını istiyoruz. Küre’de yapılan bir HES için, bahse konu olan devlet birimlerinin daha önceden imar planını onayladığını biliyoruz. Yani bir yerde HES yapılıyorsa öncelikle imar planı olması gerektiğini bu birimler biliyordu. Fakat Cide HES için sorguladığımızda bürokratik yazışmalarla konuya vakıf değilmiş gibi davranılarak 2010 senesi yaz boyunca oyalandık. Bu süre içerisinde Orya Enerji firması, imarsız ve ruhsatsız çalışarak vadiyi talan etmiştir. 9000’e yakın ağaç kesmiş, hafriyat yapmış, metrekaralerce beton dökmüştür.

Kastamonu İdare mahkemesi tanımlaması ile “geriye dönülmesi mümkün olmayan tahribatlar” yapmıştır. Orya Enerji tüm bunların yanında zaman zaman “bu işleri yapmaya iznin var mı“ diye soran tüm köylülere, yaşlı genç ayırmaksızın davacı olmuştur. 80 yaşındaki analarımızı, dedelerimizi gerek Cide adliyesinde gerekse İstanbul adliyelerinde savcılarımız karşısında ifade vermek zorunda bırakmıştır. Orya enerji firma proje müdürü sayın Bekir Sıtkı Esendir Bey’in bazı ortamlarda ifade ettiği üzere Loç halkı için sözde 23 dosya oluşturmuş, adliyeye bu dosyaları göndermiştir. Kaçak çalışmasını “en iyi savunma hücumdur” diye düşünerek kanunsuzluğunu halktan şikâyetçi olarak örtbas etmek istemiştir. Tüm bunların nedeni Cide Hes’in kaçak yapılması ve bu konu ile ilgilenmesi gereken devlet memurlarının görevlerini eksik yapması yada hiç yapmaması neden olmuştur. Soruşturma açılmasını istememizin nedeni bu görevlilerin görevlerini yapmaması sonucu yaşlı analarımızın dedelerimizin çektiği ızdırabı bu görevli memurlarımızın da anlamasıdır.

Yapılan her türlü yanlış ve kanunsuz uygulamaların takipçisi olduğumuzu ve kanunlar çerçevesinde hakkımızı sonuna kadar savunacağımızın herkes tarafından bilinmesini istiyoruz.”

DEMOKRAT HABER

 

YORUM EKLE
YORUMLAR
SERDAR
SERDAR - 7 yıl Önce

MAHKEME KARAR VERİRKEN O MEMURLARIN GÖRÜŞÜNÜ ALDI MI?