Kadıköy Meydan projesi durduruldu

Mahkeme tarafından durduruldu...

Kadıköy Meydan projesi durduruldu

Kadıköy Meydanı'nın fuar ve panayır alanı olmasını öngören İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin imar planı, mahkeme tarafından durduruldu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin "Kadıköy İlçesi Haydarpaşa Garı Kadıköy Meydanı ve Çevresi 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı"yla ilgili mahkeme tarafından yürütmeyi durdurma kararı verildi.

İBB'nin, 08 Ekim 2012 tarihli kararının iptali ve yürütmenin durdurulması talebiyle Kadıköy Belediyesi geçen dönem meclis üyeleri tarafından İstanbul 2. İdare Mahkemesi'nde dava açılmıştı. Mahkeme, 17 Şubat 2014 tarihinde yürütmenin durdurulmasına karar vermişti. İBB, karara itiraz etmişti.

İstanbul Bölge İdare Mahkemesi, itirazı reddetti.

Kadıköy Meydanı'na fuar ve panayır alanı fonksiyonunu yükleyen planla ilgili mahkeme kararını değerlendiren Mimarlar Odası Genel Başkanı Eyüp Muhçu, "2004 yılından beri AKP iktidarı, Tarihsel ve Kentsel Sit Alanı olan Haydarpaşa Gar, Kıyı ve Liman Alanını 'Manhattan'a Dönüştürme' adı altında bölgenin kamusal, doğal, tarihsel değerlerini talan edecek rant girişimlerini ısrarla sürdürmektedir.Bu amaçla gündeme getirilen projenin bir devamı olarak Kadıköy vapur iskelelerinin olduğu, toplanma, ulaşım, tören ve miting alanı olarak kullanılan meydanın dönüştürülmesi kararı İBB tarafından alınmıştı. Haydarpaşa yağmasının iptali amacıyla açılan dava sürerken Kadıköy Meydanının niteliklerini ortadan kaldıracak, toplum kullanımını kısıtlayacak fonksiyonları getiren plan kararlarının açılan bir davada yargı tarafından durdurulması bölgenin geleceği bakımından stratejik bir öneme sahiptir. İstanbul'un özgün bir parçası olan Haydarpaşa bölgesinin ve Kadıköy sahil bandının ranta kurban edilmemesi, betonlaşmaması, doğal ve tarihi değerlerinin yok edilmemesi yönünde çaba gösteren yurttaşlar tepeden inme kararlar, baştan sona hukuksuz ve şehircilik ilkeleri ile bağdaşmayan süreç karşısında yargı kararı ile yeni bir mevzi kazanmışlardır" dedi. (ETHA)

Güncelleme Tarihi: 23 Mayıs 2014, 23:39

Demokrat Haber’e Patreon'dan bağış yapabilirsiniz > > > > >

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER