Erdoğan için yapıldığı iddia edilen Urla villalarının kaçak olduğu kesinleşti

17-25 Aralık soruşturmaları ve tapelerde adı geçen villaların kaçak olduğunu danıştay onayladı

Erdoğan için yapıldığı iddia edilen Urla villalarının kaçak olduğu kesinleşti
Sözcü’den Ali Ekber Ertürk’ün haberine göre, İzmir’in Urla ilçesi Zeytineli köyünün Hacılar koyunda, AKP iktidarına yakınlığı ile bilinen sermayedar Mustafa Latif Topbaş’ın yaptırdığı villalar için Danıştay’dan ‘kaçak’ kararı çıktı. Danıştay, 17-25 Aralık soruşturmaları sırasında internete sızdırılan ses kayıtlarında sık sık geçen Urla villaları ile ilgili kararını 8 Ekim 2015’te verdi ve kaçak villaların yıkılmasını öngören yerel mahkeme kararını onadı. Ancak yıkımın gerçekleşmesi için Danıştay’ta devam eden, bölgenin birinci derece SİT alanından çıkarılmasıyla ilgili davanın sonucunun beklendiği ifade edildi.

Danıştay 14’üncü Daire’nin kararı şöyle:

“Davacı Ahmet Latif Topbaş, Ebubekir Abidin Topbaş, İbrahim Halit Çizmeci, Mustafa Latif Topbaş ve Hayri Boyacı açısından, temyize konu İdare Mahkemesi kararında, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 49’uncu maddesinin 1’inci fıkrasında sayılan bozma nedenlerinden hiçbirisi bulunmamaktadır. Açıklanan nedenlerle, İzmir 4’üncü İdare Mahkemesi’nin 31.12.2012 günlü kararının Ahmet Latif Topbaş, Ebubekir Abidin Topbaş, İbrahim Halit Çizmeci, Mustafa Latif Topbaş, Hayri Boyacı’ya ilişkin kısmının onanmasına oy birliğiyle karar verilmiştir.”

Danıştay, dava aşamasında vefat eden diğer isim Kadir Boyacı’nın ölümü nedeniyle dava dosyasının da yerel mahkemeye devrine karar verdi.

DAVANIN GEÇMİŞİ 

İzmir Çevre ve Şehirlik İl Müdürlüğü, bölgenin SİT durumunu birinci dereceden, yapılaşmaya kısmen izin veren üçüncü dereceye düşürdü. Bu gelişmenin ardından çevrecilerin, itirazlarını yerinde bulan yerel mahkeme, SİT durumu değişikliğini iptal etti. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü de, bu dava için Danıştay’a başvurdu.

Kaçak olduğu tespit edilen Urla villaları hakkında İzmir İl Özel İdaresi tarafından 29.02.2012 tarihinde yıkım kararı verildi. Yıkım kararına karşı villaların sahibi Latif Topbaş dava açtı. Ancak İzmir 4’üncü İdare Mahkemesi, 31.12.2012 tarih E:2012/1027, K:2012/2502 sayılı kararı ile Topbaş’ın davasını reddetti.

Yerel mahkemede açtığı davaları kaybeden Topbaş ailesi ve villaların diğer sahipleri, Danıştay’a temyiz başvurusunda bulundu. Ancak Danıştay da bu konuda sözünü söyledi ve Urla villalarının yıkım kararını veren mahkemenin kararını onadı.  
Güncelleme Tarihi: 31 Aralık 2015, 20:14
YORUM EKLE