Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, mevzuata aykırı şekilde bir derneğe üye olup aidat ödemiş

...

Güncel 30.09.2021 - 20:42 30.09.2021 - 20:43

Sayıştay, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 2004 yılında Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi Derneği'ne üye olduğunu ve o tarihten itibaren de derneğe üyelik aidatı ödediğini belirledi.

Derneklerin tüzel kişiliğe sahip olduğunun anımsatıldığı raporda, derneğin amacı şöyle aktarıldı:

“Amacı, enerji tüketiminin ekonomik büyüme ile ilişkilerini göz önünde bulundurarak enerji kaynakları potansiyeli, enerjinin zamanında, güvenilir, çevre ile uyumlu, verimli ve ekonomik şartlarda üretimi, çevrimi, iletimi, dağıtımı ve kullanımı konularında teknik, ekonomik, bilimsel ve sosyal nitelikli çalışmalar yapmak; çalışma sonuçlarını, görüş ve önerilerini Dernek üyelerine, ilgililere ve kamuoyuna sunmak; tüm faaliyetini tarafsız, bağımsız, bilimsel nitelikte ve ülkemiz çıkarları doğrultusunda gerçekleştirmek.”

Raporda, şu değerlendirme yapıldı:

"Bakanlıklar, kamu hizmeti konularına göre bölünmüş ve devlet tüzel kişiliğinin içinde yer alan yapılardır ve bakanlıkların ayrı bir kamu tüzel kişiliği bulunmamaktadır. Dolayısıyla, devletten ayrı tüzel kişiliği bulunmayan Bakanlıkların derneklere üye olması mümkün değildir."

Çevre Bakanlığı'nın derneğe üye olmasının ve üyelik aidatı ödenmesinin mevzuata aykırı olduğu belirtilirken; dernek üyeliğinin sona erdirilmesi, herhangi bir derneğe üye olunmasının öne geçilmesi gerektiği vurgulandı.

Yorumlar

Patreon Destek Olma

Online Otobüs Bileti Al