İyidere Lojistik Limanı’nın yapımında kullanılacak malzemenin elde edilmesi için Cengiz İnşaat tarafından İkizdere’nin İşkencedere Vadisi’ne yapımı devam eden taş ocağında çalışmalar devam ediyor.

Yöre halkının 17 Mart 2021 tarihinde açtığı ÇED iptal davasında Rize İdare Mahkemesi, dünyada koruma altına alınan 200 vadiden biri olan İşkencedere Vadisi’ne taş ocağı yapılmasında hiçbir sakınca görmediğini açıklarken, vadideki dere yatağının korunmasını istedi. Mahkeme kararında, “Hiçbir şekilde dere yatağına ve en az 20 metrelik kıyı kesimlerindeki ripariyan alanlara taş ya da pasa gelmeyecek şekilde bir işletim gerçekleştirilmesi, patlatma planlarının dere yatağını etkilemeyecek şekilde yapılması, oluşan paşaların-molozların-hafriyatın dere yatakları yakın kesimlerine dökülmemesi, dere yatakları sağ ve sol sahillerinde bırakılan sağlık koruma bandı mesafelerinin aşılmaması” gerektiğini belirtti.

Sözcü'den İsmail Akduman imzalı habere göre, yöre halkı ve İkizdere Çevre Derneği Cengiz İnşaat tarafından derenin korunmadığı ve taşlarla doldurulduğunu ortaya çıkardı.

Bölgede inceleme yapan İkizdere Çevre Derneği ile vatandaşlar, mahkemenin yasak kararına rağmen vadide yapımı devam eden taş ocağı çalışmaları sırasında önlem alınmadığını ve çıkarılan hafriyatların derelere dökülmesi sonucu çevresel tahribata neden olduğunu ortaya çıkardı.

Dernek Başkan Yardımcısı Halit Yılmaz, taşla doldurulan dere yatağını fotoğraflayarak İkizdere Kaymakamlığı’na şikâyet dilekçesi verdi. Mahkemenin, dere yataklarının 20 metre sağını ve solunu koruma altına alması hakkında hükmü olduğuna dikkat çeken Yılmaz dilekçede, “Taşocağının yanı başında akan, birçok ailenin ve hayvanların içme suyunu karşıladığı dere yatağı taş ve molozlarla kapatılmış durumdadır. Orada yaşayan aileler içme sularını saatlerce yürüyerek uzaklardan temin etmektedir. Ekte de sunduğumuz mahkeme kararında da açık şekilde dere yataklarına hafriyat dökülmeyeceği söylenmesine rağmen bu hükme uyulmadığı açıkça görülmektedir” diyerek Cengiz İnşaatı şikâyet etti.