Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülmesiyle ilgili davanın, Suudi Arabistan'a devredilmesine olumlu görüş veren Adalet Bakanlığı'na yönelik Ankara 14'üncü İdare Mahkemesi'nde açılan dava reddedildi. 

Cemal Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz'in avukatı Gökmen Başpınar tarafından Adalet Bakanlığına karşı işlemin iptali istemiyle açtığı dava, Ankara 14'üncü İdare Mahkemesince reddedildi.

Mahkemenin 15 Nisan tarihli kararında, Cemal Kaşıkçı davasının Suudi Arabistan’a devredilmesine ilişkin İstanbul 11'inci Ağır Ceza Mahkemesince Adalet Bakanlığı'ndan görüş talep edildiği belirtildi.

Kararda, yargılama kapsamında sanıklar hakkında iade talebinde bulunulmasına rağmen Suudi Arabistan makamlarınca olumsuz yanıt verilmesi nedeniyle 6706 sayılı Kanunun 24'üncü maddesinde yer alan şartların mevcut olduğundan "kovuşturmanın Suudi Arabistan adli makamlarına devrinin uygun görülmesine ilişkin 1 Nisan tarihli Adalet Bakanlığı Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü kararının İstanbul 11'inci Ağır Ceza Mahkemesinin dosyası kapsamında yargılama faaliyetine ilişkin bir karar olduğu" ifade edildi.

Kararda, "İdari davaya konu olabilecek işlem mahiyetinde olmadığı görüldüğünden davanın esasını inceleme olanağının bulunmadığı sonucuna varılmıştır" denildi.

Mahkeme heyeti bu nedenle oy birliğiyle davanın incelenmeksizin reddine hükmetti.