İSTANBUL - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın “Çamlıca Tepesi’ne cami projesi’ açıklamasından sonra ‘Çamlıca’ya cami’ tartışması başlamış Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, ‘Böyle bir çalışmadan haberim yok’ açıklamasını yapmıştı.

 

Tartışmalara neden olan ‘Çamlıca Tepesi’ne cami’ için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 8 Haziran 2012 tarihinde düğmeye bastığı ortaya çıktı. Doğal sit alanı olduğu için tek plan yapma yetkisinin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nda bulunduğu bölge için 1/5000’lik Nazım İmar Planı ve 1/1000’lik Uygulama imar planları hazırlandı ve askıya çıkartıldı. Çıkartılan planlarda ise değişikliğin re’sen bakanlık tarafından onandığı bilgisi yer aldı.

 

Vatan gazetesinin haberine göre, bölgesel imar planı yaklaşık 250 bin metrekareyi kapsıyor. Plana göre Çamlıca Tepesi 5 bölüme ayrılmış durumda. İlk bölüm tartışmalara neden olan cami ile ilgili. Tepenin neredeyse en yüksek yeri ‘dini tesis’ alanı olarak ayrılmış durumda. Yaklaşık 15 bin metrekarenin dini tesis olarak işlendiği planlara göre, dini tesis alanına kültürel tesisler de yapılabilecek. Ayrıca bu alanda ticaret hizmeti de verilebilecek. Denize bakan taraf ise ‘turizm ve konaklama’ alanı olarak planlara işlendi. Plan notlarına göre turizm alanında emsal katsayısı 0,15 olacak. Yapılacak inşaat ise ayrılan arazinin en fazla yüzde 30’unu kapsayacak. Yükseklik ise 11 metre ile sınırlandırılmış durumda.

 

Planda üçüncü bölüm olarak da ‘rekreasyon alanı’ yer alıyor. Bu alan yeşillendirilecek ancak üzerine portatif tesis yapma imkanı tanınmış durumda. Bu yöntem ile üzerine kafeterya ya da büfe yapılabilecek. Bunun için de inşaat emsali 0,15 olarak belirlenmiş durumda. Yükseklik ise en fazla 5.5 metre olabilecek. Dördüncü bölüm olarak park alanı tahsis edilmiş durumda. Burası Çamlıca Tepesi’nin orta bölümü olarak gösteriliyor. Vericiler için de TRT alanı tahsis edilmiş. Bu da imar planında gösteriliyor. Plan notlarında projelerin Boğaziçi silüeti ile uyumlu olma şartı da getirilmiş durumda. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylanmayan projeler hayata geçirilemeyecek.