Türk-İş üyesi 10 sendika güç birliği yaptı!

Sendikalardan ortak hareket kararı…

Türk-İş üyesi 10 sendika güç birliği yaptı!

"SUSKUN TÜRK-İŞ İSTEMİYORUZ"

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş)'e bağlı 10 sendika, sendikal yapıya dinamizm kazandırmak için bir araya gelerek ortak bir platform oluşturduklarını açıkladı.

Taksim'de bir araya gelen yüzlerce işçi "Suskun Türk-İş istemiyoruz", "Yaşasın örgütlü mücadelemiz", "Birleşe birleşe kazanacağız" sloganları attı.

Türk-İş'e bağlı, Basın-İş, Belediye-İş, Deri-İş, Hava-İş, Kristal-İş, Petrol-İş, Tekgıda-İş, Tez Koop-İş, Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) ve Tümtis 10 sendika imzaladı.

"Türk-İş enerjiden yoksun"

Ortak basın açıklamasını okuyan Hava-İş Genel Başkanı Atılay Ayçin, Türk-İş yönetiminin sendikal hareket içindeki tıkanıklığa çözüm üretebilecek anlayış ve enerjiden yoksun olduğunu belirtti.

Açıklamada, "Türk-İş yönetimi, İş Yasası'nda yapılan değişikliklerde, taşeronlaştırmanın yaygınlaştırılması için yapılan yasal değişikliklerde, sosyal güvenlik ve sağlık sisteminin dönüştürülmesi sürecinde,  ikircikli tavır ve suskunluğu ile sorumluluğa ortak oldu" dendi.

"Ortak yaklaşıma sahip sendikaların birleşimi"

Ayçin, temsil ettiği işçi sınıfının mücadele çağrısına arkasını dönen yönetime karşı, ortak yaklaşıma sahip sendikaların birleştiği bir hareket başlattıklarını söyledi ve şöyle dedi:

"Platformumuz, sendikalı, sendikasız, mavi-beyaz yaka ayrımı yapmadan, neoliberalizmin getirdiği güvencesiz istihdam, kuralsızlaştırma, esnek çalışma, temel hizmet alanlarının ticarileşmesi ve özelleştirme politikalarına karşı mücadele edeceğiz."

"Yeni anayasa sosyal hakları korumalı"

Sosyal hakları güvence altına almayan bir anayasayı kabul etmeyeceklerinin altını çizen Ayçin, ILO standartlarında bir iş güvencesi istediklerini söyledi.

"Yetki müessesesi idari vesayetten kurtarılmalı. Referandum kurumu yasalaşmalı. Üyelik, temsilcilik ve yöneticilik teminatının güçlendirilmeli, baraj ve noter sistemi kaldırılmalı. Grev hakkının kullanımını yasaklayan düzenlemeler kaldırılmalı."

"Katılımcı, şeffaf bir sendika"

Sendikalarda demokratik yapının oluşması gerektiğinin altını çizen Ayçin, "Katılımcı, üyelerin söz ve karar sahibi olduğu bir sendikada denetim mekanizmaları etkin çalışmalı ve şeffaf bir mali yapı oturtulmalı" dedi.

Ayçin, platformun özgür ve demokratik bir devlet düzeninde aradığı özellikleri şöyle sıraladı:

"Kimliklerin dışlanmadığı, ayrımcılığın yapılmadığı, eşitlik temelinde hak ve özgürlüklere saygının tesis edildiği, barışın hakim kılındığı, doğanın metalaştırılmadığı, cinsiyet ayrımcılığının son bulduğu, gençlerin geleceksizleştirilmediği özgür ve demokratik bir düzen"

Ayçin, demokratik, mücadeleci ve güçlü bir sendikal hareket için diğer sendikaların da kendilerine katılması gerektiğini, bu hareketin bir ayrılma değil, daha güçlü bir sınıf dayanışması için birleşme olduğunu söyledi.

"YÖNETİME TALİBİZ"

Taksim'de basın açıklamasıyla duyurulan bu birleşmenin ardından, Taksim Hill Otel konferans salonunda yapılan söyleşide, okunan bildirinin değerlendirmesi yapıldı. Bundan sonraki süreçte neler yapılabileceği ile çeşitli sendikalardan işçilerin bu oluşuma dair fikir ve eleştirileri konuşuldu.

10 sendikanın genel başkanları adına konuşan Petrol-İş Genel Başkanı Mustafa Öztaşkın, bu birlikteliğin Türk-İş genel kuruluna karşı oluşturulmadığını fakat Türk-İş yönetimine talip olduklarının mesajını verdiklerini belirtti.

"Her sendika burada eşit. Birimizin söylediği hepimizin kabulüdür. Yürüyüşümüz tabandan başlayıp yukarı doğru devam edecek. Dayanışma, değişim ve demokrasi temel ilkelerimiz. Nerede mücadele varsa orada olacağız, kimse kendini yalnız hissetmesin."

Sendika, siyaset ilişkisi ve izleyecekleri somut politika hakkındaki soruya Öztaşkın şu şekilde yanıt verdi: " Konfederasyonumuzun yetkili kuruluna örgütlenme konusunda yeni stratejiler önereceğiz. Karar çıkmazsa, 10 sendika bu talebi birlikte gerçekleştirecek. Siyasi fikirler sendikanın bağımsızlığının önüne geçmemeli, geçemez. Tüm siyasi partilere eşit mesafede olacağız."

TOPLANTI ERKEN BİTTİ

Bazı katılımcılar platformun bildirisinde eksik gördükleri noktalar olduğunu  bildirdi. Engelli işçilerin durumu, cinsiyetçilik, genç işçiler için özel bir platform gerekliliği vurgulandı.

Önerilere açık olduklarını belirten Öztaşkın, bazı sorunların önceliği olsa da sendikal mücadele alanını bir bütün olarak gördüklerini söyledi.

12:00'de başlayıp 17:00'de bitmesi beklenen söyleşinin 13:30'da sona ermesi tepkilere yol açtı. Sendikalı işçiler ve sendika temsilcilerinin salondan ayrılması, içeride kalan bazı katılımcılar tarafından eleştirildi.

KAYNAK: BİA

YORUM EKLE