TMMOB'dan büyük miting

AK Parti politikaları Ankara’dan eleştirildi…

TMMOB'dan büyük miting

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, ''Basılmamış kitaplar için baskınlar düzenleniyor. İnterneti zapturapt altına almanın yolları aranıyor. Herkes dinleniyor, izleniyor. Bu düzen demokrasiye değil, giderek daha baskıcı, otoriter bir yöne doğru gidiyor. Bu büyük bir gözaltı düzenidir'' dedi.

ANKARA- Soğancı, TMMOB tarafından Sıhhiye Meydanı'nda düzenlen mitingdeki konuşmasında, Türkiye'de iktidara gelen tüm düzen partilerinin yerli ve yabancı sermaye güçlerinin değirmenine su taşıdığını, halkın yıllarca ödediği vergilerle yapılan sanayi tesislerinin, tarım ve tarıma dayalı sanayi kuruluşlarının, enerji santrallerinin, madenlerin, ormanların ve doğal kaynakların, yerli ve yabancı tekellerle, onlarla işbirliği içindeki yandaşlara peşkeş çekildiğini savundu.

Ülkenin rant ekonomisine, sıcak paraya, dış borçlara ve borç faizlerine mahkum edildiğini, halkın da ekonomik krizler, zamlar, düşük ücretler, işsizlik, yoksulluk ve güvencesiz çalışmayla karşı karşıya bırakıldığını öne süren Soğancı, iktidarların, partizan uygulamalarla kamu kurumlarının içini boşalttığını, pek çok kamu kurumunun niteliksiz kadrolara teslim edildiğini iddia ederek, AK Parti'nin de önceki iktidarlardan farklı olmadığını ileri sürdü.

Soğancı, şöyle konuştu:

''8 yıllık AKP iktidarında gelir dağılımındaki adaletsizlik daha da büyüdü. En üst hane geliri ile en alt hane geliri arasındaki fark 8,5 kat arttı. Halkımız sadakaya mahkum edildi. AKP büyüme masallarıyla bizleri uyutmaya çalışıyor. Bu sözde büyümeden çalışanların aldığı pay, AKP'nin iktidara geldiği yıla göre reel ücretlerdeki yüzde 12,5 azalmadır, işsizlik oranlarındaki artıştır, sigortasız, güvencesiz çalışmadır. Şu an ülkemizde meslektaşlarımız da dahil olmak üzere çalışabilir her beş kişiden biri işsizdir.

İşsizlik Sigortası Fonu'nda biriken 60,6 milyar liranın yalnızca 3,7 milyarı işsiz kalanlara ödendi. Çalışanların maaşlarından kesintilerle oluşturulan bu fondaki kaynaklar bile sermaye kesimine aktarılıyor.

12 Eylül referandumunda bunun yeni bir 12 Eylül olduğunu ifade ederek '2 kere hayır' demiştik. AKP, referandumu kazanarak kendi 12 Eylül'ünü yürürlüğe koydu. Şimdi güçlendirilmiş, pekiştirilmiş 12 Eylül rejimi altında yaşıyoruz.

Basılmamış kitaplar için baskınlar düzenleniyor. İnterneti zapturapt altına almanın yolları aranıyor. Herkes dinleniyor, izleniyor. Bu düzen demokrasiye değil, giderek daha baskıcı, otoriter bir yöne doğru gidiyor. Bu büyük bir gözaltı düzenidir.''

YGS'deki şifre iddialarına karşı hükümetin tutumunu da eleştiren Soğancı, ''Gençlerin geleceğini çalanlar, bütün bunların sorumlusu ÖSYM Başkanı için 'Talebeler elini öpmeli' diyor'' şeklinde konuştu.

Kürt sorununun çözülemediğini, siyasi ve askeri operasyonların hız kesmeden sürdüğünü belirten ve YSK kararlarının da nasıl bir zihniyetle seçimlere gidildiğini gösterdiğini savunan Soğancı, ''Bir kez daha yineliyorum; TMMOB'un oyu 12 Haziran'da eşitlikten, bağımsızlıktan, emekten, barıştan, hakça paylaşımdan ve insanca yaşamdan yana olacaktır'' dedi.

MİTİNGDEN NOTLAR
Miting için çeşitli illerden gelen çok sayıda TMMOB üyesi, sabah saatlerinden itibaren Ankara Garı'nın önünde toplandı. Bazı siyasi parti, sendika ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile öğrencilerin de destek verdiği kalabalık, ''Güvenceli iş, güvenceli gelecek, insanca yaşam istiyoruz'', ''İşsizliğe, düşük ücretlere, uzun çalışma saatlerine, güvencesizliğe karşı haklarımızı istiyoruz'' ''AKP'ye kul, sermayeye köle olmayacağız'' yazılı pankartlar açtı.

Mitinge katılan bir grubun taşıdığı üzerinde ''İşsiz mühendisler'', ''Sendikasız işçiler'', ''Şiddet mağduru kadınlar'' ve ''Şifresiz öğrenciler'' yazılı gözü ve ağzı bantlanmış insan şeklindeki maketler dikkati çekti.

Mitinge sendikaya üye oldukları için işten çıkarıldıklarını savunan Birleşik Metal-İş üyesi bir grup işçi de destek verdi. Ev Eksenli Çalışanlar Sendikası üyesi kadınlar da mitinge katıldı.

Ankara Emniyetinden yaklaşık 2 bin 500 polisin görev yaptığı miting nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatıldı. Emniyet Genel Müdürlüğüne ait bir helikopterle de havadan gözetim yapıldı.

GAZETEPORT

YORUM EKLE