Taşeron yasasında hükümetten geri adım

Hükümet, taşeronu kalıcılaştıracak düzenlemeleri içeren torba tasarıda geri adım attı...

 Taşeron yasasında hükümetten geri adım

Hükümet, maden işçilerinin çalışma koşullarında iyileştirme sağlayan maddelerin yanı sıra taşeron sistemini kalıcılaştırmaya dönük düzenlemeler içeren torba yasa tasarısında geri adım attı. Tasarıda işçi konfederasyonlarının itiraz ettiği beş maddede bazı önemli değişiklikler yapılmasına karar verildi.

Başbakan Erdoğan, önceki gün DİSK, Türk-İş ve Hak-İş'in genel başkanlarıyla görüşmüş, konfederasyon başkanları tasarıda özellikle beş maddeye itirazlarının olduğunu dile getirmişti. Bunun üzerine, konfederasyon temsilcileri, Çalışma Bakanlığı bürokratları ve hükümet temsilcilerinden oluşan bir komisyon kurulmuştu. Oluşturulan bu komisyon, dün sabaha kadar toplantı yaparak tasarıyı tartıştı. Toplantı sonucu, itiraz konusu maddelerde bazı değişikliklerin yapılması kararlaştırıldı.

TALEPLER KISMEN KARŞILANDI

DİSK Genel Başkanı Kani Beko, dün tasarıda yapılacak bu değişiklikleri, yazılı bir açıklamayla duyurdu. Üç konfederasyonun ortak hareket ederek itiraz ettiği beş maddeden (1., 10., 11., 12., 13. maddeler) dördünün taşeronlaştırmayı daha da yaygınlaştıracağına ve kuralsızlaştıracağına dikkat çeken Beko, “Toplantı sonucunda bu maddelerin bazılarının tümünde, bazılarında ise kısmen taleplerimiz karşılandı” dedi.

DEĞİŞTİRİLMİŞ HALİ BİLE...

Beko, söz konusu değişiklikleri şu sözlerle değerlendirdi: “Taşeronlaştırmanın daha da yaygınlaşması ve kuralsızlaştırılması, taşeron işçilerin kamunun işçisi olmasının tek olanağının da ortadan kaldırılmasına yol açabilecek düzenlemelerin kısmen geri çekilmesi sağlandı. Anımsatmak isteriz ki DİSK, taşeronlaştırmanın tümüyle yasaklanmasını savunmaktadır ve savunmaya devam edecektir. Tasarı, öneri ve taleplerimiz doğrultusunda değiştirilmiş haliyle dahi temel talebimizi karşılamaktan uzaktır.”

Beko, tüm emek ve meslek örgütlerini, emekten yana tüm güçleri, tüm işçileri taşeronsuz bir Türkiye için mücadele etmeye çağırdı.Beko'nun verdiği bilgilere göre, tasarıda yapılan değişiklikler şöyle:ASIL

İŞVEREN İŞÇİSİ SAYILABİLECEK

Beko'nun verdiği bilgilere göre, taşeron çalıştırmada hilenin (muvazaanın) tespiti durumunda, taşeron işçilerin asıl işverenin işçisi olarak kabul edilmesini engelleyen 1. madde, tümüyle geri çekildi. Üç konfederasyonun tümüyle kaldırılmasını talep ettiği ve muvazaanın tespiti halinde işçilerin kamunun işçisi sayılmasını engelleyen 12. maddenin 4. fıkrası da madde metninden tümüyle çıkarıldı.

MÜFETTİŞLER MUVAZAA TESPİTİ YAPACAK

İş müfettişlerinin “muvazaa” incelemesi ve tespiti yapma yetkisini kaldıran 10. maddede, müfettişlerin bu yetkisinin korunmasına karar verildi, ancak müfettiş tespitinin ardından iş mahkemesine idare tarafından itiraz edilmesi zorunlu hale getirildi. İtiraz süresi 30 iş gününe çıkarıldı ve ayrıca Yargıtay'a temyiz yolu açıldı.

İşçi konfederasyonları, mevcut düzenlemenin olduğu gibi korunmasını talep ediyordu. Ancak özellikle Yargıtay'a temyiz yolunun açılması ile birlikte müfettiş incelemesi ile muvazaanın hızlı bir biçimde tespitinin önüne geçilmiş olundu.

TAŞERONU YAYGINLAŞTIRAN MADDE DEĞİŞTİ

Üç konfederasyonun tümüyle kaldırılmasını talep ettiği 11. maddede, kamunun asıl işlerini taşerona vermesi ile ilgili olarak “yeterli nitelik veya sayıda personel olmaması” şartı öngörülüyordu. Kamuda taşeronlaştırmanın yaygınlaştırılmasına yol açacağı için kamuoyunda da çok tartışılan bu ifade tamamen çıkarıldı.

Aynı maddede, taşerona verilebilecek yardımcı işlerin Bakanlar Kurulu tarafından belirlenmesi öngörülüyordu. Bakanlar Kurulu'na verilen “yardımcı işleri tespit etme yetkisi”ne, “yerleşik yargı içtihatlarının esas alınması” şartı ilave edildi, böylece Bakanlar Kurulu'na tanınan yetki kısmen sınırlandırılmış oldu.

TİS TALEBİ KABUL GÖRMEDİ

Taşeron işçilerin sendikalaşma ve toplu pazarlık hakkını düzenleyen 13. madde ile ilgili olarak, konfederasyonlar “toplu iş sözleşmesinin (TİS) doğrudan asıl işveren ile yapılması ve toplusözleşmeden doğan maliyet farkının idare tarafından ödenmesinin zorunlu hale getirilmesini” talep etti. Bu talep kabul görmedi. Sendikanın yetki aldığı alt işverenin kamu işveren sendikasına yetki vermesini, dolayısıyla ücret farkı ödenmesini zorunlu hale getiren bir düzenleme öngörüldü. DİSK temsilcileri, bu düzenlemenin Anayasa'ya uygun olmadığını ifade etti.

Hükümet, maden işçilerinin çalışma koşullarında iyileştirme sağlayan maddelerin yanı sıra taşeron sistemini kalıcılaştırmaya dönük düzenlemeler içeren torba yasa tasarısında geri adım attı. Tasarıda işçi konfederasyonlarının itiraz ettiği beş maddede bazı önemli değişiklikler yapılmasına karar verildi.

Başbakan Erdoğan, önceki gün DİSK, Türk-İş ve Hak-İş'in genel başkanlarıyla görüşmüş, konfederasyon başkanları tasarıda özellikle beş maddeye itirazlarının olduğunu dile getirmişti. Bunun üzerine, konfederasyon temsilcileri, Çalışma Bakanlığı bürokratları ve hükümet temsilcilerinden oluşan bir komisyon kurulmuştu. Oluşturulan bu komisyon, dün sabaha kadar toplantı yaparak tasarıyı tartıştı. Toplantı sonucu, itiraz konusu maddelerde bazı değişikliklerin yapılması kararlaştırıldı. (BirGün)

Güncelleme Tarihi: 07 Haziran 2014, 17:03
YORUM EKLE