Osman Köse TRT Genel Müdürlüğü’ne aday oldu

TRT yönetiminin hedefiydi, şimdi onun hedefi TRT yönetimi…

Osman Köse TRT Genel Müdürlüğü’ne aday oldu

21 Kasım'da İbrahim Şahin’in görev süresinin dolması nedeniyle boşalacak TRT Genel Müdürlüğü için halen Mersin’de muhabir olarak görev yapan ve Haber-Sen Ankara Şube Başkanı olan Osman Köse aday oldu.

TRT Genel Müdürlüğü'ne adaylığını açıklayan ilk kişi olan Osman Köse, “Kamu hizmeti anlayışı ile yayın yapan özerk, demokratik ve katılımcı bir TRT mücadelesi verdiğim, kadrolaşmaya, usulsüzlüklere, tek taraflı yayınlara, hükümetin borazanlığına karşı çıktığım için TRT yönetiminin hedefi haline geldim. 21 Ocak 2011 tarihinde TRT Çukurova Müdürlüğü’ne sürüldüm. Halen Mersin’de muhabir olarak görev yapıyorum" dedi.

21 Kasım'da boşalacak TRT Genel Müdürlüğü için aday olduğunu belirten Köse, bütün adaylara da niçin aday olduklarını açıklama çağrısı yaptı.

Ayrıca RTÜK üyelerine bir çağrı da bulunan Köse, adaylık başvurusu yapmayanları aday göstermemelerinii istedi. Yıllardır uygulanan bu anti-demokratik uygulamaya son verilmesi gerektiğini vurguladı.

Osman Köse’nin “Niçin Aday Oldum” başlıklı açıklaması şöyle:

TRT’DE HALK YOK

Toplumun farklı kesimlerinin sesini ekrana taşımayan, devletin resmi söylemiyle yayın yapan ve gerçek bir kamu hizmeti anlayışı sergilemeyen TRT, bugün artık kamu yayıncılığı dışında başka bir işleve sahip.

TRT, yayınları ile hükümetin en temel destekleyicisi kurumlardan biridir.

TRT, hiçbir dönemde olmadığı kadar siyasal iktidarın propagandasını yapmaktadır. TRT, bu dönemde AKP’nin ideolojik aygıtına dönüşmüştür.

TRT yönetimi Anayasayı ve TRT yasasını yok saymaktadır.

Haberler ve yayınlar tek yanlı, taraf tutan yorumlarla yapılmaktadır.

Şu anda TRT’nin bütün kanalları AKP hükümetinin hizmetine sunulurken, işçilere, memurlara, emeklilere, yoksullara, savaş karşıtlarına, çevrecilere kapatılmıştır.

Bu ülkenin işçileri, memurları, emeklileri, işsizleri, yoksulları kendilerini TRT’de görmek istiyor.

TRT yöneticilerinin ve çalışanlarının birinci görevi halkın sesini, rengini ekranlara, radyolara taşımaktır.

TRT, toplumun tüm kesimlerine hitap etmelidir.

TRT yönetimi, bu ülkede yaşayan ve farklı mezheplere mensup kişilerden ayrımsız bir biçimde yayın bedeli almakta ama asla onları görmemektedir.

TRT, bu topraklar üzerinde yaşayan ve her ay ‘yayın bedeli’ ödeyen farklı dinlere (Musevi, Hristiyan vb.) mensup kişiler için yayın yapmıyor.

TRT, bu topraklar üzerinde yaşayan ve her ay ‘yayın bedeli’ ödeyen Rumları, Arapları, Ermenileri, Çerkezleri, Lazları yok sayıyor.

TRT’de hükümet var, muhalefet yok,

TRT’de sadece parlamentoda grubu bulunan partiler var, diğer siyasi partiler yok,

TRT’de işverenler var, işçiler, emekçiler yok,

TRT’de cemaatler var, demokratik kitle örgütleri, sendikalar, meslek odaları yok,

TRT’de çevreyi kirletenler, yok edenler var, çevreciler yok,

TRT’de nükleer enerjiyi savunanlar var, karşıtları yok,

TRT’de erkekler var, kadınlar yok,

TRT’de savaş çığırtkanları var, savaş karşıtları yok,

TRT’de militaristler var, vicdani retçiler yok.

NİÇİN ADAY OLDUM?

Halkın zenginliklerini korumak,

TRT’yi ortak akılla yönetmek,

Kamu Hizmeti anlayışı ile yayın yapacak “Özerk, Demokratik ve Katılımcı” bir TRT’yi yaratmak,

TRT’nin yüzünü hükümete değil, topluma döndürmek,

TRT ekranlarını ve mikrofonlarını toplumun tüm kesimlerinin sesine açmak,

Halkın, TRT’ye verdiği her kuruşun hesabını sormak, her kuruşun hesabını vermek,

TRT’nin kaynaklarını dışarıya aktarmak için değil, yılların bilgi ve birikimini ortaya çıkarmak için TRT Genel Müdürlüğü’ne aday oldum.

Taklit değil, örnek olmak,

1927’de başlayan radyo, 1968'de başlayan Televizyon yayıncılığını daha yukarı taşımak,

Müzik kutusunun radyo yayıncılığı olmadığını göstermek,

En ücra köşede yaşayanlara TRT yayınlarını ulaştırmak için TRT Genel Müdürlüğü’ne aday oldum.

Haberlerin toplanması, seçilmesi ve yayınlanmasında tarafsızlık, doğruluk ve çabukluk ilkeleri ile çağdaş habercilik teknik ve metotlarına bağlı kalan,

Haberler ile yorumları ayıran ve yorumların kaynaklarını açıklayan,

Kamuoyunun sağlıklı ve serbestçe oluşabilmesi için kamuoyunu ilgilendirecek konularda yeterli yayın yapan; 

Tek yönlü ve tarafgir değil, tarafsız yayın yapan,

Bir siyasi partinin, grubun, çıkar çevresinin, inanç veya düşüncenin menfaatlerine alet olmayan,

Yayıncılığın evrensel ilkelerine ve insan haklarına saygılı olan,

Tek sesli değil, çok sesli, çoğunlukçu değil, çoğulcu anlayışla yayınyapan bir TRT için TRT Genel Müdürlüğü’ne aday oldum.

OSMAN KÖSE KİMDİR?

1983-1989 - Gazi Üniversitesi Basın-Yayın Yüksekokulu Gazetecilik ve Halkla İlişkiler Bölümü’nü bitirdi.

1989-1991 yılları arasında TRT Genel Müdürlüğü Haber Dairesi Başkanlığı TV-1 Haber Müdürlüğü’nde istisna akitli muhabir olarak çalıştı.

1992 yılında yapılan genel duyurulu sınav sonucunda TRT’de muhabir olarak kadroya geçti.

1992-1994 tarihleri arasında TRT Erzurum Haber Müdürlüğü’nde muhabir olarak görev yaptı.

1994 yılından itibaren TV-1 Haber Müdürlüğü, Sabah Haberleri, TRT-2 Haber ve Bilgi Kanalı, TRT Dış Yayınlar Dairesi Başkanlığı Haber Müdürlüğü’nde editör olarak çalıştı.

Halen TRT Çukurova Müdürlüğü’nde muhabir olarak görev yapmakta. Örgütlü mücadeleye inanıyor. Mesleğe başladığı yıl Çağdaş Gazeteciler Derneği’ne üye oldu.

1996-1998 – Çağdaş Gazeteciler Derneği Ankara Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi

2001-2003 – Çağdaş Gazeteciler Derneği Genel Merkez Yönetim Kurulu üyesi

2002 yılından itibaren Basın Yayın ve İletişim Emekçileri Sendikası HABER-SEN’de Ankara Şube ve Genel Merkez Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yaptı. Şu anda Haber-Sen Ankara Şube başkanlığını yürütüyor.

DEMOKRAT HABER

YORUM EKLE