Koç Üniversitesi'nden geri adım: İşçileri geri alabiliriz

Üniversite ilk kez geri adım atarak müzakere talebinde bulundu...

Koç Üniversitesi'nden geri adım: İşçileri geri alabiliriz

Koç Üniversitesi'nde işten çıkarılan taşeron işçilerin direnişi 5 gündür devam ediyor.

Radikal'den Elif İnce'nin haberine göre, dün üniversite ilk kez geri adım atarak müzakere talebinde bulundu.

Öğrencilerden alınan bilgilere göre Üniversite Genel Sekreteri Murat Halimoğlu dün eylem alanına geldi ve üç temel uzlaşı önerisi sundu:

* 161 işçinin tamamının yeni taşeron firmanın kadrosuna alınması sağlanacak

* İşçiler bu değişiklik sonucu tazminatlarından hiçbir şekilde kayıp yaşamayacaklar.

* Öğrenciler, akademisyenler ve avukatlardan oluşan bir Taşeron Denetleme Komisyonu'na işleyişi denetleme yetkisi verilecek.

İŞÇİLERİN KOŞULLARI

İşçiler ise müzakere sürecinin gerçekleşmesi için iki ön koşul öne sürdü.

*Müzakere süreci tamamlanana kadar yeni taşeron firmaların işçilerinin okula girişi konusundaki ısrar ve tehdit ortadan kaldırılsın.

* İşçilerin bağlı olduğu taşeron firma, yasal dayanağı bulunmayan ‘3 gün içinde talep edilmeyen tazminat hakkı yanar’ ısrarından vazgeçsin, işçilerin tazminatları ödensin.

ÖĞRENCİLERDEN İŞÇİLERE TAM DESTEK

Öğrenciler, üniversitenin ilk ön koşulu sözlü olarak kabul ettiğini, ikincisiyle ilgili ise “Hukuki tüm kanalları zorlayıp yarına kadar konuyla ilgili açıklama yapacağını” belirtti. Eğer iki ön koşul da kabul edilirse, taleplerin görüşülmesine başlanacak. Bunların arasında, “İnsan onuruna aykırı olduğu gözetilerek parmak izi uygulamasına son verilmesi”, “İdareden bağımsız, öğrenci, akademisyen ve işçi temsilcilerinden oluşan bir taşeron izleme kurulu oluşturularak işçilerin çalışma koşulları ile ilgili şikayetlerinin değerlendirilmesi” ve “İşçilere yapılan yemek yardımının, öğretim elemanları ve idari personeli ile aynı koşullara getirilmesi” gibi maddeler var.

Okulda tuvaletler dahil bütün temizliği hala kendilerinin yaptığını anlatan öğrencilerden Büşra Ferlioğlu, “Müzakere bitmeden buradan kalkmayı düşünmüyoruz, her konuda işçilerin kararına tabiyiz. Mücadelemiz sadece burada nöbet tutan işçiler için değil, işten çıkartılan işçilerin tümünü kapsıyor” dedi.

DİRENİŞÇİLERİN TALEPLERİ

Direnişçilerin talepleri şöyle:

* 2 Nisan 2013 günü işten çıkartılan işçilerden, tekrar Koç Üniversitesi bünyesindeki taşeronlarda çalışmak isteyenlerin tamamı işe alınsın. Bütün işçilerle bireysel iş sözleşmesi imzalansın ve birer örnekleri işçilere verilsin.

* Yeniden işe alınarak iki ayrı taşeron bünyesinde istihdam edilecek olan tüm işçilere İş Kanunu’nun 5. maddesi uyarınca eşitlik ilkesi uygulansın.

* İşçilerin tamamı ile ilgili olarak 6 ay içerisinde işten çıkartılamayacakları hususunda İş Kanunu’nun 18. maddesine uygun olarak iş güvencesi konusunu düzenleyen bir protokol imzalansın.

* Koç Üniversitesi bünyesindeki taşeronlarla ek protokol düzenlenerek, işçilerin onayı ya da talebi olmaksızın alt işveren-asıl işveren sözleşmesi süresince Koç Üniversitesi dışında rotasyon yoluyla istihdamının önüne geçilsin.

* Asıl işveren-alt işveren sözleşmesinin bitiminde, yeni bir taşeronla sözleşme yapıldığı takdirde Koç Üniversitesi’nin bünyesinde hizmet veren işçilerin yeni taşerona devri esas alınsın.

* İşçilerin yıllık izin süresi ve ihbar süresi ilk işe girdikleri tarih dikkate alınarak hesaplansın, bu hususta işçilerin bir hak kaybı yaşamasının önüne geçilsin.

* İşe geri alınan işçilerin tamamına en az 1.000 TL ücret verilsin. İşçilere verilen ücrete her yıl TÜFE oranında zam yapılsın.

* İşe geri alınan işçilere sağlanan yemek yardımı konusunda, Koç Üniversitesi’nin öğretim elemanları ve idari personeli ile aynı koşullar sağlansın.

* Günlük işe giriş yoklamalarında insan onuruna aykırı olduğu gözetilerek parmak izi uygulamasına son verilsin. Parmak izi, avuç izi, retina taraması gibi yöntemler yerine yoklama konusunda bir alternatif üretilsin.

* Öğretim elemanları, öğrenciler, işçilerin temsilcilerinden oluşan bir Taşeron İzleme Kurulu kurulsun. Bu kurulla ilgili olarak aşağıda sıralanacak ek maddeler kabul edilsin:

* Taşeron İzleme Kurulu kuruluş sürecinden başlamak üzere Üniversite İdaresi’nden bağımsız olacaktır.

* Taşeron İzleme Kurulu, Koç Üniversitesi bünyesindeki bütün taşeronların İş Kanunu’na uygun hareket edip etmediği hususunda denetim ve gözlem yapma hak ve yetkisine sahip olacaktır.

* Taşeron İzleme Kurulu, işçilerin çalışma koşulları ile ilgili şikayetlerinin değerlendirildiği ilk kurul olacaktır.

* İşçilerden alınacak her türlü onay ve işçilere imzalatılacak her türlü belge, Taşeron İzleme Kurulu’nun denetim ve gözetimi altında gerçekleştirilecektir.

* En az haftada bir saat olmak üzere işçilerin mesai saatleri içerisinde Taşeron İzleme Kurulu ile toplantı yapmalarına izin verilecektir.

* Bu Kurul ile ilgili bir protokol düzenlenecektir.

Güncelleme Tarihi: 07 Nisan 2013, 16:02
YORUM EKLE