KESK 4688'i Meclis önünde protesto etti

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK), 4688 sayılı yasaya yasaya karşı TBMM önüne yürüdü...

KESK 4688'i Meclis önünde protesto etti

KESK, sendikal örgütlülüğün yok edilmesi, grevli toplu sözleşme hakkının gaspı anlamına gelen 4688 sayılı yasada yapılacak değişikliklere ilişkin komisyon görüşmesinin yapıldığı sırada Meclis önünde eylem yaptı. KESK üyeleri, yasaya karşı mücadele edeceklerini vurguladı. KESK üyeleri, Komisyona taleplerini iletmek üzere Meclis'e gitti.

Valiliğin yasaklama kararına rağmen Milli Müdafaa Caddesi'nde bulunan SGK Müdürlüğü önünde toplanan KESK üyeleri, "Güvencesiz toplu sözleşme toplu sözleşmesiz sendika olmaz" pankartını açtı. Yoğun polis ablukası altında Meclis Dikmen Kapası önüne yürüyen emekçi memurlar, "Hükümet yasanı al başına çal", "Sahte sendika yasasına hayır", "Toplu sözleşme hakkımız grev silahımız" şeklinde slogan attı.

Burada KESK Genel Sekreteri İsmail Hakkı Tombul açıklama yaptı. 12 Eylül rejimi ile "hesaplaşma" adı altında, darbeci genarellerin yargı önüne çıkarılmaya hazırlanıldığını hatırlatan Tombul, ancak 4688 sayılı yasada yapılmak istenen değişiklik ile AKP iktidarının, 12 Eylül zihniyetinin emek düşmanı temel karakteriyle herhangi bir sorunu olmadığının göstergesi olduğunu kaydetti.

SENDİKALARI İŞLEVSİZLEŞTİRİYOR
AKP'nin taşeron, esnek ve güvencesiz çalıştırma biçimlerini yaygınlaştırarak emek sömürüsünü artırdığını belirten Tombul, hazırlanan yasa tasarıları ile bir taraftan örgütlenmenin önündeki engellerin korunduğunudiğer taraftan var olan örgütlenmelerin, sendikaların işlevsiz hale getirilmek istendiğine dikkat çekti.

Tombul, 4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Yasasında değişiklik yapılmasına ilişkin tasarının yanı sıra 2821 ve 2822 sayılı yasaların birleştirilmesiyle oluşturulan Toplu İş İlişkileri Yasa Tasarısı'nında emekçilerin sendikal örgütlülüklerine yapılan saldırıların bir parçası olduğunu vurguladı.

Anayasada kamu emekçilerine sözde toplu sözleşme hakkı tanıyan 12 Eylül referandumunun üzerinden 16 ay, Üçlü Danışma Kurulu toplantılarının üzerinden 6 ay, Yasa Taslağının Bakanlar Kurulu’na gönderilmesinin üzerinden tam 100 gün geçtiğini anımsatan Tombul, bugüne kadar sendikal hak ve özgürlüklerin genişleten bir yasa bekleyen 2 milyon kamu emekçisinin bir kez daha aldatıldığını söyledi.

23 Ocak günü Bakanlar Kurulu tarafından onaylanarak TBMM Başkanlığına gönderilen 4688 Sayılı yasa tasarısının bu aldatmacanın açık belgesi olduğunu kaydeden Tombul, şunları söyledi: "Bu yasa tasarısı, Üçlü Danışma Kurullarında konfederasyonların görüşlerinin taslağa yansıyacağına, kamu emekçilerinin toplu sözleşme hakkı yönünde düzenlemeler yapılacağına dair söz verenlerin sözlerinin arkasında yine durmadığını göstermektedir. Kısacası bugüne kadarki pratiğinde defalarca şahit olduğumuz gibi AKP iktidarı, kamu emekçilerinin toplusözleşme hakkı konusunda da takiyyede sınır tanımadığını göstermiştir."

Tasarı ile toplu görüşmeden bile daha geride bir düzenleme getirilmek istendiğine dikkat çeken Tombul, hizmet kolu toplu sözleşmelerine yer verilmeyen tasarı ile sendikaların taleplerinin yok sayıldığını, bununla sendikaların resmen var oluş gerekçesinin ortadan kaldırıldığını kaydetti.
Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir sendikalar yasasının ve toplu sözleşme düzeninin olmadığını söyleyen Tombul, yasa tasarısında grevli toplu sözleşme hakkının yasal teminat altına alınmadığı gibi, örgütlenme özgürlüğünün önündeki engellerin de korunduğuna dikkat çekti. Tombul, her alanda özgürlüklerin tamamen kısıtlamayı hedefleyen tasarının özünün ve ruhunun tamamen yasakçı ve sınırlayıcı olduğunu kaydetti.

Tombul, hak ve özgürlükleri yok sayan bu yasa tasarısına karşı, grev hakkının yasal teminat altına alındığı özgür bir Toplu Sözleşme düzeni, örgütlenme özgürlüğünün önündeki tüm engellerin kaldırılması, belediyelerle yıllardır yapılan Toplu Sözleşmelerin devam etmesi, bu konuda herhangi bir sınırlama getirilmemesi, tüm çalışanlara insan onuruna yakışır bir ücret ve sağlıklı çalışma koşulları sağlanması ve çalışma yaşamının demokratikleştirilmesi için, söz konusun yasa tasarısına karşı mücadele edeceklerini vurguladı.

KESK Genel Sekreteri Tombul, tüm kamu emekçilerini haklarına yönelik saldırılara karşı tutum almaya, grevli toplu sözleşmeli sendika hakkı için mücadele etmeye çağırdı.

Açıklamanın ardından Genel Merkez Yöneticilerinden oluşturulan bir heyet 4688 sayılı yasayı görüşüldüğü Sağlık Aile Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu'na taleplerini iletmek üzere Meclis'e girdi. (ETHA)

Güncelleme Tarihi: 02 Şubat 2012, 20:18
YORUM EKLE