İşsizlikten en az etkilenen kim?

İşsizlik mide ülseri, tansiyon yüksekliği, baş ağrısı ve psikolojik rahatsızlıklara yol açabiliyor…

İşsizlikten en az etkilenen kim?

Mersin Üniversitesi’nin yaptığı “İşsiz Bireylerde Yaşam Doyumu” adlı çalışma sonucunda ortaya çıkan bulgularda “dindar ve sistemi meşru görenler” işsizliğin yarattığı stresten daha az etkileniyorlar. Eğitim düzeyi yükseldikçe ve işsizlik süresi arttıkça ise işsizlikten kaynaklanan yaşamdan zevk alma oranında azalma görülüyor.

Mersin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Psikoloji Ana Bilim Dalı'na 2011yılı yüksek lisans tezi olarak sunulan ve onaylanan araştırma işsizliği: ”fiili olarak üretime katılmaya hazır olup, buna imkân bulamamak ya da en sık kullanılan tanımıyla, çalışma arzusunda ve gücünde olan ve mevcut ücretten çalışmaya razı olmasına rağmen iş bulamayan işgücünün varlığı” olarak tanımlıyor

''İşsiz Bireylerde Yaşam Doyumu'' konulu araştırmada işsizliğin bireyler üzerinde neden olduğu birçok soruna değiniliyor.

Mersin İŞ-KUR’a başvuruda bulunan 392 iş arayan gönüllü birey üzerinde yapılan araştırma sonucunda bireylerde işsizlikten kaynaklanan birçok sorun ve şikayet bulgusuna rastlandı.

Araştırmaya konu olan işsizler arasında yaş, cinsiyet, evli olup olmama, dindarlık, eğitim durumu, işsizlik süresi ve sistemi meşru görme yönlerindeki farklılıklara göre değişen ‘Yaşam Doyumu’ düzeyleri araştırıldı.

Yüksek lisans tezinde yer alan bilgilere göre yakın zamanda Türkiye’de yapılan araştırmalarda, en yüksek dindarlık puan ortalamasına sahip olanların en yüksek gelir düzeyine sahip olanlar olduğu gözlemlendiği söyleniyor. Öznel dindarlık algısı puanlarının sosyoekonomik durumu iyi olandan kötü olana doğru bir düşüş sergilediği belirtilerek, bu sonuçlara göre gelir durumu düştükçe kişilerin “öznel dindarlık algısında da bir düşüş yaşandığı söylenebilir” deniyor.

İŞSİZLİK MİDE ÜLSERİ, TANSİYON YÜKSEKLİĞİ, BAŞ AĞRISI VE PSİKOLOJİK RAHATSIZLIKLARA YOL AÇABİLİYOR

İşsizlikten kaynaklanan rahatsızlıklara da dikkat çekilen araştırmada “İşsizlik süresinin uzamasıyla beraber, bir takım hastalık belirtileri görülmeye başlayabilir. Bunlar daha çok bireyin sıkıntılı psikolojik durumunun yansıması olan psikosomatik rahatsızlıklardır. Mide ülseri, tansiyon yüksekliği, baş ağrısı gibi rahatsızlıklar çoğu zaman psikolojik ve fiziksel bütünlüğün bozulmasından kaynaklı bozukluklardır.”

“Eğitim düzeyi yüksek olanlarda işsizlik süresinin uzaması durumunda, topluma ve insanlara karşı kayıtsızlık ve karşıtlık ön plana çıkmakta, kendilerini haksızlığa uğramış ve kırılmış hissetmektedirler. Buna karşın eğitim düzeyi düşük olanlar ise işsizliğin sonuçlarını daha kabullenir görünmektedir.” deniyor

DİNDAR BİREYLERDE İŞSİZLİĞİN KÖTÜ SONUÇLARINA DAHA AZ RASTLANIYOR

Araştırmada işsiz kimseler arasında sitemi meşru görenlerin işsizlikten daha az etkilendiği belirtiliyor. Fakat işsizlik süresi arttıkça da sistemin meşruiyet algısında değişimlerin gözlendiğine dikkat çekiliyor.

Mersin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Psikoloji Ana Bilim Dalı’na yüksek lisans tezi olarak Gülfer Karaçay tarafından sunulan araştırmada dindarlık ile ilgili ise sonuç bölümünde şu satıra yer veriliyor:

“İşsizlik süresi ve dindarlık arasındaki ilişki incelendiğinde, bireylerin işsizlik boyunca dindarlık eğilimlerinin yaşam doyumuna benzer şekilde seyretmekte olduğu görülmüştür.”

Hazırlayan: Cemal POLAT / DEMOKRAT HABER

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER