‘Geç gelen adalet, adalet değil’

Mahkeme toplu iş sözleşmesi sürecine darbeyi vurduktan ve anlaşma sağlandıktan sonra “grev durdurma” kararını kaldırdı…

‘Geç gelen adalet, adalet değil’

İzmir 1. İş Mahkemesi, Sosyal-İş Sendikası ile İZFAŞ arasındaki toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin ardından gelen grev kararını önce bozdu. 15 gün sonra ise "yasaya aykırılık" olmadığını belirterek, durdurma kararını bozdu. Sosyal-İş Sendikası Genel Başkanı Metin Ebetürk: Kanımızca tarihe geçmiştir" dedi.

DİSK’e bağlı Sosyal-İş Sendikası Genel Başkanı Metin Ebetürk yaptığı açıklamada, Sendikaları ile İZFAŞ arasında yürütülen toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması üzerine sendikanın 3 Ağustos 2011 tarihinde grev kararı aldığını, grev kararını 22 Ağustos 2011 tarihinde uygulamaya koyacağını duyurduğunu ifade ederek, “Bu sırada da anlaşma sağlanamaması üzerine 22 Ağustos 2011 tarihinde yüzde yüz katılımla grev kararı uygulamaya konulmuştu” dedi.

İZFAŞ işvereninin 22 Ağustos 2011 tarihinde, “ülkenin uluslararası alandaki itibarının zedeleneceği” ve “grev hakkının kötüye kullanıldığı” gibi gerekçelerle “grevin tedbiren durdurulması” istemi ile İzmir 1. İş Mahkemesi’ne başvurduğunu söyleyen Ebetürk, “İlk inceleme ile birlikte ‘ihtiyati tedbir talebi esasa müteakip olduğundan bu aşamada reddine’ karar verilmiş, hemen ertesi gün İZFAŞ tarafından 23 Ağustos 2011 tarihli dilekçe ile dosyaya başkaca delil sunulmaksızın, aynı gerekçelerle tedbir talebi yenilenmiş, bu sefer Mahkemece aynı gün içinde ‘ülkenin uluslararası itibarının zedelenmesi ihtimalinin doğması tehlikesi bulunduğu’ gerekçesi ile grevin 20 gün süre ile durdurulmasına karar verilmişti” diye konuştu.

İŞ İŞTEN ÇOKTAN GEÇTİ

Grevin durdurulmasını izleyen günlerde, sendika ile İZFAŞ arasında anlaşma sağlandığını, toplu iş sözleşmesinin 26 Ağustos 2011 günü taraflarca imzalandığını söyleyen Ebetürk, daha sonra “grevin durdurulması” davasının İzmir 1. İş Mahkemesi’nde esastan görülmeye devam ettiğini belirtti.

İzmir 1. İş Mahkemesi’nin, “grevin durdurulması” davasını 5 Eylül 2011 tarihinde karara bağladığını ve İZFAŞ’ın “grevin durdurulması” talebini reddettiğini söyleyen Ebetürk, Mahkemenin gerekçeli kararında, İZFAŞ grevinde “yasaya aykırılık” veya “grev hakkının kötüye kullanılması” durumunun mevcut olmadığını ve ayrıca greve gidilmesinin sorumlusunun sendika değil işveren tarafı olduğunu açıkça belirttiğine dikkat çekti.

Ebetürk, “Ancak mahkeme esastan kararını verdiğinde iş işten çoktan geçmiştir. Grev durdurulmuş, sendikamızın grevi durdurma kararı üzerine yaptığı başvuru reddedilmiş, bu koşullarda sendikamız ile İZFAŞ arasında toplu iş sözleşmesi imzalanmış ve grev tümüyle sona ermiştir. Sözün özü, İZFAŞ grevinde adalet geç geldi. Ancak biliyoruz ki ‘Geç gelen adalet adalet değildir’. İzmir 1. İş Mahkemesi’nin verdiği ‘grevi tedbiren durdurma’ kararı, toplu iş sözleşmesi ve grev sürecimize ağır zarar vermiştir” diye konuştu.

YORUM EKLE