Esnek çalışmayla ilgili madde tekliften çıkarıldı

İşçilerin ve sendikaların büyük tepki göstermişti

Esnek çalışmayla ilgili madde tekliften çıkarıldı

İşçilerin ve sendikaların büyük tepki gösterdiği "esnek çalışmayı" düzenleyen 21. madde torba kanundan çıkarıldı.

Meclis Genel Kurul’da görüşmeleri devam eden “İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi”nde yer alan tam zamanlı çalışmadan kısmi zamanlı çalışmaya geçenlere 12 ay süreyle vergi istisnası öngören esnek çalışmayla ilgili 21. madde geri çekildi. 

Taslak Torba Kanun'un 21. maddesi şu şekildeydi:

"Tam süreli çalışıyorken 31/12/2020 tarihine kadar, kısmi süreli olarak çalışmaya başlayan hizmet erbabının ücretleri; kısmi süreli çalışmaya geçmesi nedeniyle çalışmadığı gün sayısı kadar kısmi süreli yeni bir çalışan istihdam edilmesi ve bu çalışanın en az altı ay süreyle çalışmaya devam etmesi şartıyla, gelir vergisinden istisnadır. Şu kadar ki bu istisnayı uygulamak suretiyle alınmayacak vergi tutarı, bu kapsamdaki her bir çalışan için aylık brüt asgari ücretin %10 unu aşamaz. Bu istisna, on iki ayı geçmemek üzere, kısmi süreli olarak yeni istihdam edilen çalışanın çalışmaya devam ettiği sürece uygulanır.Kısmi süreli çalışmaya başlayan mevcut çalışanlara yapılan ücret ödemeleri nedeniyle düzenlenen kâğıtların, bu madde kapsamında gelir vergisinden istisna edilen aylık brüt ücrete isabet eden kısmı damga vergisinden istisnadır.

İstisnadan yararlanma şartları bulunmadan istisnadan faydalanılması nedeniyle eksik tahakkuk ettirilen vergiler, vergi ziyaı cezası uygulanmaksızın tarh edilir.Cumhurbaşkanı; bu maddede yer alan altı ve oniki aylık süreleri dört katına kadar uzatmaya ve 31/12/2020 tarihini her defasında birer yıllık dönemler hâlinde dört kez uzatmaya, maddede belirtilen oranı bir katına kadar artırmaya, Hazine ve Maliye Bakanlığı maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkilidir.”

Sendikaların tepkisi sonucu daha önce de 25 yaş altı ve 50 yaş üstü işçilerin kıdem ve ihbar tazminatlarına saldırı niteliğindeki 33 ve 37 nolu maddelerinin de çıkarılacağı belirtilmişti.


YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER