'AKP döneminde taşeron işçilik patladı'

10 yılda taşeron işçilik 4'e katlandı...

'AKP döneminde taşeron işçilik patladı'

Sigortasız, sosyal güvencesiz emek sömürüsünün araçlarından biri olan taşeron işçilik uygulaması AKP döneminde tam 4 kat arttı. 

CHP Genel Başkan Yardımcısı Umut Oran tarafından açıklanan ve sendikaların ve konfederasyonların verilerinden derleyerek yaptığı araştırmaya göre; 2002’de 387 bin dolayında olan taşeron işçi sayısı, AKP döneminde 4 kat artarak 2 milyona yaklaştı. Bunlardan 1 milyona yakını bizzat devlet tarafından kamu sektöründe çalıştırılıyor.

AKP'nin "alt işveren" diye adlandırılan taşeron firmalarca işçi çalıştırma uygulamasına ilişkin düzenlemeyi "iyileştirme" adı altında ısıtıp ısıtıp gündeme getirdiğini belirten Oran, şöyle dedi:

"Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın hazırladığı yeni taslağın da önümüzdeki günlerde, adeta bir dayatma şeklinde sosyal tarafları ikna amacıyla gündeme gelmesi bekleniyor.

AKP'nin taşeron işçilerin çalışma koşullarını "iyileştireceği' iddiasıyla gündeme getireceği yeni taşeronluk taslağı ile de asıl amacın işçilerin sosyal haklarını ve güvencelerini yok etmek olduğu açık.
Taşeronluk uygulaması ile hukuk deliniyor; düşük ücretli ve sendikasız bir yapı oluşturma niyetiyle istismar ediliyor.

Taşeron işçilik, yaygın iş kazaları, eksik ücretler, ödenmeyen maaş ve sigorta primleri, kullandırılmayan ücretli izinler, yasal çalışma sürelerinin çok üzerinde ücretsiz çalıştırma demek"

AK PARTİ'YE ÇAĞRIDA BULUNDU

Türkiye'nin kabul ettiği 94 sayılı ILO sözleşmesinin, bir işyerinde çalıştırılacak taşeron işçilerine verilecek hakların o işyerindeki kadrolu işçilerle aynı şartları taşıması gerektiğini hükme bağladığına dikkat çeken Oran, "AKP'yi 94 sayılı ILO Sözleşmesinin gereklerini yerine getirmeye çağırıyoruz. Ülkemizde adeta kölelik sistemiyle eş değer bir hale gelen taşeronluk uygulamasını teşvik eden politikaları derhal terk edilmeli" dedi.

"AKP DÖNEMİNDE TAŞERONLUK PATLADI"

AK Parti döneminde taşeronluğun patladığını ileri süren Oran, açıklamasında şöyle dedi:

"Türkiye'de taşeron uygulaması kapsamındaki işçi sayısına ilişkin sağlıklı istatistiki veriler bulunmuyor. Bakanlığın toplam sayıyı 1 milyon dolayında göstermesine karşılık, sendika ve konfederasyonlarca yapılan araştırmalar ortak 2002'de 387 bin dolayında bulunan taşeron işçi sayısının, AKP döneminde 4 kat artarak 2 milyona yaklaştığını gösteriyor. Bunlardan 1 milyona yakınının da kamuda çalıştığı tahmin ediliyor."

Bakanlığın açıkladığı verilerin gayriciddi olduğunu savunan Oran, "Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 2012 sonlarında taşeron işçilikle ilgili bir rapor yayınladı ve bu şekilde çalışan işçilerin sektörlere göre dağılımını verdi. Bakanlığın verilerine göre kamuda 585 bin 788, özel sektörde de 419 bin 466 kişi olmak üzere toplam 1 milyon 5 bin 254 kişi alt işverende çalışıyor. Ancak, sektörlere göre baktığımızda sağlık alanında 16 bin 184, temizlik işlerinde 471 bin 442, güvenlik hizmetlerinde 117 bin 541 ve dağıtımda 34 bin 621 kişi çalıştığı görülüyor ki bunların toplamı da 585 bin 788 değil 639 bin 788 ediyor. Bu da basit bir toplama işlemini bile doğru yapamayan Bakanlığın, konuya gösterdiği özen ve ciddiyeti ortaya koyuyor" dedi.

"TAŞERON İŞÇİLİĞİNİ BİR MARABA SİSTEMİNE ÇEVİRMEK İSTİYOR"

AKP'nin kamudaki taşeron işçiliğinde kamunun sorumluluğunu kaldırmak, taşeron işçiliğini bir maraba sistemine çevirmek istediğini ileri süren Oran, "Kamu işyerlerinde, belirlenen norm kadrolarla yapılacak asıl işlerin dışında kalan işler içinse 4734 ve 4735 sayılı kanunlar ile alt mevzuat metinleri 94 sayılı ILO sözleşmesine uygun hale getirilmelidir" diye kaydetti.

Güncelleme Tarihi: 24 Temmuz 2013, 10:55
YORUM EKLE