'Aile hekimliği ile halkın sağlığının korunması önceliğini kaybetti'

Mersin'de sağlık emekçileri Sağlık Bakanlığı'nın dayattığı ‘nöbet’ uygulamasını iş bırakarak protesto etti

'Aile hekimliği ile halkın sağlığının korunması önceliğini kaybetti'

Soner Aydın / Demokrat Haber

Mersindeki aile hekimleri Sağlık Bakanlığının koyduğu ‘nöbet’ uygulamasını iş bırakarak protesto etti.

Mersin Tabip Odası toplantı salonunda gerçekleştirilen açıklamaya SES, Mersin Tabip Odası, Mersin Aile Hekimleri Derneği ve çok sayıda hekim destek verdi. Açıklamayı gerçekleştiren SES Mersin Şube Eş Başkanı Yılmaz Bozkurt, “AKP iktidarının sağlıkta dönüşüm programı adı altında yürüttüğü piyasalaştırma ve çalışanlara yönelik ensek ve kuralsız çalıştırma uygulamaları artarak sürmektedir. Bu uygulamalardan birinci basamak kamu sağlık kurumları da (Aile Sağlık Merkezi, Toplum Sağlığı Merkezi) fazlasıyla nasibini almaktadır” dedi.

“DAYATMA UYGULANIYOR”

Bozkurt, AKP Hükümetinin övünerek uygulamaya koyduğu aile hekimliği düzeni ile neredeyse her sağlık kuruluşuna nöbet getirerek tüm kuruluşların muayene ve tedavi yapan birer ticarethaneye dönüştürüldüğünü savundu. Fazla çalışma ve nöbetlerin 2014’te yasa ile dayatıldığını kaydeden Bozkurt, “Aile Hekimliği Kanununa Ocak 2014’te 6514 sayılı kanunun 52’nci maddesi ile getirilen düzenleme sonucu aile hekimlerine ve aile sağlığı çalışanlarına haftalık çalışma süresi ve mesai saatleri dışında ayda asgari 8 saat nöbet görevi verileceği düzenlendi. Zorunlu nöbetin öncelikle acil servislerinde tutulması ile ilgili 9 Nisan 2014 tarihli 2014/12 sayılı genelge çıkarıldı” ifadelerini kullandı.

“HEKİMİ HASTAYA MAHKUM ETTİLER”

Hastanelerin ve 112 acil servislerinin yanı sıra aile sağlığı merkezleri ve toplum sağlığı merkezlerinde de nöbet tutulacağına dair kanunun getirildiğini ve emekçiler olarak fazla çalışmaya karşı direndiklerinin altını çizen Bozkurt, “Aile Hekimliği düzeni ile halkın sağlığının korunması önceliğini kaybetti. Aile hekimliği düzeni ile hekimi hastaya mahkum etti. Aile Hekimliği düzeni, koruyucu sağlık hekimlerini değil muayenehaneciliği ön plana çıkardı. Bu düzenin ne halkın sağlığına ne de sağlık çalışanlarının insanca yaşam mücadelesine bir katkısı olmayacaktır” diye konuştu.

Güncelleme Tarihi: 11 Şubat 2015, 18:03
YORUM EKLE