Aile hekimleri grevdeydi

Çalışma koşullarına dikkat çekmek için bir günlük iş bırakma eylemi yaptılar…

Aile hekimleri grevdeydi

Aile hekimleri, esnek çalışmaya ve nöbet dayatmalarına karşı bir günlük iş bıraktı.

Acil servislerdeki tıkanıklığı aile hekimleri üzerinden çözmeye çalışan Sağlık Bakanlığı aile hekimlerinden Cumartesi günleri de dahil olmak üzere haftanın 6 günü saat 20.00’ye kadar çalışmalarını, işlerinin yanında acil servisin yönlendirdiği hastalara da bakmalarını istedi. Duruma tepki gösteren aile hekimleri alanlara çıkarak taleplerini haykırdı.

Ankara’da, Türk Tabipleri Birliği (TTB) ve Sağlık Emekçileri Sendikası (SES) üyeleri Sağlık Bakanlığı önünde bir araya geldi. Sağlıkçılar nitelikli sağlık hizmeti verebilmek için koşullarının iyileştirilmesi talebinde bulundu.

TTB Merkez Konseyi Üyesi Dr. Filiz Ünal İncekara, AKP iktidarının ve Sağlık Bakanının sağlığı piyasalaştırıcı politikalarını hızla devam ettirdiğini vurguladı.

İncekara, “Uygulamayla altyapısı, güvenliği ve donanımı uygun olmayan ASM’lerde meslek içi eğitiminden yoksun 1. basamak sağlık çalışanlarının görevlendirilmesi halkın sağlığını tehlikeye atacaktır ve sağlık çalışanlarının ölümcül şiddet olaylarıyla karşılaşmasına sebep olacaktır” dedi.

İncekara, hastaların da greve olumlu tepkiler verdiğini belirtti. İncekara, “Hastalar, bizim taleplerimizi haklı bulup bize destek verdiler. Ancak Sağlık Bakanlığından hiçbir ses yok” diye konuştu.

SES Genel Başkanı Gönül Erden de zorla tutturulmak istenen nöbetlerin hastaların aile hekimlerine erişimini engelleyeceğini söyledi.

SORUNUN ADI: ACİL SORUNU

İzmir’de Halk Sağlığı Müdürlüğü önünde bir araya gelen sağlık emekçileri adına İzmir Aile Hekimleri Derneği Başkanı Dr. Murat Pala konuştu.Aile hekimliği çalışanlarına yapılan baskının artık dayanılmaz hale geldiğini söyleyen Pala, “Bakanlık gerçekleri gizlemeye çalışmaktadır. Sorunun adı, teşvik edilmiş acile başvuru sorunudur. Bu sorunun sebebi ve çözümü, aile hekimlerinde değildir. Hastane acillerine, başvuruyu teşvik eden bizzat mevcut Sağlık Bakanlığımızdır. Aile sağlığı merkezleri, koruyucu sağlık hizmetlerine, öncelik vererek halkımızın geleceği için çalışan merkezlerdir” dedi.

‘HAKKIMIZI ALANA DEK MÜCADELEMİZİ SÜRDÜRECEĞİZ’

Diyarbakır Tabipler Odası, sağlık çalışanlarının çalışma saatleri ve hekimlerin yaşadığı sıkıntılara ilişkin İl Sağlık Müdürlüğü önünde basın açıklaması gerçekleştirdi.

Açıklamaya, SES, DİYA-HED ve sendika çalışanları katıldı. Açıklamada taleplerini giydikleri önlüklere yazan sağlık emekçileri adına açıklamayı yapan Diyarbakır Tabipler Odası Genel Sekreteri Celal Canpolat, sağlık müdürlüğünün sağlık çalışanları hakkındaki açıklamalarını kınayarak, "Bizim elimizden alınan bir hak var ortada. Artık sağlık çalışanlarına yönelik baskıları kaldırsınlar. Biz hakkımızı alana dek mücadelemizi sürdüreceğiz" dedi.

MERSİN’DE GENELGE YAKTILAR

Mersin’de İstiklal Caddesi'ndeki Mersin Tabip Odası önünde toplanan Aile Hekimleri Derneği üyelerine Tabip Odası, Türk Sağlık-Sen ve SES de destek verdi. 100 sağlık çalışanı İl Sağlık Müdürlüğü binasına doğru yürüdü. Burada konuşan Aile Hekimleri Derneği Başkanı Gürbüz Şen şunları söyledi:

“Sayın Bakan, sabah 8 akşam 4 çalışan bir ASM çalışanı yoktur. Sayın Bakan aile hekimlerinin üçte biri özellerde çalışıyorsunuz diyorsunuz ve yanlış biliyorsunuz. Tespit ettikleriniz varsa neden sözleşmelerini sonlandırmıyorsunuz. Sahada büyük bir özveri ile çalışan biz aile hekimlerini, ötekileştiren bir söylemde bulunuyorsunuz. Birinci basamak sağlık hizmetleri daha fazla poliklinik hizmeti 24 saat esasına göre çalışılarak çözülmez. Sağlıklı bir sağlık politikası gerek” dedi.

Açıklamadan sonra hekimler, Bakanlığın konuyla ilgili gönderdiği genelgeyi yaktı.

AİLE HEKİMLERİ AYDIN’DA DA İŞ BIRAKTI

Aydın’da, aile sağlığı merkezi çalışanları çalışma koşullarına dikkat çekmek için bir günlük iş bırakma eylemi yaptı.

Aydın’da bir günlüğüne iş bırakan aile hekimleri, Aydın Halk Sağlığı İl Müdürlüğü önünde açıklama yaptı. Eyleme Aydın Tabip Odası Başkanı Dr. Metin Aydın, Türk Sağlık-Sen Aydın Şube Başkanı Ahmet Bozkurt, Aydın Aile Hekimleri Derneği Başkanı Dr. Hakan Elatik, Aydın Tabip Odası, Aile Sağlığı Elemanları Derneği ve Birlik Dayanışma-Sen üyeleri de destek verdi.

Sağlık Bakanlığı’nın aile hekimlerine nöbet sisteminin getirilmesine tepki gösteren Aydın Aile Hekimleri Derneği Yönetim Kurlu Üyesi Dr. Işık Doğan, “Bu eylemi sesimizi duyurmak, halkımızın sağlığına sahip çıkmak için yapıyoruz. Bebeklerimiz sağlıklı doğsun, sağlıklı büyüsün, aşıları eksiksiz olsun, gebelerimiz aile hekimleri tarafından takip edilsin, yaşlılarımız dertlerini aileden biri olarak gördükleri, aile hekimlerine anlatabilsin diye yapıyoruz. Bugün aile hekimliğinin bitirilmesine halkımız adına itiraz ediyoruz. Halkımızı da bize destek olmaya çağırıyoruz. Sabah 8, hafta içleri her gün akşam 8, cumartesi sabah 8, akşam 5 insanlık onuruna yakışır bir çalışma değildir. Hiçbir insan bu şartlar altında çalışamaz" dedi.

‘BASKILAR ARTIK DAYANILMAZ HALE GELDİ’

Sağlık sisteminin temeli olan aile hekimliğinin iyileştirilmesi gerektiğini kaydeden Dr. Doğan, “Sağlıkta yapılan dönüşümde otoritenin üzerinde en büyük baskısı ve kararlarını etkileyen bakış açısı hasta memnuniyeti. Oysaki sağlık çalışanlarının memnuniyetini artırmaya yönelik tespitlerde bulunmak, bu bağlamdaki düzenlemeleri hayata geçirmek, her türlü sağlık projesinin temel yapı taşı olmalıdır. Ayrıca sağlık çalışanlarının memnuniyetinin, hasta memnuniyetinin ön koşulu olduğunu da unutmamak gerekir. Aile hekimliği çalışanları üzerine yapılan baskılar artık dayanılmaz hale gelmiştir. Bakanlık gerçekleri gizlemeye çalışmaktadır. Sorunun adı teşvik edilmiş acile başvuru sorunudur. Bu sorunun sebebi ve çözümü aile hekimlerinde değildir. Bu sorun bahane edilerek aile hekimliği uygulaması bitirilmek istenmektedir” diye konuştu.

ÇALIŞMA KANUNLARINA AYKIRI

Balıkesir’de ise sağlık çalışanları Tabip Odası öncülüğünde Balıkesir Halk Sağlığı Merkezi önünde bir araya geldi. Burada yapılan açıklamada, “Aile hekimlerine ve aile sağlık merkezi çalışanlarına haftada altı gün, günde on iki saat ve ayda 300 saat çalışma süresi getirmek isteyen bakanlık, bu çalışma sürelerinin uluslararası çalışma kanunlarına, insan haklarına ve Anayasanın dinlenme hakkına aykırı olduğunun farkında değil midir?” denildi.

Adıyaman’da yapılan açıklamada ise Bakanlığın sorunu çözmesi istendi.

Denizli’deki sağlık emekçileri ise “Adli nöbetler, defin nöbetleri, acil nöbetler, Aile Sağlığı ve Toplum Sağlığı Merkezleri'ndeki nöbetlerle ayda 320 saati aşkın çalışıyoruz” denildi.

BUGÜN MİTİNG YAPILACAK

Aile hekimleri bugün de Ankara’da miting yapacak. Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu tarafından düzenlenen “Aile Hekimliğine Sahip Çık” Mitingi için hekimler saat 09.00’da Toros Sokak’ta toplanmaya başlayacak. 11.00’de mitingin yapılacağı Kolej kavşağına doğru yürüyecek. 12.00’de yapılacak mitingin 2 saat sürmesi bekleniyor.

(Evrensel)

Güncelleme Tarihi: 12 Aralık 2014, 18:09
YORUM EKLE