‘Adaletsizlik eken sefalet biçer!‘

DİSK, ‘Türkiye imzaladığı uluslararası sözleşmeleri uygulamalıdır’ dedi…

‘Adaletsizlik eken sefalet biçer!‘

Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu (ITUC) İsviçre’nin Cenevre kentinde devam eden ve Türkiye’nin gündeme alındığı Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) Ticaret Politikaları Gözden Geçirme Konseyi toplantısına sunduğu rapora ek olarak Türkiye hükümetine ve DTÖ’ye yönelik bir dizi öneri sundu.

 

151 ülkeden 175 milyon işçiyi temsil eden Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu (ITUC) 21 maddede sıraladığı önerilerinde Türkiye’yi imzaladığı uluslararası sözleşmelerin gereklerini yerine getirmeye davet etti.

 

ITUC Genel Sekreteri Sharan Burrow yaptığı açıklamada “Türkiye’nin işçi hakları sicilinin kabarık olduğunu ve gerek hükümet gerekse işverenler tarafından yapılan sendikal hak ihlallerinin artarak sürdüğünü” ifade etti.

 

ITUC raporunda belirtildiği gibi Türkiye, Uluslararası Çalışma Örgütü’nün (ILO) 8 temel sözleşmesini imzalamıştır. Ancak işçilerin temel sendikal hakları, ifade özgürlüğü, çocuk işçiliği ve zorunlu çalışma gibi alanlarda sözleşmelerin maddeleri uygulanmamaktadır.

 

Türkiye, ayrıca, DTÖ’nün Singapur, Cenevre ve Doha Bakanlık Deklarasyonlarını kabul etmiş olmasına rağmen, İşyerinde Temel Haklar ve İlkeler Sözleşmesini ve Sosyal Adalet Sözleşmesi’ni ihlal etmektedir.

 

ITUC’un DTÖ’den temel talebi, Türkiye hükümetinin Bakanlar Deklerasyonları’nda alınan ve temel çalışma standartlarını gözeten ilkelere uymaya davet edilmesidir. ITUC’un öncelikli beklentisi, hükümetin ILO ile işbirliğini güçlendirmesi ve ILO’nun bir sonraki Ticaret Politikaları Gözden Geçirme Konseyi toplantısında incelenmek üzere temel çalışma standartları konulu bir rapor hazırlamasıdır.

 

ITUC ayrıca sendika yasalarının ILO Sözleşmeleri uyarınca değiştirilmesi, grev yasaklarının ve toplu sözleşme hakkının önündeki bütün barajların kaldırılması, kamu çalışanlarına kapsamlı toplu sözleşme hakkı verilmesi, ev işçilerinin, kendi hesabına çalışanların ve çırakların istihdama yasal olarak dahil edilmesi, tutuklu sendikacıların serbest bırakılması ve adil yargılanma hakkından faydalanmaları, sendika eylemlerine yönelik şiddet uygulamaların son bulması, işyerinde kadınlara yönelik ayrımcılığa son verilmesi, işyerinde cinsel taciz suçunun yasalarca tanınması, çocuk işçiliğinin ve insan kaçakçılığının engellenmesi için gerekli önlemlerin alınması gibi önerilerde bulundu.

 

DİSK: ADALETSİZLİK EKEN SEFALET BİÇER!

DİSK Genel Sekreteri Adnan Serdaroğlu konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

 

“Türkiye’deki sendikal hak ihlalleri ve çalışma koşullarının kötülüğü artık bütün dünyanın malumudur. Türkiye hükümeti DTÖ toplantılarında büyüme oranlarından ve dış ticaret rakamlarından bahsederken açlık sınırının altında yaşayan işçileri unutmaktadır. Adaletsizlik eken sefalet biçer. İşçilerin haklarını gasp ederek, alınterinin hakkını vermeden sağlanan hiçbir ekonomik gelişmenin Türkiye’ye faydası olmaz.

 

Hükümet bir avuç şirketin değil insanca yaşam talep eden milyonlarca işçinin sesine kulak vermelidir. Raporda altı çizilen sorunlar vakit kaybetmeden çözülmeli ve sendika yasaları kayıtsız şartsız bir şekilde ILO Sözleşmeleri’ne uygun hale getirilmelidir.”

Güncelleme Tarihi: 24 Şubat 2012, 13:52
YORUM EKLE