305 THY işçisine umut!

Yeni yasa tasarısı kabul edilerek, yasalaştı ve bir imkan doğdu…

305 THY işçisine umut!

Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Yasa Tasarısı Meclis Genel Kurulu'ndaki görüşmenin ardından kabul edilerek yasalaştı.

 

İşkolu barajı kademeli hale getirilirken, sürpriz bir gelişme de yaşandı. THY'de 305 çalışanın işten atılması ile sonuçlanan havacılık hizmetlerine getirilen grev yasağı yeni yasaya konulmadığı için sessiz sedasız ortadan kalktı. 305 işçi için yeni bir umut doğarken, Hava-İş Sendikası Başkanı Atilay Ayçin de yeni yasanın ardından THY'nin de yanlış kararından dönmesi ve işçileri geri alması gerektiğini söyledi.

 

Hükümet, mayıs ayında torba yasa ile getirdiği düzenleme ile hava işkolunda grev yasağı getirmişti. Yasağı protesto eden THY çalışanları eylem yapmışlar ve sonrasında 305 çalışan işten atılmıştı. Torba yasa, 2822 sayılı Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Yasası'nda değişiklik yapmıştı. Ancak dün TBMM'de kabul edilen Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Yasası ile bu yasa değiştirilmiş oldu. Yeni yasaya da hava hizmetlerinde grev yasağı getiren herhangi bir madde eklenmedi. Böylece havacılık hizmetlerinde grev yasağı da ortadan kalkmış oldu.

 

Hava-İş Sendikası Başkanı Atilay Ayçin gCumhuriyet’e yaptığı açıklamada, yasanın kabulü ile hava işkolunun grev yasağı kapsamı dışına çıktığına dikkat çekti. Ayçin, yasanın kabul edilmesi ile ellerinin güçlendiğini, THY'nin de yanlış kararından dönerek işten atılan işçileri yeniden işe alması gerektiğini söyledi.

 

HAK-İŞ'İN SENDİKALARINA YOL AÇILDI

AKP görüşmeler sırasında geçici maddede değişiklik yaptı. Değişiklikle şu düzenlemeler getirildi:

Kademeli baraj: Ekonomik ve Sosyal Konsey'e üye konfederasyonlara (Türk-İş, Hak-İş, DİSK) bağlı işçi sendikaları için yüzde 3 barajı Ocak 2013'ten itibaren 1 Temmuz 2016 tarihine kadar yüzde 1, 1 Temmuz 2018 tarihine kadar ise yüzde 2 olarak uygulanacak. Bundan sonra ise baraj yüzde 3 olacak.

 

Medya-İş'e toplu sözleşme yolu: En son yayınlanan 2009 istatistiği sonrasında, 15 Eylül 2012 tarihine kadar kurulmuş ve Ekonomik ve Sosyal Konsey'e üye konfederasyonlara üye olmuş işçi sendikalarının yasanın yürürlüğe girmesinden Ocak 2013'e kadar yapacakları yetki tespit talepleri işyeri ve işletme çoğunluğu şartlarına göre sonuçlandırılacak. Ancak yüzde 1'lik işkolu barajı aranmayacak. Bu da bu 3 aylık sürede işkolu barajının sıfır olması anlamına geliyor. Böylece Hak-İş'in aralarında Türk-İş'e bağlı TGS'den ayrılan çalışanların kurdukları Medya-İş ile Öz Büro-İş'in de bulunduğu yeni sendikalarına toplu sözleşme yolu da açıldı.

 

Bir kerelik hak: Kabul edilen önergeyle, Ocak 2013 istatistiklerinin yayımlandığı tariha kadar, bakanlığa yapılmış olan yetki tespit başvuruları ile yasanın yürürlüğünden önce imzalanmış toplu iş sözleşmesi Ocak 2013 istatistiklerinin yayımı tarihinden sonra sona erecek olan sendikaların, bir sonraki toplu iş sözleşmesiyle sınırlı olmak üzere yapacakları yetki tespit başvurularının Temmuz 2009 istatistiklerine göre sonuçlandırılması öngörüldü. Yasanın yürürlüğe girmesiyle 51 yetkili sendikadan Türk-İş, Hak-İş ve DİSK'e bağlı 10 sendikanın barajın altında kalacağı açıklanmıştı. Önergenin kabul edilmesiyle baraj altında kalacak bu sendikalara bir hak daha verilmiş oldu.

 

Bu arada değişiklikle, yasanın yürürlük tarihinden önce başlamış toplu iş sözleşmesi görüşmeleri ve toplu iş uyuşmazlıklarının da eski yasaya göre sonuçlandırılması benimsendi.

Güncelleme Tarihi: 20 Ekim 2012, 12:10
YORUM EKLE