1 Mayıs bildirisi bazılarına bol geldi

Emek örgütleri bildiride anlaşamadı…

1 Mayıs bildirisi bazılarına bol geldi

Türkiye Kamu-Sen, emek ve meslek örgütlerinin ülke genelinde birlikte yapacakları kutlamalar için hazırlanan bildiriye, ''Kürt sorunu'' ve ''cezaevi koşulları''yla ilgili talepler nedeniyle imza koymadı. Konfederasyon, bu taleplerde ısrarcı olunması halinde ortak kutlamalara katılmayacak.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, 1 Mayıs'ı ülke genelinde birlikte kutlama kararı alan emek ve meslek örgütlerinin kutlamalara ilişkin hazırlıkları sürüyor.

Türk-İş, Hak-İş, DİSK, Memur-Sen, Türkiye Kamu-Sen, KESK, TMMOB, TTB, TEB'in katılımıyla yapılması planlanan kutlamalar için hazırlanan ortak bildiri ise Tertip Komitesi'nde görüş ayrılığı yarattı. Türkiye Kamu-Sen, ortak bildiride yer verilen bazı taleplere itiraz etti.

Konfederasyon, ''Kürt sorununun demokratik ve barışçıl bir şekilde çözümünü, din, vicdan ve düşünce özgürlüğünün toplumun tüm kesimlerine hakim kılınmasını istiyoruz'' ve ''Cezaevlerindeki yaşam koşullarının insan onuruna yakışır bir şekilde iyileştirilmesini, ağır hastaların tahliye edilmesini istiyoruz'' şeklindeki taleplerin bildiriden çıkarılmasını istedi.

Konfederasyon yetkilileri, bu taleplerin bildiride yer alması halinde bildiriye imza koymayacaklarını ve kutlamalara katılmayacaklarını bildirdi.

Türkiye Kamu-Sen Genel Sekreteri Önder Kahveci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bildiri metni üzerinde uzlaşamadıkları için konfederasyon olarak çekince koyduklarını söyledi.

Düzeltmeye gidilmesi halinde bildiriye imza koyup kutlamalara katılabileceklerini dile getiren Kahveci, aldıkları tutuma ilişkin Tertip Komitesi'nden tam anlamıyla çekilmediklerini, ancak henüz çekincelerine ilişkin de bir geri dönüşün olmadığını ifade etti.

Çağrıcı emek ve meslek örgütlerinin tümünün imza koyacağı bildiride, 1 Mayıs'ın anlamına uygun ilke ve değerler çerçevesinde ortaklaşılarak bunun metne dönüştürülmesinin en doğru yöntem olacağını belirten Kahveci, bunun dışında, her kurumun kendi görüşünü dikte etmesi durumunda ortaklaşmanın zor olacağını vurguladı.

''Kürt sorunu'' konusunda Tertip Komitesi'ndeki kuruluşların bakış açılarının ve çözüm önerilerinin farklılıklar barındırdığına dikkati çeken Kahveci, Türkiye Kamu-Sen'in, bu konudaki sıkıntıların ancak ve ancak üniter devlet bünyesinde çözülebileceği görüşünde olduğunu kaydetti.

1 Mayıs'ı birlikte kutlama kararı alan emek ve meslek örgütlerinin bildiride yer verdikleri talepler şöyle:

''-İşsizlik önlenmeli, kıdem tazminatı hakkı korunmalı, esnek, kuralsız ve güvencesiz çalışma biçimlerinden vazgeçilmeli. İşsizlik Sigortası Fonu'nun amacı dışında kullanılmamalı.

-Sağlık ve sigorta alanındaki mağduriyetler giderilmeli.

-Asgari ücret insan onuruna yakışır olmalı, vergi adaletsizliği giderilmeli.

-İş cinayetleri önlenmeli, iş sağlığı ve güvenliği önlemleri artırılmalı.

-Taşeronlaşma ve kayıt dışı ekonomi engellenmeli, özelleştirmeler durdurulmalı.

-Antidemokratik sendikal yasalar değiştirilmeli, toplu pazarlık ve örgütlenmenin önündeki engeller kaldırılmalı.

-Kürt sorunu demokratik ve barışçıl bir şekilde çözülmeli, din, vicdan ve düşünce özgürlüğü toplumun tüm kesimlerine hakim kılınmalı.

-Cezaevlerindeki yaşam koşulları insan onuruna yakışır bir şekilde iyileştirilmeli, ağır hastalar tahliye edilmeli.   -Doğal yaşam korunmalı ve ekolojik çevrenin katline son verilmeli.

-Kadına yönelik şiddet engellenmeli, istihdamda kadın emeğine daha çok yer verilmeli.

-Engellilerin toplumsal yaşama eşit bireyler olarak katılması sağlanmalı.

-ÖSYM tarafından yapılan sınavlarda güvenlik ve adalet kuşkulara yer bırakmayacak şekilde sağlanmalı.

-1 Mayıs 1977 aydınlatılmalı ve kaybedilenlerin failleri bulunmalı, adalet önüne çıkarılmalı.

-Arap halklarının demokrasi mücadelesini destekliyor, onlara yapılan tüm antidemokratik müdahaleleri kınıyoruz.''

AKŞAM

YORUM EKLE