Britanya Komünist Partisi, İngiltere Kraliçesi Elizabeth Windsor'un ölümü üzerine açıklama yaptı.

Açıklamada "Elizabeth Windsor hüküm sürdüğü krallığı daha yoksul, servet ve gelirde daha büyük eşitsizlikler, bariz vurgunculuk ve vergi kaçakçılığıyla (ki monarşi bunun hakkında çok şey bilir), Avrupa'daki vekalet savaşı dahil saldırgan emperyalist faaliyetlerinin tam akışında bırakarak öldü" denildi.

Monarşinin başarısızlıklarının bir kurum olarak onun dokusunda örülü olduğu belirtilen açıklamada, kraliyetin imparatorluk ve sınıf egemenliğinde oynadığı role ve kapitalist sınıfın aktif bir temsilcisi olduğuna vurgu yapıldı.

'MONARŞİ EŞİTLER TOPLUMUNUN ÖNÜNDE BİR ENGELDİR'

Monarşi için "Bu sebeple sosyalizm dediğimiz ilerlemenin ve eşitlerin toplumunun önünde bir engeldir" diye belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Önümüzdeki günlerde sesleri kısılacak olsa da zaman içinde işçi sınıfından milyonların bir Cumhuriyet istedikleri netleşecektir.

Komünist Parti 'Britanya'nın Sosyalizme Doğru Yolu' adlı programında halkın ve onun parlamentolarda, hükümetlerde ve kitle hareketlerindeki halk egemenliğini savunur. Bu devletin başı, silahlı kuvvetlerin başkomutanı gibi makamlar dahil monarşiyle bağlantılı tüm güçlerin ve kurumların kraliyet ayrıcalığı, Danışma Meclisi ve benzer şekilde sorumsuz devlet daireleriyle birlikte lağvedilmesini gerektirir."