Boşanma kararı alan ve mahkeme nezdinde boşanmak isteyen çiftlerin en çok merak ettiği konuların başında boşanma davasında avukat yardımı almaları gerekip gerekmediği konusudur.

Boşanma davaları anlaşmalı ve çekişmeli boşanma davaları olarak ikiye ayrılıyor. Bu nedenle boşanma kararı alan çiftlerin öncelikle anlaşmalı mı çekişmeli mi dava açacakları konusunda fikir birliğine varmaları gerekiyor. Sonrasında ise İstanbul boşanma avukatı konusunda karar verebiliyorlar.

Anlaşmalı Boşanma Davası Nedir?

Anlaşmalı boşanma davası, çiftlerin karşılıklı her konuda anlaştığı, anlaştıklarını bir protokol ile resmileştirdikleri ve bu protokolü mahkemeye ibraz ettikleri bir boşanma davası çeşididir. Anlaşmalı boşanma davalarında İstanbul boşanma avukatı konusunda birçok çift avukata gerek duymuyor.

Çünkü anlaşmalı boşanma davaları adından da anlaşılarak talep edilen bir boşanma davasıdır. Anlaşmalı boşanma davalarında boşanma avukatlarının çok fazla bir fonksiyonu olmadığı için tarafların avukat tutma gibi bir zorunluluğu da olmuyor.

Çekişmeli Boşanma Davalarında Boşanma Avukatlarının Rolü

Boşanma davalarının bir diğer türü olan çekişmeli boşanma davaları, çiftlerin bir ya da birden fazla konu hakkında anlaşma sağlayamaması ile ortaya çıkan bir durumdur. Çiftlerin arasında anlaşamadığı konunun mahkeme nezdinde çözülmesi süreci çekişmeli boşanma davası olarak biliniyor.

Çekişmeli boşanma davalarında İstanbul boşanma avukatı birçok çift tarafından zorunlu olarak görülüyor. Çünkü dava süresince gerekli araştırmaları yapacak davanın seyrini takip edecek bir boşanma avukatına ihtiyaç duyuluyor.

Çekişmeli Boşanma Davalarında Avukatın Görevleri

Çekişmeli boşanma davalarında İstanbul boşanma avukatı olarak bir takım görevler söz konusudur.

Bu görevler şunlardır;

      Boşanma avukatı müvekkilinin dava dilekçesini hazırlar,

      Dava dilekçesini hukuki teamüllere göre detaylandırır,

      Müvekkilinin taleplerini dava dilekçesinde belirtir,

      Mahkemenin duruşma tarihlerini takip eder ve müvekkilini bu konuda bilgilendirir,

İNGİLTERE'NİN EN İYİ KRİPTO PARA BORSALARI İNGİLTERE'NİN EN İYİ KRİPTO PARA BORSALARI

      Mahkemenin ara ve gerekçeli kararlarını tebliğ eder,

      Çekişmeli boşanma davası süresince tüm gelişmelerden müvekkilini haberdar eder,

      Gerekçeli karar ile birlikte mahkemenin kararına itiraz edilecek bir durum söz konusu ise itiraz dilekçesini hazırlar,

      Dava niteliğine göre somut delil ve tanıkları tespit eder.

Çekişmeli boşanma davalarında boşanma avukatları yukarıdaki işlemleri yerine getirerek davanın başından sonuna kadar hukuki teamüllere uygun bir şekilde görevini yapar.

Boşanma Avukatı Hangi Durumlarda İtiraz Eder?

Boşanma avukatı, mahkemenin gerekçeli kararında verilen kararlardan bir ya da bir kaçı ya da tümü kendi taleplerine uygun değilse müvekkili ile görüşerek itiraza konu olan maddeleri bir üst mahkemeye itiraz eder. İtiraz süreci İstanbul boşanma avukatı kontrolünde olup, gerekçeli kararın tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde yapılması gerekiyor. Bu yasal süre boşanma avukatı tarafından takip edilerek yasal süresi içerisinde üst mahkemeye dilekçe verilmek sureti ile yerine getirilmesi gerekiyor. Sonraki aşamada üst mahkemenin vereceği karar bekleniyor.