Boğaziçi Üniversitesi'ne 2 Ocak'ta rektör olarak atanan Melih Bulu’nun 15 Temmuz'da görevden alınmasının ardından, rektörlüğe vekalet eden Naci İnci’nin 16 Temmuz 2021’de işten çıkardığı Öğr. Gör. Can Candan’a meslektaşları ve üniversitesi destek olmaya devam ediyor.

2-3 Ağustos günleri arasında yedi bölüm (Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü, Fizik Bölümü, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü, Endüstri Mühendisliği Bölümü, Tarih Bölümü ve Sosyoloji Bölümü) Can Candan’ın görevden alınmasına dair daha önce üniversite iletişim kanallarında paylaştıkları bölüm görüşlerini, oturma eylemi esnasında okuyarak kamuoyu ile paylaştı.

Bölümlerin Can Candan’ın işten çıkarılmasına dair Rektörlük makamına ve Naci İnci'ye hitaben yazdıkları şu şekilde:

Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü:

Can Candan, bölümümüzün gurur duyduğu Film Çalışmaları Sertifika Programı’na 2007 yılından beri gerek verdiği derslerle gerek sinema dalında kariyer yapmak isteyen yetenekli öğrencilerimizin geleceğine yön veren destekleriyle son derece büyük katkı sağlamıştır. 15 Temmuz 2021 tarihinde Can Candan hocamızın görevine aniden son verilmesi hem Anayasamızın 130. maddesince üniversitelere tanınan bilimsel özerklik hakkına, hem de üniversitemizin demokratik ilkeleri ve işleyiş biçimine aykırıdır. Ayrıca bu karar, öğrencilerimizin okumakta oldukları bölümlerde aldıkları formasyona ek olarak onları birer dünya vatandaşı olarak yetiştirmeyi benimsemiş kurumumuzun kültür ve sanat eğitimine verdiği önem ve temel ilkeleriyle ters düşmektedir. Bu kararı kabul etmiyoruz, kurumumuza zarar vereceğini düşünüyoruz ve aşağıda açıkladığımız sebepler nedeniyle tekrar gözden geçirilmesini talep ediyoruz.

Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü'nün açtığı Kültür Dersleri arasında Film derslerinin, Film Çalışmaları Sertifika Programı nedeniyle, çok büyük önemi vardır. Yıllardır çeşitli bölümlerden öğrenciler bu sertifika programını büyük bir motivasyonla takip eder ve tamamlarlar. Bu öğrenciler arasından sinema sektöründe çalışmayı tercih edip başarıları ile üniversitemize gurur kaynağı olanların sayısı da azımsanamaz. Sinema sektöründe üniversitemizin adını ödüllerle, başarılı işlerle duyuran bu öğrencilere ışık tutanlar arasında şüphesiz ki Can Candan başta gelir. Kendisi gerek dünyanın seçkin kurumlarından aldığı akademik dereceleri ve eğitmenlik tecrübesi, gerek belgesel sinema alanında yaptığı özgün, uluslararası düzeyde tanınmış ve en prestijli kurumlarca ödüllendirilmiş olan çalışmaları ile öğrencilerimize hem örnek olmuş, hem de eğitimlerine çok değerli katkılarda bulunmuştur. Can Candan’ın her yıl açtığı ve tüm bölümlerden öğrencilerden büyük ilgi gören “Documentary Cinema,” “Documentary in Turkey” ve “Project in Film Analysis” adlı dersler Film Çalışmaları Sertifika Programı’nın temel taşları arasındadır ve eksiklikleri programımıza büyük zarar verir. Sadece bununla da kalmaz, alanlarında uzman ve tanınmış hocaların açtığı Kültür ve Sanat dersleri, birçok öğrencinin belirttiği gibi, üniversite seçiminde önemli rol oynamaktadır ve bu derslere verilen zarar üniversitemize verilen bir zarar olacaktır.
Can Hoca’nın görevine son verebilmek için öne sürülen gerekçeler, kendisinin üniversiteye yaptığı katkılarla karşılaştırıldığında teferruattan ibarettir. Otomatik olarak yenilenen öğretim görevlisi sözleşmesinin yenilenmemiş olmasını ve yenilenme için müracaat etmemiş olmasını (oysa bu idari bir süreçtir ve sorumluluğu hocaya ait değildir),12 saat yerine 6 saat ders vermesini (kendisinden ders vermesi istenmediği halde), ve sonuçlanmamış bir disiplin soruşturmasını 14 yıl bu üniversiteye hizmet etmiş bir hocayı bir anda görevinden almak için gerekçe olarak kullanmak fevkalade yanlış bir karardır. Doğru karara varmak için Can Hoca’nın akademik donanımını, tutkuyla verdiği derslerini, ve öğrenci değerlendirmelerini incelemek gerekir.

Son derece donanımlı ve değerli hocamız Can Candan hakkında alınan karardan bir an önce dönülmesini ve hocamızın görevine devam etmesini talep ediyoruz.

Fizik Bölümü:

Can Candan Rektörlüğe bağlı Güzel Sanatlar Birimi'nin kadrosunda olarak Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü'nde 2007 yılından bu yana film dersleri vermekteydi. Can Candan'ın görev süresinin uzatılmasının rektörlüğün sorumluluğunda olduğu, süre uzatması geldikten sonra iki ay içinde görevini uzatmama konusunda herhangi bir itiraz olmayınca görevinin otomatik uzadığı, geçmiş yıllarda uygulamanın bu şekilde olduğu bilinmektedir ve göreve başladığı 2007'den bu yana uygulama bu şekilde olmuştur.

Üniversitemizde bir bölüm dersinin kim tarafından, kaç saat ve ne şekilde verileceğine ilgili bölüm kendi karar verir. Bu anlayış dünyadaki iyi üniversitelerde geçerli olan akademik özerklik ilkeleri ile uyumludur.

Can Candan'ın kültür, sanat dersleri verdiği Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü Can Candan'ın görevinin ve derslerinin devam etmesini istemektedir. Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü Başkanı Aslı Tekinay şu şekilde yazmıştır:

Can Hoca 2007 yılından beri sinemaya ilgi duyan sayısız öğrenciye “Project in Film Analysis” (FA 350), “Documentary Cinema” (FA 498) ve “Documentary in Turkey” (FA 481) dersleri verdi ve Film Çalışmaları Sertifika Programımızın temel taşlarından biri oldu. Öğrencilerimizin Hampshire College'dan film alanında lisans, Temple University'den film ve video alanında MFA dereceleri almış, SİYAD Onur Ödülü'ne değer görülmüş bir belgesel sinemacıdan ders almaları ve onunla projeler yapması bizi gururlandırdı. Can Candan gibi donanımlı bir sanatçı ve tutkulu bir akademisyeni Boğaziçi'nden ve öğrencilerden koparmak büyük bir yanlıştır. "

Ders verdiği bölüme danışmadan, bölümünün Can Candan konusundaki görüşleri alınmadan keyfi bir şekilde Rektör Vekili Naci İnci tarafından Can Candan'ın görevine son verilmesi kabul edilemez bir karardır. Bu yanlış karardan bir an önce dönülmesini ve Can Candan'ın görevine yeniden başlamasını talep ediyoruz.

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü:

Üniversitemize 2007 yılından bu yana değerli katkılarda bulunan hocamız Can Candan’ın görevine son verdiğinizi üzülerek öğrenmiş bulunuyoruz. Bu kararın gerek Anayasamızın 130. Maddesinde üniversitelere tanınan bilimsel özerklik hakkına, gerekse üniversitemizin işleyiş biçimine aykırı olduğunu düşünüyoruz. Ayrıca, kararın stratejik planlarımızda da altını çizdiğimiz, “kültürel değerlerimizi içselleştirmiş kurumsal yapı”mıza da hasar verecek bir nitelik taşıdığını vurgulamak istiyoruz. Bu yazıyı, konuyu yeniden değerlendireceğinizi umarak yazıyoruz.

Can Candan’ın ders verdiği bölüme ve fakülteye danışılmadan ilişki kesme kararının verilmesi akademik özerklik ilkesi ile bağdaştırılamaz. Alanın uzmanı akademik topluluk liyakat bazında akademik özerkliğin güvencesidir. Nitekim, üniversitemizin işleyişinde akademik personel ile ilgili kararlar her zaman bölümlere danışılarak alınmıştır. İdari görev yapan öğretim üyelerimiz gerektiğinde bölümleri uyararak görüş istemişlerdir. Ayrıca henüz sonuçlanmamış bir disiplin soruşturmasının da bu kararınızda dikkate alınmış olması kabul edilebilir bir uygulama değildir.

Can Candan yurt dışında eğitim görmüş, film ve video konusunda özgün bir bilgi birikimine sahip, bunu öğrencileri ile ve üniversitemizin çeşitli projelerinde (SineBU, Chronicles) bizlerle cömertçe paylaşan bir hocamızdır. Boğaziçi Üniversitesi, bu kültür dersleri ve projelerin katkısı ile kurumsal değerlerini ve bu değerleri içselleştiren kurumsal yapısını oluşturmuştur. Can Candan’ın görevine son verilmesi bu kültürel formasyonun öğrencilerimize ve toplumumuza aktarılmasını engelleyerek hasara sebep olacaktır. Bu amacı gütmediğinize inanmak istiyoruz.

Can Candan’ın görevine tekrar atanmasını yeniden değerlendirmenizi önerir, bu konudaki görüşümüzü bilgilerinize sunarız.

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü:

2007 yılından beri Film Çalışmaları Sertifika Programı kapsamında Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü'nün açtığı kültür derslerinden üçünü vermekte olan tam zamanlı Öğretim Görevlisi Can Candan’ın 15 Temmuz 2021 tarihinde bir yazıyla görevine son verildiğini öğrenmiş bulunmaktayız.

Bölümümüzün zorunlu derslerinden olan eğitsel video dersini aldıktan sonra video ve filme ilgi duyan öğrencilerimizin severek aldığı dersler arasında bulunan ve Film Çalışmaları Sertifika Programı zorunlu derslerinden olan “Documentary Cinema,” “Documentary in Turkey” ve “Project in Film Analysis” adlı derslerin önümüzdeki dönemden itibaren verilmeyecek olması üniversitemiz adına büyük bir kayıptır.

Dünyaca tanınmış seçkin kurumlardan aldığı akademik dereceleri, uzun yıllara dayanan öğretim deneyimi, belgesel sinema alanında ulusal ve uluslararası ödüllere layık görülmüş özgün çalışmaları ile tanıdığımız Can Candan’ın çalıştığı bölüm ve fakültenin görüş ve talebi yok sayılarak görevinden alınması üniversitemiz adına endişe vericidir.

Anayasanın 130. maddesince üniversitelere tanınan bilimsel özerklik hakkına ve üniversitemizin ilke ve yönetmeliklerine aykırı bir şekilde görevine son verilen Can Candan’ın tekrar atanması yönünde bölüm görüşümüzü dikkatinize sunarız.

Endüstri Mühendisliği Bölümü:

Tam zamanlı öğretim üyelerimizden Can Candan Hocamızın görevine, 16 Temmuz tarih ve E-83517088-900- 22352 sayılı Rektörlük yazısı ile son verilmiştir. Can Candan’ın düzenli açtığı dersleri açamayacak olması, hem öğrencilerimizin kültürel gelişimini sekteye uğratmakta, hem de Batı Dilleri ve Edebiyatı Bölümü tarafından verilen Sinema Çalışmaları Sertifika Programı’nı zor duruma düşürmektedir. Dolayısı ile Boğaziçi Üniversitesi’nin öğrencilerine sunduğu imkanların kısıtlanmasına neden olmaktadır.
Can Candan Hocamızın görevine son verilmesinin ilk gerekçesi olarak sunulan “görev sürenizin 15.07.21 tarihi itibarı ile sona ermiş olması [ve] yeniden atanmanız konusunda herhangi bir müracaatta bulunmamanız” açıklaması, kadrosu Rektörlük’te bulunan hocamızla iletişimin Rektörlük tarafından eksik yapıldığını ortaya koymaktadır. Ayrıca Fen Edebiyat Fakültesi ve Batı Dilleri ve Edebiyatı Bölümü ile görüşülmeden böyle bir kararın verilmesi hem bölümü hem de fakülteyi zor duruma sokmuştur.
"İkinci gerekçe olarak, Hocamız’ın “[kanunun öngördüğü] oniki saat ders verme yükümlülüğünün yalnızca altı saatini yerine getirmiş olması” açıklaması sunulmaktadır. Bir öğretim görevlisinin kanunda öngörülen yükümlülüklerini yerine getirip getirmediğini takip ve takdir edecek birim, ders verdiği bölüm ve ilgili fakültedir. Bu birimler bu konuda herhangi bir şikayet belirtmemişken ilgili birim ve fakülte ile hiç görüşülmeden Rektörlük nezdinde böyle hayati bir kararın tepeden inme verilmesi üniversitenin işleyiş yapısına aykırıdır.

Son olarak sunulan “… amirlerine ve üniversitemiz yöneticilerine hakarette bulunma iddiası ile … disiplin soruşturması açılması ve bu soruşturmanın devam ediyor olması” savının işten çıkartma gerekçesi olarak kullanılması hem Anayasa’nın 38. Maddesi ile güvence altına alınan masumiyet karinesine, hem de 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu’nun 53. maddesine aykırıdır.

Can Candan Hocamız, Boğaziçi Üniversitesi akademik kadrosunda yeraldığı 14 yıl boyunca, Üniversitemizin eğitim ve kültürel hayatına çok boyutlu katkılarda bulunmuş, öğrencileri ve meslektaşları tarafından çok sevilen ve takdir edilen, kıymetli bir hocadır. Ayrıca, uluslararası camiada tanınmış, saygın ve üretken bir sanatçı olarak Üniversitemize çok değerli bir görünürlük kazandırmaktadır. Kendisinin Boğaziçi’nden ayrılması, üniversitemiz için büyük kayıp olur.

Bu gerekçelere dayanarak Can Candan’ın işine son verilmesi, Boğaziçi Üniversitesi’nin itibarını kamuoyu nezdinde sarsmaktadır. Ayrıca verilmiş olan bu karar, Boğaziçi Üniversitesi’ni hukuki açıdan zor duruma düşürmektedir. Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü olarak bu olumsuz durumun bir an önce giderilmesini ve Can Candan Hoca’nın derhal görevine iade edilmesini talep ediyoruz.

Sosyoloji Bölümü:

Rektörlüğe vekalet ettiğiniz bu geçiş döneminde 2007’den beri üniversitemize değerli katkılarda bulunmuş olan hocalarımızdan Can Candan’ın işine son vermiş olmanız bizim için kabul edilemez bir karardır. Öncelikle usul olarak bu karar Anayasa ile güvence altına alınmış olan akademik özerklik ilkesine ters düşmektedir. Can Candan’ın ders verdiği bölüme ve fakültesine danışılmadan görevinden uzaklaştırılması üniversitemizin yıllar boyunca özenle korumaya gayret ettiği kurumsal kültüre ve işleyişe büyük bir zarar vermektedir. Ayrıca kendisine hiçbir şekilde bildirilmeyen ve henüz sonuçlanmamış bir disiplin soruşturmasının bu kararın gerekçelerinden biri olarak gösterilmesini anlamak ve kabul etmek mümkün değildir.

Can Candan alanında son derece yetkin bir akademisyendir. Film ve belgesel sinema konusundaki engin bilgi birikimini 14 yıldır üniversitemizde verdiği dersler yoluyla öğrencilerle paylaşmış, film ve video alanında çalışan çok sayıda öğrenciye rehberlik etmiştir. Belgesel sinema alanında yaptığı çalışmalar, yürüttüğü seminerler ve verdiği derslerle üniversitemizdeki Film Çalışmaları Sertifika Programının yıllardır başarıyla sürdürülmesine büyük destek vermiştir. Sosyoloji Bölümü’nden de birçok öğrenci geçmiş yıllarda hem bu sertifika programı çerçevesinde hem de entelektüel ve akademik merakları icabı Can Candan’ın derslerinden istifade etmişlerdir. Can Candan aynı zamanda üniversitenin birçok projesinde ve etkinliğinde aktif olarak yer alarak üniversitemizin Mithat Alam Film Merkezi ve SineBu gibi kültür kurumlarına ve kültürel hayatına çok önemli katkılarda bulunmuştur. Can Candan ayrıca ulusal ve uluslararası alanlarda tanınmış ve birçok önemli ödüle layık görülmüş bir belgesel sinemacıdır. Can Candan’ın üniversiteden uzaklaştırılması bizim bölümümüzden öğrenciler de dahil olmak üzere Boğaziçi Üniversitesi’ndeki tüm öğrenciler için büyük bir kayıptır. Bu karar aynı zamanda içerisinde akademik çoğulluğu ve disiplinlerarası yaklaşımları barındıran ve böyle olduğu için de yıllardır üretken ve yaratıcı olmayı başarmış üniversitemizdeki akademik ve bilimsel ortama da büyük bir darbedir.

Kararın yeniden değerlendirilerek Can Candan’ın görevine iade edilmesi talebimizi bilgilerinize arz ederiz.

Tarih Bölümü:

16.07.2021 günü 2007 yılından bu yana üniversitemize değerli katkılar veren meslektaşımız Can Candan’ın görevine son verildiğini öğrenmekten büyük bir esef duyduğumuzu ifade etmek isteriz. Alınan karar hakkındaki görüşlerimizi size iletirken bu kararın üniversitemize verdiği yapısal zarara da dikkat çekeriz.

Tarafınızdan verilen bu karar öncelikle Anayasamızın 130. Maddesiyle güvence altına alınan üniversitelerin bilimsel özerklik hakkını yok saymaktadır. Bir öğretim üyesinin mensubu olduğu bölüme ve fakültesine danışılmadan görevinden uzaklaştırılması durumu, bugüne kadar Boğaziçi Üniversitesi’nin kurulmasına büyük emek verdiği ve yıllar içinde de ihtimamla korumaya çalıştığı kurumsal kültürüyle bağdaşmamaktadır. Can Candan şahsında dile getirdiğimiz bu durum üniversitemizin idari geleneğine aykırı tutumuyla hem akademik işleyişimize gölge düşürmekte, hem de kurumumuza büyük zarar vermektedir. Bu zararın yıllarca FEF çatısı altında farklı kurullarda birlikte çalıştığımız bir meslektaşımız tarafından verilmesi ayrıca çok üzücüdür. Kararın Can Candan’ın katkılarını en yakından takip eden bölümüne ve fakültesine danışılmadan alınması ne kadar kurumsal geleneklerimize ters ise, bu kararın gerekçelendirilme biçimi de o derece şaşırtıcıdır. Açıldığını sonradan öğrendiğimiz disiplin soruşturması hakkında ne kendisinin, ne de ders verdiği bölüm ve fakültenin bir bilgisinin olmadığı anlaşılmaktadır. Göreve son verme gerekçesinde yer alan öğretim hizmetinin ders saat hesabına indirgenmesi ve yıllarca sorunsuz ilerleyen görevlendirme yenilenmesinde aksaklık bulunması gibi nedenler ikna edici değildir. Üniversitenin öğretim kadrosu arasındaki ilişkileri bir amir-memur ilişkisi olarak yansıtan ifade şeklini akademik bağlamda uygun bulmadığımızın altını çizmek isteriz. Henüz sonuçlanmamış bir disiplin soruşturmasının da göreve son verme kararına temel teşkil etmesi ise mümkün değildir.

Can Candan, sanat ve akademi arasında yapılanmış sıra dışı bir kariyere sahip olan çok kıymetli bir sanatçı ve akademisyendir. Tam da bu özellikleri nedeniyle Boğaziçi Üniversitesi’ne verdiği katkılar çok yönlüdür. Kendisi 1999 yılında ABD’nin köklü kurumlarından Temple Üniversitesi’nden mezun olmuştur. Alanı olan belgesel sinemacılık, fen ve sosyal bilimlerin ürettiği sorulara yazılı akademik katkının yanında kuvvetli bir görsel-işitsel katkı veren film çalışmalarını içerir. Yıllar içinde Türkiye’de TRT başta olmak üzere, Belgesel Sinemacılar Birliği ve daha pek çok kurumun öncülüğünde hızla gelişen bir alandır. Can Candan’ın bu alandaki çalışmaları arasında Bulgaristan'dan Türkiye'ye göçü ele alan "Exodus/Göç" (1991), Berlin duvarı yıkılışının Türk göçmenler tarafından algılanışına odaklanan "Duvarlar-Mauern-Walls” (2000), ÖSS sınavlarını uzun soluklu bir etnografik araştırmayla ele alan “Üç Saat” (2008), homofobiyi, bu deneyimin içinden geçmiş ailelerin bakış açısından anlatan “Benim Çocuğum” (2013) ve halen devam eden, Türkiye’nin nükleer yatırımlarına dair hikayeleri derleyen “Nükleer Alaturka” büyük yankı uyandıran eserleri olmuştur. Can Candan tüm bu çalışmalarıyla hem bir araştırmacı olarak hem de araştırmalarını belgesel sinema diliyle kurgulayarak önemli kamusal katkılarda bulunmuştur. Ocak 2021’den beri Boğaziçi Üniversitesi’nde yaşananları belgelemesi kendisinin uzmanlık alanı çerçevesinde kurumsal hafızamıza değerli bir katkıdır.

Can Candan film konusundaki özgün bilgi birikimini öğrencileriyle paylaşmanın yanı sıra, üniversitemizin Mithat Alam Film Merkezi ve SineBU oluşumlarıyla da yakından çalışmış olan bir hocamızdır. Kendisi son 15 yıldır Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü bünyesinde açılmış olan Film Çalışmaları Sertifika Programı'nda belgesel sinema kuramları ve tarihi, deneysel sinema, Türkiye'de belgesel sinema ve film üretimi konularında dersler vermektedir. Can Candan yaşanan zorlu deneyimlerin çok ses bulamadığı alanlara görünüm kazandırmaya olan ilgisiyle, üniversitemizin sözlü ve fiziksel cinsel taciz konusunda geliştirdiği CİTÖK’ ün kurulmasında ve işleyişinde de önemli katkıları olmuş bir meslektaşımızdır.

Bu bağlamda, vakit kaybedilmeden Can Candan’ın görevine tekrar atanması gerektiğini düşünüyoruz.

VİDEOLAR:

Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü: https://vimeo.com/582100981 

Fizik Bölümü: https://vimeo.com/582106427 

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü: https://vimeo.com/582116514 

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü: https://vimeo.com/582109012 

Endüstri Mühendisliği Bölümü: https://vimeo.com/582127039 

Sosyoloji Bölümü: https://vimeo.com/582456169 

Tarih Bölümü: https://vimeo.com/582462223  

Kaynak: Haber Merkezi