Boğaziçi Üniversitesi Genel Sekreteri Doç. Dr. Nedim Malkoç görevden alındı. Malkoç'un atanmasıyla ilgili yürütmeyi durdurma kararı verilmişti.

2 Ocak 2021'de Cumhurbaşkanı tarafından Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak atanan ve 15 Temmuz 2021'de görevden alınan Prof. Dr. Melih Bulu, 1 Haziran 2021'de Malkoç'u Genel Sekreter vekili olarak atamıştı.

Bugün Elektronik Belge Yönetim Sistemi üzerinden yapılan açıklamada Malkoç'un "görülen lüzum üzerine" görevden alındığı ve asaleten bir atama yapılana kadar Genel Sekreterlik görevini Çevre Bilimleri Enstitüsü Öğretim Üyesi Dr. Hasan Fehmi Topal'ın yürüteceği duyuruldu.

NE OLMUŞTU?

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Personel Daire Başkanı Hakan Nedim Malkoç, 2 Ocak'ta Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak atanan ve 15 Temmuz'da görevden alınan Melih Bulu döneminde Genel Sekreterlik görevine atanmıştı.

1 Haziran'da Boğaziçi'ne atanan Malkoç'un, bir dönem Osmanlı Eğitim Ocakları Kocaeli şube başkan vekilliği yaptığı ve cumhurbaşkanı eski başdanışmanı ve kamu denetçisi Şeref Malkoç'un akrabası olduğu ortaya çıkmıştı.

Boğaziçi Üniversitesi akademisyenleri, Malkoç atamasını 13 Temmuz'da yargıya taşımış, 12. İdare Mahkemesi yürütmeyi durdurma kararı vermişti.

 İstanbul 12. İdare Mahkemesi'nin oy birliğiyle verdiği kararda, "Dava konusu işlemin hukuka aykırı olduğu saptanmasına rağmen uygulamanın sürdürülmesi, tüm eylem ve işlemleri hukuka uygunluk karinesine dayanan hukuk devleti ilkesine aykırı bir durum yaratacak, davacılar yönünden telafisi güç zarara neden olacaktır. Açıklanan nedenlerle; hukuka aykırılığı açık olan dava konusu işlemin; uygulanması halinde telafisi güç zararlar doğabileceğinden 2577 sayılı Kanun'un 27. Maddesi uyarınca teminat alınmaksızın yürütülmesinin durdurulmasına, oybirliği ile karar verildi" denildi.