Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından 2 Ocak 2021 tarihinde Boğaziçi Üniversitesi’ne rektör olarak atanan ve 15 Temmuz 2021 tarihinde yine Cumhurbaşkanı tarafından gece yarısı görevden alınan Melih Bulu döneminde, 2 Haziran 2021’de üniversitenin Genel Sekreterlik görevine Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi Nedim Malkoç’un getirilmesini yargıya taşıyan Boğaziçi Üniversitesi akademisyenleri, açtıkları yürütmeyi durdurma davasını kazandı.

13 Temmuz 2021 tarihinde "Genel Sekreter" olarak görevlendirilmesine ilişkin işlemin; Üniversite Yönetim Kurulu'nun görüşü/kararı alınmadan yetki gasbı suretiyle geçici görevlendirilmenin yapıldığı, haksız ve hukuka aykırı olduğu ileri sürülerek yürütmesinin durdurulmasına ve iptaline karar verilmesi istenilmektedir” diyerek 12. İdare Mahkemesine başvuran Boğaziçi Üniversitesi akademisyenleri, yürütmenin durdurulmasına mahkeme heyetinin oybirliği ile karar verdiğini açıkladı.

Karar metninde “Dava konusu işlemin hukuka aykırı olduğu saptanmasına rağmen uygulamanın sürdürülmesi, tüm eylem ve işlemleri hukuka uygunluk karinesine dayanan hukuk devleti ilkesine aykırı bir durum yaratacak, davacılar yönünden telafisi güç zarara neden olacaktır. Açıklanan nedenlerle; hukuka aykırılığı açık olan dava konusu işlemin; uygulanması halinde telafisi güç zararlar doğabileceğinden 2577 sayılı Kanunun 27. maddesi uyarınca teminat alınmaksızın yürütülmesinin durdurulmasına,.....(oybirliği ile) karar verildi” yazdığını ifade eden akademisyenler, atanmış yönetiminin bu hukuksuzluğu bir an önce düzeltmesi gerektiğini, hukuksuz bir şekilde Genel Sekreter olarak görevlendirilen Malkoç’un bundan sonraki Üniversite Yönetim Kurulu ve Senato toplantılarına katılmamasını ve yetki kullanmaması gerektiğini de belirtti.