Türk Hava Yolları'nda 305 işçinin işten çıkarılması ile ilgili olarak Bakırköy 10. İş Mahkemesinde devam etmekte olan davalarında Bilirkişi Raporu mahkemeye sunuldu.

İŞÇİLER DEMOKRATİK HAKLARINI KULLANDI

Hava-İş Sendikası hukuk müşavirliğince yürütülen 10.İş Mahkemesinde sürmekte olan 30 işçinin davası ile ilgili olarak Mahkeme bilirkişi heyeti oluşturmasına karar vermişti.

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden Profesör Dr. Gülsevil Alpagut, Makine Mühendisi ve İş Başmüfettişi Namık Kemal Özdemir ile Emniyetçi Polis Müfettişi ve Güvenlik Uzmanı Necati Erdem’den oluşan bilirkişi heyeti davadaki tüm sendika üyelerinin durumunu kişisel olarak inceledi.

Açıklamada “İşyerinde yapılan eylemin AY md.54’deki yasakların kalkması ve AY md.90 hükmü uyarınca uluslararası normlar uyarınca demokratik bir hakkın kullanımının söz konusu olduğu veya demokratik bir hakkın kullanımı niteliğinde sayılmasının uygun olacağı, Kaldı ki, iş akdinin feshi için disiplin kuruluna başvurulması gerekirken disiplin kurulu kararı alınmamış olduğu ve de haklı veya geçerli fesih nedeninin ispatlanmamış bulunduğu” ifadelerine yer verildi.

ÇÖZÜM GELEBİLİR

Böylece 305 THY işçisinin işe dönüş talebi bu bilirkişi raporundan sonra daha da haklı bir konuma geldi. İşçiler bu rapora göre yasadışı eylem veya yasadışı grev yapmamışlar.

Bilirkişi raporunda ayrıca işçilerin aldığı raporların geçerli olduğu ve feshe konu edilemeyeceği de tespit edildi.

Hava İş sendikası, THY yönetiminin bugüne kadar kamuoyunda savunduğu tüm tezlerin bu bilirkişi raporu ile çöktüğünü belirterek şöyle dedi:

“Bilindiği gibi 16 Ocak 2013 tarihinde THY 24. Dönem toplu iş sözleşme görüşmeleri başlayacak. Hava-İş sendikası THY Yönetimini bir kez daha hakkaniyet ve sağduyuya çağırmakta. Bu süreçte 305 işçimiz ile ilgili oluşan sosyal yaranın onarılmasını işyerinde iş barışı ve huzurunun sağlanmasının herkesin çıkarına uygun olduğunu bir kez daha kamuoyu ile paylaşmaktadır. Hava-İş sendikası 305 işçinin işe geri dönüşü için oluşturulacak her olumlu irade ve adıma aynı şekilde taşın altına elini koyarak karşılık vermeye hazırdır." (Demokrat Haber)